Valgprotokoll 2019, Nittedal kommune

Svaret for denne førespurnaden er svært forseinka. I følgje lova burde Nittedal kommune, under kvart og eit omstende ha svara innan dette tidspunktet (detaljar). Du kan klaga ved å be om ein intern gjennomgang.

Kjære Nittedal kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Nittedal kommune
2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Nittedal kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

E-post Postmottak, Nittedal kommune

2 Attachments

Dette er en bekreftelse på at vi har mottatt e-posten din. 

 

Den blir videresendt til rett person og fulgt opp så snart som mulig.

 

Med vennlig hilsen

Nittedal kommune

[Nittedal kommune henvendelses-e-postadresse]

 

 

 

Sentralbord: 67 05 90 00

Web: www.nittedal.kommune.no

 

 

Kjære Nittedal kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Nittedal kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Valgprotokoll 2019, Nittedal kommune».

Har ikke mottatt noe svar. Innsynshenvendelser skal besvare uten ugrunnet opphold og senest etter 5 dager. Det har gått lenger enn det nå. Vennligst send min henvendelse videre til klageinstans, eller besvar den.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/valgpr...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

E-post Postmottak, Nittedal kommune

2 Attachments

Dette er en bekreftelse på at vi har mottatt e-posten din. 

 

Den blir videresendt til rett person og fulgt opp så snart som mulig.

 

Med vennlig hilsen

Nittedal kommune

[Nittedal kommune henvendelses-e-postadresse]

 

 

 

Sentralbord: 67 05 90 00

Web: www.nittedal.kommune.no

 

 

Heidi Lynnebakken, Nittedal kommune

Hei,

Beklager at dette har gått meg hus forbi. Begge protokollene ligger ute på internett, og det er det eneste formatet jeg har de i;
https://opengov.360online.com/Meetings/n...

Svar på dine spørsmål:
1. Foreløpig opptelling ble utført manuelt som vi alltid har gjort.
2. Endelig opptelling ble utført med EVA skanning.
3. Det ble foretatt 9 opptellinger. Og en omtelling for 1 krets for fylkestinget.
4. Den ene kretsen som ble talt to ganger ble utført med skanner. Bakgrunnen var at stemmestyret hadde glemt å telle med kassen med 101 stemmer som det skulle tas stikkprøve på.

Med vennlig hilsen
Heidi Lynnebakken
Konsulent i politisk sekretariat

Sentralbord: 67 05 90 00
Direkte: 67 05 90 02- 40 60 30 60
E-post: [epostadresse]
Nett: www.nittedal.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #2237]>
Sendt: onsdag 18. september 2019 23.14
Til: E-post Postmottak <[Nittedal kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019, Nittedal kommune

Kjære Nittedal kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Nittedal kommune 2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Nittedal kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #2237]

Er [Nittedal kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Nittedal kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Heidi Lynnebakken,

Takk for svar på spørsmålene!

Signerte PDFer er ikke det jeg søker. Jeg ønsker usignerte maskinlesbare PDFer. Disse kan hentes direkte fra EVA Admin.

Denne henvendelsen er en forespørsel etter Offentleglova §9 om innsyn i database. PDFer fra EVA Admin er OK som svar. Vennligst svar etter Offentleglova §29 dersom dere avslår henvendelsen.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård