Ruseløkkas korrespondanse vedrørende riving og nybygg av skolen

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Ruseløkka skole,

I medhold av offentleglova ber jeg om innsyn i all kommunikasjon dere har hatt knyttet til riving og nybygg av Ruseløkka skole, inkludert uferdige skisser og kommunikasjon som ikke er korrekt journalført.

I dette inngår naturlig nok korrespondanse skolens ledelse har hatt i brevs form, gjennom epost og sms såvel som Facebook Messenger, dersom korrespondansen er av betydning for saken.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Åpen skole

Merete Hansen, Ruseløkka skole

1 Attachment

Hei

Se svar på innsynsbegjæringen.
Ettersom det er mange dokumenter har jeg prøvd å komprimere filene, men likevel er mappene for store til at de kan sendes på mail.
Har du en postadresse jeg kan sende dokumentene på eller har du fildelingstjeneste tilgjengelig?

Med vennlig hilsen

Merete Hansen
Rektor

Ruseløkka skole| Utdanningsetaten | Oslo kommune Cort Adelers gt. 30 0253 Oslo/ Brobekkveien 50 0598 Oslo
Tlf: 23 27 28 40 | [mobilnummer]

[epostadresse]
http://www.ruselokka.gs.oslo.no/

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ruseløkka GS Postmottak
Sendt: 7. november 2017 10:11
Til: Merete Hansen <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Ruseløkkas korrespondanse vedrørende riving og nybygg av skolen

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Åpen skole [mailto:[Innsyns-e-postadresse #518]]
Sendt: 6. november 2017 21:47
Til: Ruseløkka GS Postmottak <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Ruseløkkas korrespondanse vedrørende riving og nybygg av skolen

Kjære Ruseløkka skole,

I medhold av offentleglova ber jeg om innsyn i all kommunikasjon dere har hatt knyttet til riving og nybygg av Ruseløkka skole, inkludert uferdige skisser og kommunikasjon som ikke er korrekt journalført.

I dette inngår naturlig nok korrespondanse skolens ledelse har hatt i brevs form, gjennom epost og sms såvel som Facebook Messenger, dersom korrespondansen er av betydning for saken.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Åpen skole

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #518]

Er [Ruseløkka skole henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Ruseløkka skole? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Merete Hansen,

Her var det ingen vedlegg.

Med vennlig hilsen,

Åpen skole

Merete Hansen, Ruseløkka skole

Hei
Dersom du ser på forrige mail så etterspør jeg en postadresse eller en fildelingstjeneste som er å foretrekke.
Filene er for store til å sendes i vårt vanlige mailsystemet.

Med vennlig hilsen

Merete Hansen
Rektor

Ruseløkka skole| Utdanningsetaten | Oslo kommune
Cort Adelers gt. 30 0253 Oslo/ Brobekkveien 50 0598 Oslo
Tlf: 23 27 28 40 | [mobilnummer]

[epostadresse]
http://www.ruselokka.gs.oslo.no/

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Åpen skole [mailto:[Innsyns-e-postadresse #518]]
Sendt: 10. november 2017 17:27
Til: Merete Hansen <[epostadresse]>
Emne: Re: VS: innsyn etter Offentleglova - Ruseløkkas korrespondanse vedrørende riving og nybygg a(

Kjære Merete Hansen,

Her var det ingen vedlegg.

Med vennlig hilsen,

Åpen skole

vis sitert seksjon

Kjære Merete Hansen,

Vi har krav på å få oversendt dokumentene på epost.

Hensikten med innsynskravet er at alle interesserte skal få tilgang til opplysningene via den offentlige tjenesten mimesbronn.no. Da må det besvares på denne epostadressen.

Viser forøvrig til Justisdepartementets rettleder til offentlighetsloven, punkt 4.2:

«Det er ikkje eit vilkår for å krevje innsyn at ein oppgir namnet sitt når ein framset kravet, og det er såleis høve til å krevje innsyn anonymt. Ein treng ikkje gi fleire opplysningar enn dei som er naudsynte for å gjennomføre innsynsretten, slik som til dømes ei e-postadresse dersom ein ynskjer å få elektronisk kopi av dokumenta, eller eit faksnummer om ein ynskjer papirkopiar og forvaltningsorganet har telefaks.»

Ber om at du sender dokumentene på epost til denne adressen, eventuelt delt opp i flere eposter dersom det er en begrensning på utgående epost i deres epostsystem.

Med vennlig hilsen,

Åpen skole

Merete Hansen, Ruseløkka skole

1 Attachment

 • Attachment

  Bakgrunnsmateriale del2.zip

  4.4M Download

Mail 2

Med vennlig hilsen

Merete Hansen
Rektor

Ruseløkka skole| Utdanningsetaten | Oslo kommune
Cort Adelers gt. 30 0253 Oslo/ Brobekkveien 50 0598 Oslo
Tlf: 23 27 28 40 | [mobilnummer]

[epostadresse]
http://www.ruselokka.gs.oslo.no/

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Merete Hansen
Sendt: 13. november 2017 17:56
Til: 'Åpen skole' <[Innsyns-e-postadresse #518]>
Emne: VS: SV: VS: innsyn etter Offentleglova - Ruseløkkas korrespondanse vedrørende riving og nyby

Mail 1

Med vennlig hilsen

Merete Hansen
Rektor

Ruseløkka skole| Utdanningsetaten | Oslo kommune Cort Adelers gt. 30 0253 Oslo/ Brobekkveien 50 0598 Oslo
Tlf: 23 27 28 40 | [mobilnummer]

[epostadresse]
http://www.ruselokka.gs.oslo.no/

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Åpen skole [mailto:[Innsyns-e-postadresse #518]]
Sendt: 13. november 2017 17:32
Til: Merete Hansen <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: VS: innsyn etter Offentleglova - Ruseløkkas korrespondanse vedrørende riving og nyby

Kjære Merete Hansen,

Vi har krav på å få oversendt dokumentene på epost.

Hensikten med innsynskravet er at alle interesserte skal få tilgang til opplysningene via den offentlige tjenesten mimesbronn.no. Da må det besvares på denne epostadressen.

Viser forøvrig til Justisdepartementets rettleder til offentlighetsloven, punkt 4.2:

«Det er ikkje eit vilkår for å krevje innsyn at ein oppgir namnet sitt når ein framset kravet, og det er såleis høve til å krevje innsyn anonymt. Ein treng ikkje gi fleire opplysningar enn dei som er naudsynte for å gjennomføre innsynsretten, slik som til dømes ei e-postadresse dersom ein ynskjer å få elektronisk kopi av dokumenta, eller eit faksnummer om ein ynskjer papirkopiar og forvaltningsorganet har telefaks.»

Ber om at du sender dokumentene på epost til denne adressen, eventuelt delt opp i flere eposter dersom det er en begrensning på utgående epost i deres epostsystem.

Med vennlig hilsen,

Åpen skole

vis sitert seksjon

Merete Hansen, Ruseløkka skole

1 Attachment

Mail 3

Med vennlig hilsen

Merete Hansen
Rektor

Ruseløkka skole| Utdanningsetaten | Oslo kommune
Cort Adelers gt. 30 0253 Oslo/ Brobekkveien 50 0598 Oslo
Tlf: 23 27 28 40 | [mobilnummer]

[epostadresse]
http://www.ruselokka.gs.oslo.no/

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Merete Hansen
Sendt: 13. november 2017 17:57
Til: 'Åpen skole' <[Innsyns-e-postadresse #518]>
Emne: SV: SV: VS: innsyn etter Offentleglova - Ruseløkkas korrespondanse vedrørende riving og nyby

Mail 2

Med vennlig hilsen

Merete Hansen
Rektor

Ruseløkka skole| Utdanningsetaten | Oslo kommune Cort Adelers gt. 30 0253 Oslo/ Brobekkveien 50 0598 Oslo
Tlf: 23 27 28 40 | [mobilnummer]

[epostadresse]
http://www.ruselokka.gs.oslo.no/

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Merete Hansen
Sendt: 13. november 2017 17:56
Til: 'Åpen skole' <[Innsyns-e-postadresse #518]>
Emne: VS: SV: VS: innsyn etter Offentleglova - Ruseløkkas korrespondanse vedrørende riving og nyby

Mail 1

Med vennlig hilsen

Merete Hansen
Rektor

Ruseløkka skole| Utdanningsetaten | Oslo kommune Cort Adelers gt. 30 0253 Oslo/ Brobekkveien 50 0598 Oslo
Tlf: 23 27 28 40 | [mobilnummer]

[epostadresse]
http://www.ruselokka.gs.oslo.no/

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Åpen skole [mailto:[Innsyns-e-postadresse #518]]
Sendt: 13. november 2017 17:32
Til: Merete Hansen <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: VS: innsyn etter Offentleglova - Ruseløkkas korrespondanse vedrørende riving og nyby

Kjære Merete Hansen,

Vi har krav på å få oversendt dokumentene på epost.

Hensikten med innsynskravet er at alle interesserte skal få tilgang til opplysningene via den offentlige tjenesten mimesbronn.no. Da må det besvares på denne epostadressen.

Viser forøvrig til Justisdepartementets rettleder til offentlighetsloven, punkt 4.2:

«Det er ikkje eit vilkår for å krevje innsyn at ein oppgir namnet sitt når ein framset kravet, og det er såleis høve til å krevje innsyn anonymt. Ein treng ikkje gi fleire opplysningar enn dei som er naudsynte for å gjennomføre innsynsretten, slik som til dømes ei e-postadresse dersom ein ynskjer å få elektronisk kopi av dokumenta, eller eit faksnummer om ein ynskjer papirkopiar og forvaltningsorganet har telefaks.»

Ber om at du sender dokumentene på epost til denne adressen, eventuelt delt opp i flere eposter dersom det er en begrensning på utgående epost i deres epostsystem.

Med vennlig hilsen,

Åpen skole

vis sitert seksjon

Kjære Merete Hansen,

Mail nummer 1 mangler. Kanskje du må dele den opp?

Hvor mange er det snakk om totalt?

Med vennlig hilsen,

Åpen skole

Kjære Ruseløkka skole,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Ruseløkka skole sin håndtering av min innsynshenvendelse «Ruseløkkas korrespondanse vedrørende riving og nybygg av skolen».

Den 6. november ba vi Ruseløkka skole om innsyn i «all kommunikasjon dere har hatt knyttet til riving og nybygg av Ruseløkka skole, inkludert uferdige skisser og kommunikasjon som ikke er korrekt journalført» og spesifiserte at «i dette inngår naturlig nok korrespondanse skolens ledelse har hatt i brevs form, gjennom epost og sms såvel som Facebook Messenger, dersom korrespondansen er av betydning for saken».

Vi fikk svar den 10. oktober.

I svaret skriver rektor:

«Det foreligger ikke mailkorrespondanse, da denne kun har omhandlet oversendelse av nevnte dokumenter og praktiske avklaringen om rom for møter etc. I det jeg har lagret saksdokumentene er mailen slettet.»

Den 13. november fikk vi endelig tilsendt brorparten av dokumentene skolen har besvart kravet med. På tross av at spesifikt vi ba om innsyn i skolens korrespondanse, er det svært lite korrespondanse å finne blant dokumentene.

Vi bestrider at rektor har anledning til å slette mailkorrespondanse om saken, og mener den må journalføres. Manglende journalføring og sletting av epost kan være brudd på Arkivloven, noe vi kommer tilbake til lenger ned i klagen.

Videre har ikke skolen tatt stilling til kravet om innsyn i eventuell korrespondanse i andre medier enn gjennom epost som spesifisert i innsynskravet. Vi er på bakgrunn av dette av den oppfatning at dokumenter som burde vært omfattet av vårt innsynskrav mangler.

Vi ber derfor om en ny gjennomgang. Dersom det foreligger opplysninger dere ikke ønsker å gi ut, må dette eventuelt unntas med henvisning til korrekt hjemmel for unntak, og det skal opplyses om klageadgang, jf. offl. § 31(1).

Dersom rutinene for journalføring hadde vært tilfredstillende mener vi at vi burde ha fått utlevert flere dokumenter.

Journalføring er den systematiske og fortløpende registreringen av opplysninger om saksdokumenter i en journal. Journalføringsplikten er fastsatt i arkivforskriften § 2- 6, og gjelder alle innkomne og utgående dokument som etter offentleglova § 4 er saksdokument for organet, og som både er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon. Utgangspunktet er altså at hvert enkelt dokument som sendes og mottas, uansett format, skal journalføres for seg, dersom de oppfyller kriteriene for journalføringsplikt. Arkivloven § 9 slår fast at arkivmateriale ikke kan kasseres uten at det er hjemlet i arkivloven med forskrifter eller at Riksarkivaren har gitt særskilt samtykke til kassasjon.

Dersom vi mistenker at det foregår sletting av arkivverdige dokumenter, må vi vurdere å varsle Arkivverket.

Viser også til Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 37: «Så lenge eit dokument ikkje er å rekne som eit privat dokument, vil dokument som er hos eit forvaltningsorgan i utgangspunktet vere å rekne som eit saksdokument for dette organet. Det er ikkje noko krav at dokumentet må gjelde ei konkret sak i organet. At dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg. Så lenge dette kravet er oppfylt, har det heller ikkje noko å seie at dokumentet ikkje har vore gjenstand for noka eigentleg sakshandsaming i organet. Sjølv om eit dokument berre er teke «til orientering», vil det såleis likevel kunne vere eit saksdokument for organet.

Det har heller ikkje noko å seie for spørsmålet om eit dokument skal reknast som eit saksdokument for organet om dokumentet er journalført eller ikkje.»

Det er altså heller ikke et krav om at dokumentet må være journalført for at det skal omfattes av retten til innsyn.

Vi viser videre til rettlederen, s. 34: «Dokumentomgrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt. Dette inneber at det ikkje har noko å seie korleis informasjonen er lagra, eller korleis han kjem til uttrykk, til dømes som tekst, lyd, bilde eller ein modell. Det sentrale er at informasjonen er lagra på ein måte som gjer det mogleg å finne han att. Definisjonen dekkjer både tradisjonelle papirdokument, inkludert kart, skisser og fotografi, informasjon som er lagra elektronisk, og mikrofilm, lydband eller video. Òg multimedie- dokument, som inneheld ein kombinasjon av tekst, lyd og bilete, vil vere omfatta av definisjonen.

Alle lagringsformene er likestilte. Dette inneber mellom anna at det ikkje spelar noka rolle for innsynsretten om eit dokument er kome inn som elektronisk post eller som vanleg post.»

Med andre ord kan man be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse gjennom Facebook Messenger.

På bakgrunn av dette, ber vi om en ny vurdering av vårt innsynskrav.

Vi minner om veiledningsplikten i forvaltningslovens § 11, som foreskriver at dere skal «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte» og forvaltningslovens §§ 33 og 34 som stadfester at dere skal «foreta de undersøkelser klagen gir grunn til» og at klageinstans skal «prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med».

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offl. § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentlighetslovens § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunnet opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ruselo...

Med vennlig hilsen,

Åpen skole

Merete Hansen (via Dropbox),

Hi there,

Merete Hansen ([epostadresse]) invited you to edit the
folder "Innsynsbegjæring Ruseløkka skole" on Dropbox.

[1]Go to folder
Enjoy!
The Dropbox team

© 2017 Dropbox

References

Visible links
1. https://www.dropbox.com/l/scl/AAASaoVBer...

Kjære Ruseløkka skole,

Vi ønsker ikke å motta dokumenter gjennom Dropbox, men ber om å få dem tilsendt via epost, gjerne delt i flere deler.

Med vennlig hilsen,

Åpen skole

Kjære Ruseløkka skole,

Vi minner om at det i den nye offentleglova er anledning til å klage dersom man ikke er fornøyd med det man får utlevert, det er altså ikke anledning til å blokkere klage ved å hevde at hele kravet er saksbehandlet dersom vi bestrider dette.

Med vennlig hilsen,

Åpen skole

Merete Hansen, Ruseløkka skole

1 Attachment

Hei

Det ble vanskelig å komprimere alle filene så her kommer en link til dokumentene i Dropbox
https://www.dropbox.com/sh/zd0o80ktu451u...

Her skal alt være samlet, så du kan se bort fra tidligere sendte zip.filer.

Med vennlig hilsen

Merete Hansen
Rektor

Ruseløkka skole| Utdanningsetaten | Oslo kommune
Cort Adelers gt. 30 0253 Oslo/ Brobekkveien 50 0598 Oslo
Tlf: 23 27 28 40 | [mobilnummer]

[epostadresse]
http://www.ruselokka.gs.oslo.no/

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Åpen skole [mailto:[Innsyns-e-postadresse #518]]
Sendt: 13. november 2017 18:09
Til: Merete Hansen <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: SV: VS: innsyn etter Offentleglova - Ruseløkkas korrespondanse vedrørende riving og &

Kjære Merete Hansen,

Mail nummer 1 mangler. Kanskje du må dele den opp?

Hvor mange er det snakk om totalt?

