Vinmonopolets korrespondanse med avholdsorganisasjoner i 2017

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære AS Vinmonopolet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Korrespondansen mellom Vinmonopolet og Actis (tidligere Avholdsfolkets landsråd) samt medlemmene i paraplyorganisasjonen i 2017.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Østby, Nina Birgitte, AS Vinmonopolet

Hei Rusinnsyn

Takk for deres henvendelse.
Deres E-post er videresendt til vår juridiske avdeling og vil bli besvart så raskt som mulig

Mvh

Nina Østby
Leder kundesenter
  
AS VINMONOPOLET 
Akersgata 51, 0180 Oslo
Postboks 6953 St. Olavs plass, 0130 Oslo 
Tlf: 22 01 50 00
Web: www.vinmonopolet.no

Vinmonopolet er en miljøbedrift - vennligst ikke skriv ut denne e-posten.

AS Vinmonopolet
Akersgata 51
Postboks 6953 St. Olavs plass, N-0130 Oslo Tlf : 22 01 50 00 E Post: [AS Vinmonopolet henvendelses-e-postadresse]
Web: www.vinmonopolet.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [mailto:[Innsyns-e-postadresse #604]]
Sendt: 27. desember 2017 23:47
Til: Vinmonopolet Kundesenter <[AS Vinmonopolet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Vinmonopolets korrespondanse med avholdsorganisasjoner i 2017

Kjære AS Vinmonopolet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Korrespondansen mellom Vinmonopolet og Actis (tidligere Avholdsfolkets landsråd) samt medlemmene i paraplyorganisasjonen i 2017.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #604]

Er [AS Vinmonopolet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til AS Vinmonopolet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Sjølie, Hege, AS Vinmonopolet

18 Attachments

Viser til deres henvendelse av 27. desember,. Vedlegger alle kommunikasjon
vi har tilgjengelig. Ta gjerne kontakt ved ytterligere spørsmål.

 

Mvh

 

Hege Sjølie
Jurist
 

AS VINMONOPOLET
Akersgata 51
Postboks 6953 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Mobil: 916 81 662
Tlf: 04560 Faks: 22 01 50 09
Web: [1]www.vinmonopolet.no  

 

References

Visible links
1. http://www.vinmonopolet.no/