Jeg ber om innsyn i sak 95/2798.

Arkiv, Datatilsynet

Hei

Saken du etterspør er en eldre sak som er behandlet etter gammelt lovverk (personregisterloven).

Dette arkivet er klargjort for avlevering og kassasjon er gjennomført. Arkivet er fjernarkivert hos Recall i Vestby.

Vi har tatt kontakt med Recall, men saken finnes dessverre ikke. Saken er enten tapt eller kassert jf. kassasjonsvedtak fra Riksarkivet.

Vi kan evt. finne en kopi av selve konsesjonsdokumentet ved å ta kontakt med vårt fjernarkiv (Recall) på nytt.

Vennlig hilsen
Arkivet
Datatilsynet
………………………………………………………………………………
Telefon: (+47) 22 39 69 80
e-post: [epostadresse]
Postadresse: Postboks 8177 Dep, 0034 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo

www.datatilsynet.no
www.personvernbloggen.no
www.twitter.com/datatilsynet
Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Lie [mailto:[Innsyns-e-postadresse #232]]
Sendt: 10. desember 2016 19:53
Til: Postkasse
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - sak 95/2798

Jeg ber om innsyn i sak 95/2798.

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------