Med vennlig hilsen,

Åpen skole

vis sitert seksjon

Merete Hansen, Ruseløkka skole

1 Attachment

Vedlagt ligger lenke til alle dokumenter i saken som du har begjært innsyn i;

https://www.dropbox.com/sh/zd0o80ktu451u...

Med vennlig hilsen

Merete Hansen
Rektor

Ruseløkka skole| Utdanningsetaten | Oslo kommune
Cort Adelers gt. 30 0253 Oslo/ Brobekkveien 50 0598 Oslo
Tlf: 23 27 28 40 | [mobilnummer]

[epostadresse]
http://www.ruselokka.gs.oslo.no/

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Merete Hansen
Sendt: 10. november 2017 11:06
Til: '[Innsyns-e-postadresse #518]' <[Innsyns-e-postadresse #518]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Ruseløkkas korrespondanse vedrørende riving og nybygg av skolen


Hei

Se svar på innsynsbegjæringen.
Ettersom det er mange dokumenter har jeg prøvd å komprimere filene, men likevel er mappene for store til at de kan sendes på mail.
Har du en postadresse jeg kan sende dokumentene på eller har du fildelingstjeneste tilgjengelig?

Med vennlig hilsen

Merete Hansen
Rektor

Ruseløkka skole| Utdanningsetaten | Oslo kommune Cort Adelers gt. 30 0253 Oslo/ Brobekkveien 50 0598 Oslo
Tlf: 23 27 28 40 | [mobilnummer]

[epostadresse]
http://www.ruselokka.gs.oslo.no/

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ruseløkka GS Postmottak
Sendt: 7. november 2017 10:11
Til: Merete Hansen <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Ruseløkkas korrespondanse vedrørende riving og nybygg av skolen

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Åpen skole [mailto:[Innsyns-e-postadresse #518]]
Sendt: 6. november 2017 21:47
Til: Ruseløkka GS Postmottak <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Ruseløkkas korrespondanse vedrørende riving og nybygg av skolen

Kjære Ruseløkka skole,

I medhold av offentleglova ber jeg om innsyn i all kommunikasjon dere har hatt knyttet til riving og nybygg av Ruseløkka skole, inkludert uferdige skisser og kommunikasjon som ikke er korrekt journalført.

I dette inngår naturlig nok korrespondanse skolens ledelse har hatt i brevs form, gjennom epost og sms såvel som Facebook Messenger, dersom korrespondansen er av betydning for saken.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Åpen skole

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #518]

Er [Ruseløkka skole henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Ruseløkka skole? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Merete Hansen,

Takk for utlevering av en rekke dokumenter ifbm. vårt innsynskrav.

Etter å ha sett gjennom de resterende dokumentene mener vi klagen fortsatt står seg, og ber om en bekreftelse på at den vil bli realitetsbehandlet og oversendt overordnet organ. Vi kan ikke akseptere at skolen sletter epost og annen korrespondanse som skal journalføres.

Med vennlig hilsen,

Åpen skole

Merete Hansen, Ruseløkka skole

3 Attachments

 • Attachment

  image001.png

  10K Download

 • Attachment

  Utdrag postjournal utg endepost 1.1 31.3.2017.zip

  8.4M Download

 • Attachment

  Utdrag postjournal utg endepost 1.4.31.7.2017.zip

  10.0M Download

Mail 2/2

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Merete Hansen

Rektor

[1]Beskrivelse: cid:image001.png@01CB6536.E5855130

Ruseløkka skole| Utdanningsetaten | Oslo kommune

Cort Adelers gt. 30  0253 Oslo/ Brobekkveien 50 0598 Oslo

Tlf: 23 27 28 40 | [mobilnummer]

 

[2][epostadresse]

[3]http://www.ruselokka.gs.oslo.no/

 

 

 

Fra: Merete Hansen
Sendt: 15. november 2017 14:34
Til: 'Åpen skole' <[Innsyns-e-postadresse #518]>
Emne: Ruseløkka skole- diverse innsynsbegjæringer

 

Jeg viser til diverse e-poster fra Åpen skole.

 

1.       Dere har fått innsyn i dokumentene skolen har arkivert knyttet
til rivning og nybygg av Ruseløkka skole. Dokumentstørrelsen er så stor
til at det vil være uforholdsmessig arbeidskrevende for skolen å sende de
til dere på e-post. Vi har derfor gjort dokumentene tilgjengelig for dere
elektronisk i Dropbox, noe dere ikke ønsker. Vi kan ikke se at
offentlighetsloven § 30 gir dere et krav på å motta dokumentene på e-post.

