Sikkerhetshull hos Hamos Forvaltning IKS

Svaret for denne førespurnaden er svært forseinka. I følgje lova burde Hamos Forvaltning IKS, under kvart og eit omstende ha svara innan dette tidspunktet (detaljar). Du kan klaga ved å be om ein intern gjennomgang.

Kjære Hamos Forvaltning IKS,

Søker innsyn i dokumenter og korrespondanse mellom dere, Norconsult Informasjonssystemer, Datatilsynet, berørte parter samt andre relevante parter rundt deres sikkerhetshull og lekkasje av persondata i systemet ISY ProAktiv levert av Norconsult Informasjonssystemer.

Korrespondanse inkluderer, men er ikke begrenset til, brev, e-post, SMS og chat. Dersom noe ikke er journalført, så ber jeg om at dette ordnes.

Av dokumenter ønskes avviksrapport/gjennomgang av sikkerhetshullet, avviksmelding til Datatilsynet, personvernerklæring, med mer.

Norconsult ble varslet 15. april 2018. Noen leverandører ble varslet 20. april 2018. Dere ble varslet direkte 4. september 2018 av meg samt via media.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Hamos Forvaltning IKS,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Hamos Forvaltning IKS sin håndtering av min innsynshenvendelse «Sikkerhetshull hos Hamos Forvaltning IKS».

Det mangler svar på min henvendelse og det har gått mer enn 5 dager.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. I henhold til praksis og forarbeider betyr dette krav om behandling samme dag og senest innen 1-3 virkedager. Manglende svar er å tolke som et avslag på henvendelsen. Jeg ønsker å klage på dette.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/sikker...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Per-Jostein Blokkum, Hamos Forvaltning IKS

4 Attachments

Hei.

 

Viser til søknad om innsyn i postjournal vedrørende saken om
sikkerhetshull hos HAMOS Forvaltning IKS.

 

27.08.18:

Orientering fra Norconsult om sikkerhetsbruddet og tiltak som ble gjort av
dem samt tiltak vi ble anbefalt å gjøre. Ifølge Norconsult sendte de en
mail til undertegnede 20. april 2018 med dette brevet vedlagt. Denne ble
dessverre ikke fanget opp av oss.

Vi etterspurte en kopi av mailen når vi ble gjort kjent med hva som hadde
skjedd. Dette ble journalført den 27.08.18.

20.09.18:

Vi hadde et møte med Norconsult den 10.september der saken ble drøftet.
Norconsult sendte i etterkant en oppsummering av saken samt tiltak og
planer framover.

27.09.18:

Vi har bestilt sikkerhetsgjennomgang av Norconsult og dette er
korrespondanse rundt gjennomføring av denne. Opprinnelig planlagt i
oktober.

19.10.18:

Orientering fra Norconsult om at sikkerhetsgjennomgang ble utsatt til
november.

 

 

 

Vi beklager at du fikk litt sen tilbakemelding på din henvendelse.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Per Jostein Blokkum

Forvaltningsleder

 

Mobil: 970 98 065

e-post: [1][epostadresse]

 

 

[2]1Logo_slogan

 

[3]2Symbol_web                 [4]3Symbol_FB

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
3. http://www.hamos.no/
4. http://www.facebook.com/hamosforvaltning

Kjære Per-Jostein Blokkum,

Takk for svar.

Har mottatt to oversikter. En i svaret i eposten og en journaloversikt i vedlegg.
Ønsker samtlige dokumenter og korrespondanse oversendt.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Per-Jostein Blokkum, Hamos Forvaltning IKS

8 Attachments

Hei.
 
Da er journalførte dokumenter vedlagt.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Per Jostein Blokkum
Forvaltningsleder
 
Mobil: 970 98 065
e-post: [1][epostadresse]
 
 
 
[2][IMG][3][IMG]                 [4][IMG][5][IMG]
 
 
 
 
 
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1392]>
Sendt: 24. oktober 2018 13:06
Til: Per-Jostein Blokkum <[epostadresse]>
Emne: [Utrygg weblink]Re: Svar på søknad om innsyn
 
Denne eposten inneholder en web-link som kan være skummel å klikke på. Er
du usikker, ukjent avsender, ta kontakt med IT-avdelingen.
_______________________________Start mail
_________________________________ Kjære Per-Jostein Blokkum,
 
Takk for svar.
 
Har mottatt to oversikter. En i svaret i eposten og en journaloversikt i
vedlegg.
Ønsker samtlige dokumenter og korrespondanse oversendt.
 
Med vennlig hilsen,
 
Hallvard Nygård
 

vis sitert seksjon

Kjære Per-Jostein Blokkum,

Har dere fått noen flere dokumenter i saken? Er sikkerhetsgjennomgang gjennomført? Har dere fått rapport?

Møtet 10.09.2018, ble det skrevet referat?

I eposten fra 20.09.2018, ble det sendt over aksjonsliste/timeline eller andre vedlegg? Hvor er eposten som brevet ble sendt i?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Per-Jostein Blokkum, Hamos Forvaltning IKS

3 Attachments

Hei.
Sikkerhetsgjennomgang ble utført forrige uke.
Rapport kommer i løpet av denne uka.
Ellers mener jeg du har fått det vi har av dokumentasjon i saken så langt.
 
Med vennlig hilsen
 
Per Jostein Blokkum
Forvaltningsleder
 
Mobil: 970 98 065
e-post: [1][epostadresse]
 
 
 
[2][IMG][3][IMG]                 [4][IMG][5][IMG]
 
 
 
 
 
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1392]>
Sendt: 5. desember 2018 20:05
Til: Per-Jostein Blokkum <[epostadresse]>
Emne: [Utrygg weblink]Re: SV: [Utrygg weblink]Re: Svar på søknad om innsyn
 
Denne eposten inneholder en web-link som kan være skummel å klikke på. Er
du usikker, ukjent avsender, ta kontakt med IT-avdelingen.
_______________________________Start mail
_________________________________ Kjære Per-Jostein Blokkum,
 
Har dere fått noen flere dokumenter i saken? Er sikkerhetsgjennomgang
gjennomført? Har dere fått rapport?
 
Møtet 10.09.2018, ble det skrevet referat?
 
I eposten fra 20.09.2018, ble det sendt over aksjonsliste/timeline eller
andre vedlegg? Hvor er eposten som brevet ble sendt i?
 
Med vennlig hilsen,
 
Hallvard Nygård
 

vis sitert seksjon

Kjære Per-Jostein Blokkum,

I eposten fra 20.09.2018, ble det sendt over aksjonsliste/timeline eller andre vedlegg?
Hvor er eposten som brevet ble sendt i? Selve eposten burde journalføres, ikke bare vedlegget (brevet).
Til andre kommuner/IKSer så har leverandøren bedt om at dette blir holdt skjult og ikke journalføres. Har dere mottatt en slik aksjonsliste/timeline?

Eksempel fra Avfall Sør (aksjonsliste/timeline/teknisk gjennomgang):
https://www.mimesbronn.no/en/request/140...

Her er forøvrig full liste over 40 dokumenter som Avfall Sør sendte:
https://www.mimesbronn.no/en/request/inn...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Per-Jostein Blokkum, Hamos Forvaltning IKS

3 Attachments

Hei igjen.
 
Det fulgte to vedlegg med den omtalte eposten. Både vedleggene og selve
eposten er nå journalført.
Til ditt siste spørsmål vedr. aksjonsliste/timeline, så har vi også
mottatt en slik. Den er som tidligere nevnt nå journalført.
 
Med vennlig hilsen
 
Per Jostein Blokkum
Forvaltningsleder
 
Mobil: 970 98 065
e-post: [1][epostadresse]
 
 
 
[2][IMG][3][IMG]                 [4][IMG][5][IMG]
 
 
 
 
 
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1392]>
Sendt: 6. desember 2018 15:42
Til: Per-Jostein Blokkum <[epostadresse]>
Emne: [Utrygg weblink]Re: SV: [Utrygg weblink]Re: SV: [Utrygg weblink]Re:
Svar på søknad om innsyn
 
Denne eposten inneholder en web-link som kan være skummel å klikke på. Er
du usikker, ukjent avsender, ta kontakt med IT-avdelingen.
_______________________________Start mail
_________________________________ Kjære Per-Jostein Blokkum,
 
I eposten fra 20.09.2018, ble det sendt over aksjonsliste/timeline eller
andre vedlegg?
Hvor er eposten som brevet ble sendt i? Selve eposten burde journalføres,
ikke bare vedlegget (brevet).
Til andre kommuner/IKSer så har leverandøren bedt om at dette blir holdt
skjult og ikke journalføres. Har dere mottatt en slik
aksjonsliste/timeline?
 
Eksempel fra Avfall Sør (aksjonsliste/timeline/teknisk gjennomgang):
[6]https://hes32-ctp.trendmicro.com:443/wis...
 
Her er forøvrig full liste over 40 dokumenter som Avfall Sør sendte:
[7]https://hes32-ctp.trendmicro.com:443/wis...
 
Med vennlig hilsen,
 
Hallvard Nygård
 

vis sitert seksjon

Kjære Per-Jostein Blokkum,

Kan jeg få en journaloversikt?
Tror jeg mangler noe. Kan ikke finne aksjonslista f.eks.
Send gjerne på ny.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Hamos Forvaltning IKS,

Venter enda svar. Se under.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård