Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Hallvard Nygård, ver venleg og logg inn og gje alle melding.

Valgprotokoll 2019, Sandnes

Vi ventar på at Hallvard Nygård skal lesa ein av dei siste svara og oppdatera statusen.

Hei

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalg og kommunevalg. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Ønsker også svar på følgende:
- Hvilke opptellinger ble foretatt, og hva slags type opptelling ble utført?
- Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
- Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?

Hallvard

Kjære Sandnes kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Sandnes kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Valgprotokoll 2019, Sandnes».

Har ikke mottatt noe svar. Innsynshenvendelser skal besvare uten ugrunnet opphold og senest etter 5 dager. Det har gått lenger enn det nå. Vennligst send min henvendelse videre til klageinstans, eller besvar den.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/valgpr...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Sandnes kommune

2 Attachments

  • Attachment

    19 03754 12 Svar p sp rsm l innsyn etter Offentleglova Valgprotokoll 2019 Sandnes kommu 17464510 2 1.PDF.pdf

    275K Download View as HTML

  • Attachment

    19 03754 10 Svar p innsyn etter Offentleglova Valgprotokoll 2019 Sandnes kommune 17461429 2 1.PDF.pdf

    323K Download View as HTML

Hei

 

Viser til din innsynsforespørsel om valgprotokoll fra Forsand kommune.

 

Forsand og Sandnes kommune slås sammen til en kommune fra 01.01.2020 og
har derfor gjennomført valget som om de allerede var slått sammen. Det
innebærer at Forsand ikke har et eget valgoppgjør, men inngår i Sandnes
kommune sitt valgoppgjør. I Sandnes hadde vi tidliger 13 valgkretser, i
dette valget hadde vi 14, Forsand. Viser derfor til tidligere svar fra
Sandnes kommune som gjeldene og for Forsand.

 

Alle dokumenter i forbindelse med godkjenning av valgoppgjøret 2019 finner
du på følgende innsynsside;

 

[1]https://opengov.360online.com/Meetings/s...

 

 

 

Mvh

Gry Solvang

Rådgiver

Dokumentsenteret

Tlf. 51 33 50 99

Mobil. 40244081

[2]www.sandnes.kommune.no

 

Fra: Bodil Vika Gjesteland <[epostadresse]>
Sendt: onsdag 2. oktober 2019 08:47
Til: postmottak <[Sandnes kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019, Forsand kommune
(L)(279022).pdf

 

 

References

Visible links
1. https://opengov.360online.com/Meetings/s...
2. http://www.sandnes.kommune.no/

Sandnes kommune

2 Attachments

Halvard Nygård

 

Viser til din tilbakemelding av 7. oktober 2019 hvor du opplyser om at min
e-post av samme dag var sendt til feil adresse. Jeg håper nå at du også
mottar mitt svar med vedlagte dokumenter på ønsket adresse slik at også du
anser din innsynsbegjæring som besvart fullt ut.  Hvis ikke vennligst gi
meg en tilbakemelding om dette. Det ville også vært fint med en
tilbakemelding på øvrige spørsmål stilt til deg i forrige e-post.

 

Ha en fin dag!

 

 

Mvh

Rune Kanne

Fung. kommuneadvokat

Kommuneadvokaten i Sandnes

Tlf. 5133 5450

 

 

 

 

Fra: Hallvard Nygård <[epostadresse]>
Sendt: mandag 7. oktober 2019 17:25
Til: Kanne, Rune <[epostadresse]>
Emne: Re: 19/03754-13 - Klage over innsyn etter Offentleglova -
Valgprotokoll 2019, Sandnes

 

Du har svart til feil adresse. Vennligst send til avsender!

Når skal Sandnes kommune lære seg å bruke svar-knappen?

 

Hallvard

 

On Mon, 7 Oct 2019 at 14:13, <[1][epostadresse]> wrote:

Hallvard Nygård

Viser til din klage av 3. oktober 2019 med overskriften "klage over
innsyn etter offentleglova - Valgprotokoll 2019, Sandnes". I klagen
viser du til at du ikke har mottatt noe svar på din innsynsforespørsel.

Sandnes kommune mottok 17. september 2019 fra deg en innsynsforespørsel
i valgprotokoller for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019. I
e-posten var det også en rekke spørsmål i forhold til opptellingen.
Disse spørsmålene ble besvart i e-post fra Sandnes kommune av 18.
september 2019. Sandnes kommune mottok samme dag fra deg en e-post med
en rekke oppfølgingsspørsmål til opptellingen. Disse ble besvart i ny
e-post fra Sandnes kommune av 20. september 2019. I sistnevnte e-post
ble det fra kommunens side vist til dokumentene du etterspurte, og det
ble vist til vedlagte link til disse dokumentene.

Sandnes kommune har derfor ansett din innsynsforespørsel som besvart
fullt ut. Vi har forstått deg slik at du har ønsket å få innsyn i 2
dokumenter henholdsvis "valgprotokoll for valgstyret i Sandnes kommune
kommunestyrevalget 2019" og "valgprotokoll for valgstyret i Sandnes
kommune fylkestingsvalget 2019". Jeg har lagt begge disse dokumentene
vedlagt slik at det ikke er noen uklarheter i forhold til hvilke
dokumenter vi har ment å gi deg innsyn i på bakgrunn av din
innsynsforespørsel.

Vi har problemer med å forstå etter dette at din innsynsforespørsel ikke
er imøtekommet. Vi ber om at du tar kontakt med undertegnede hvis du
fremdeles ønsker å opprettholde din klage. Vi ber da også om at du
begrunner nærmere hvilke dokumenter du mener ikke å ha fått innsyn i.
Hvis du opprettholder din klage vil denne uansett oversendes
klageinstansen for videre behandling. Hvis du etter dette ser at du har
fått ønsket innsyn hadde det vært fint med en tilbakemelding om dette.

Dette til orientering.

Mvh
Rune Kanne
Fung. kommuneadvokat
Kommuneadvokaten i Sandnes
Tlf. 5133 5450

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[2][Innsyns-e-postadresse #2146]>
Sendt: torsdag 3. oktober 2019 22:50
Til: postmottak <[3][Sandnes kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019,
Sandnes

Kjære Sandnes kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer
innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Sandnes kommune sin håndtering av min
innsynshenvendelse «Valgprotokoll 2019, Sandnes».

Har ikke mottatt noe svar. Innsynshenvendelser skal besvare uten
ugrunnet opphold og senest etter 5 dager. Det har gått lenger enn det
nå. Vennligst send min henvendelse videre til klageinstans, eller besvar
den.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er
tilgjengelig via Internett fra denne adressen:
[4]https://www.mimesbronn.no/request/valgpr...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[5][Innsyns-e-postadresse #2146]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
[6]https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[Sandnes kommune henvendelses-e-postadresse]
4. https://www.mimesbronn.no/request/valgpr...
5. mailto:[epostadresse]
6. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Hallvard Nygård, ver venleg og logg inn og gje alle melding.