 

Jeg kan sende dokumentene i papirkopi, men trenger da en adresse jeg kan
sende dokumentene til.

 

2.       Vedlagt følger 1 del av postjournalen for 2017 slik dere har bedt
om. De neste delen kommer i påfølgende mailer

 

3.       Vedlagt følger også Utdanningsetatens arkivrutiner for Osloskolen
og informasjon om kravene til journalføring. Rutine og
journalføringskravene gjelder alle skoler i Oslo, inkludert Ruseløkka
skole.

 

Vi kan ikke se at dere i medhold av offentleglova har krav på en
redegjørelse om hvilken opplæring og oppfølging våre ansatte har fått når
det gjelder journalføring og arkivering. Skolen følger pålagte
kompetansekrav.

 

4.        Som jeg skrev i svaret dere mottok på innsynsbegjæringen, har
jeg slettet e-postene som fulgte dokumentene dere har fått innsyn i. Disse
ble ikke ansett å være arkivpliktige, da de kun er å anse som "konvolutt"
for sakspapirer eller referater. Klage over manglende journalføring eller
arkivering kan ikke påklages etter reglene i offentlighetsloven.

 

5.       Vi mener med dette at dere har fått innsyn i de dokumentene
skolen har når det gjelder rivning og nybygg av Ruseløkka skole. Det
foreligger følgelig ingen dokumenter vi unntar fra innsyn og derfor ikke
noe å påklage til Fylkesmannen.

 

6.       Klage på at dere ikke får sendt dokumentene på e-post, kan
påklages til Fylkesmannen. Klagefristen er tre uker. Eventuell klage
sendes til skolen.

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Merete Hansen

Rektor

[4]Beskrivelse: cid:image001.png@01CB6536.E5855130

Ruseløkka skole| Utdanningsetaten | Oslo kommune

Cort Adelers gt. 30  0253 Oslo/ Brobekkveien 50 0598 Oslo

Tlf: 23 27 28 40 | [mobilnummer]

 

[5][epostadresse]

[6]http://www.ruselokka.gs.oslo.no/

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.ruselokka.gs.oslo.no/
5. mailto:[epostadresse]
6. http://www.ruselokka.gs.oslo.no/

Merete Hansen, Ruseløkka skole

3 Attachments

Meil ½

 

Jeg viser til diverse e-poster fra Åpen skole.

 

1.       Dere har fått innsyn i dokumentene skolen har arkivert knyttet
til rivning og nybygg av Ruseløkka skole. Dokumentstørrelsen er så stor
til at det vil være uforholdsmessig arbeidskrevende for skolen å sende de
til dere på e-post. Vi har derfor gjort dokumentene tilgjengelig for dere
elektronisk i Dropbox, noe dere ikke ønsker. Vi kan ikke se at
offentlighetsloven § 30 gir dere et krav på å motta dokumentene på e-post.

 

Jeg kan sende dokumentene i papirkopi, men trenger da en adresse jeg kan
sende dokumentene til.

 

2.       Vedlagt følger 1 del av postjournalen for 2017 slik dere har bedt
om. De neste delen kommer i påfølgende mailer

 

3.       Vedlagt følger også Utdanningsetatens arkivrutiner for Osloskolen
og informasjon om kravene til journalføring. Rutine og
journalføringskravene gjelder alle skoler i Oslo, inkludert Ruseløkka
skole.

 

Vi kan ikke se at dere i medhold av offentleglova har krav på en
redegjørelse om hvilken opplæring og oppfølging våre ansatte har fått når
det gjelder journalføring og arkivering. Skolen følger pålagte
kompetansekrav.

 

4.        Som jeg skrev i svaret dere mottok på innsynsbegjæringen, har
jeg slettet e-postene som fulgte dokumentene dere har fått innsyn i. Disse
ble ikke ansett å være arkivpliktige, da de kun er å anse som "konvolutt"
for sakspapirer eller referater. Klage over manglende journalføring eller
arkivering kan ikke påklages etter reglene i offentlighetsloven.

 

5.       Vi mener med dette at dere har fått innsyn i de dokumentene
skolen har når det gjelder rivning og nybygg av Ruseløkka skole. Det
foreligger følgelig ingen dokumenter vi unntar fra innsyn og derfor ikke
noe å påklage til Fylkesmannen.

