Togavganger og ankomst mellom Drammen og Sandefjord, fra 1.1.2019 til 28.2.2019

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Jernbaneverket,

Ønsker innsyn i alle avganger og ankomster i perioden 01.01.2019 til 28.02.2019 på stasjoner Drammen og Sandefjord. På avganger ønskes planlagt avgangstidspunkt, faktisk avgangstidspunkt og destinasjon. På ankomster ønskes planlagt ankomsttid, faktisk ankomsttid og hvor toget kommer fra.

Det er viktig at data inkluderer Sandefjord og Drammen stasjonene.

Dataene skal leveres i hensiktsmessig format for lesing av datamaskin. F.eks. JSON, CSV, SQL statements, Excel eller annen datastruktur.

Med vennlig hilsen,

John

Postmottak Bane NOR SF,

Hei.

 

Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse.
Vennligst ikke svar på denne meldingen. Din henvendelse vil bli behandlet
så snart som mulig.

 

Med vennlig hilsen Bane NOR SF

Øyn Martin,

1 Attachment

Hei

 

Her kommer tall for januar og februar, 2019.

 

Med vennlig hilsen

 

Martin Øyn

Rådgiver

 

Bane NOR

Punktlighet, Kunde og trafikk

 

Besøksadresse: Biskop Gunnerusgate 14, Oslo

Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar

Sentralbord 05280 / banenor.no

 

Jernbaneverket

1 Attachment

******* Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. ********

Dokumentet 201903559-2 Innsynskrav - Togavganger og ankomst mellom Drammen
og Sandefjord, fra 01.01.2019 til 28.02.2019 for saken Innsynskrav -
Innsyn i ankomster og avganger med mer - Drammen og Sandefjord 01012019 -
28022019 er utsendt av Bane NOR SF.
Se vedlegg for innholdet i forsendelsen.

Med hilsen
Bane NOR SF

E-post: [1][epostadresse] | Telefon: 05280

******* This is an automatically generated email � please do not reply.
*******

The document 201903559-2 Innsynskrav - Togavganger og ankomst mellom
Drammen og Sandefjord, fra 01.01.2019 til 28.02.2019 for case Innsynskrav
- Innsyn i ankomster og avganger med mer - Drammen og Sandefjord 01012019
- 28022019 have been sent to you from Bane NOR SF.
Please see the attached document for more details.

Regards
Bane NOR SF

E-mail: [2][epostadresse] | Phone: 05280 / +47 22 45 50 00 (outside
Norway)

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. mailto:[epostadresse]