 

6.       Klage på at dere ikke får sendt dokumentene på e-post, kan
påklages til Fylkesmannen. Klagefristen er tre uker. Eventuell klage
sendes til skolen.

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Merete Hansen

Rektor

[1]Beskrivelse: cid:image001.png@01CB6536.E5855130

Ruseløkka skole| Utdanningsetaten | Oslo kommune

Cort Adelers gt. 30  0253 Oslo/ Brobekkveien 50 0598 Oslo

Tlf: 23 27 28 40 | [mobilnummer]

 

[2][epostadresse]

[3]http://www.ruselokka.gs.oslo.no/

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.ruselokka.gs.oslo.no/

Kjære Merete Hansen,

Det er i orden at du tilgjengeliggjør dokumentene på DropBox.

Imidlertid bestrider jeg følgende påstand:

«Som jeg skrev i svaret dere mottok på innsynsbegjæringen, har
jeg slettet e-postene som fulgte dokumentene dere har fått innsyn i. Disse
ble ikke ansett å være arkivpliktige, da de kun er å anse som "konvolutt"
for sakspapirer eller referater. Klage over manglende journalføring eller
arkivering kan ikke påklages etter reglene i offentlighetsloven.»

Korrespondanse viser hvem som snakker sammen og når de snakker sammen. I et sosialkonstruktivistisk statsvitenskaplig perspektiv og også sett opp mot formålsparagrafen i offentleglova er dette en svært viktig og grunnleggende ting å få innsyn i, når man går offentlig forvaltning i kortene.

Jeg mener du ikke har anledning til å slette denne typen inn- og utgående kompetanse, og at du har begått et lovbrudd.

Jeg klager ikke bare på manglende journalføring eller arkivering, men på at jeg ikke får innsyn i materialet, noe jeg har anledning til. At det ifølge skolen slettet gjør dette svært alvorlig.

Denne klagen plikter du altså å oversende Fylkesmannen, og dersom du nekter å gjøre det kommer jeg til å ta saken direkte opp med Fylkesmannen og samtidig varsle arkivverket.

Med vennlig hilsen,

Åpen skole

Hi there,

In case you missed it, Merete Hansen ([epostadresse])
shared "Innsynsbegjæring Ruseløkka skole" with you on Dropbox.

[1]View on Dropbox
Thanks!
- The Dropbox Team

Want to stop getting invites from Dropbox? [2]Unsubscribe © 2017 Dropbox
Dropbox, Inc., PO Box 77767, San Francisco, CA 94107

References

Visible links
1. https://www.dropbox.com/l/scl/AABW1BvuB3...
2. https://www.dropbox.com/l/AAB59MzqwTBvY6...

Ruseløkka skole

1 Attachment

Til Åpen Skole
Dokumentet 17/09753-2 Avvisning av klage er utsendt av Utdanningsetaten i
Oslo. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Kjære Ruseløkka skole,

Viser til sak 17/09753-2, og ber dere oversende dette svaret både til Utdanningsadministrasjonen og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Jeg bestrider at Utdanningsadministrasjonen har adgang til å saksbehandle min klage, da det er Fylkesmannen som alltid tidligere har vært overordnet organ i alle innsynssaker som omhandler skole som jeg har vært involvert i. Jeg ber om at deres vedtak kjennes ugyldig på denne bakgrunn. Videre heter det seg i henhold til offentleglova paragraf 29 at organ skal behandle innsynskrav og klager selvstendig, på bakgrunn av dette ber jeg om at Fylkesmannen ser bort fra Utdanningsadministrasjonens syn i saken.

Slik jeg forstår det er det adgang til å klage på at man ikke får utlevert alt man har krav på etter ordlyden, og det er også relativt alvorlig å slette potensielt arkivverdig korrespondanse. Jeg mener at i en så viktig sak, må det arkiveres hvem som snakker sammen og når de snakker sammen, og det er også umulig å vite om «korrespondansen har så lite innhold» at den «ikke er arkivverdig» uten å faktisk få innsyn i den – det er dessuten også slik at selv korrespondanse med lite, men viktig innhold, som f.eks. møtetidspunkt for parter i en sak, kan være avgjørende å få innsyn i. Dersom Fylkesmannen ikke irettesetter skolen eller ber dem gjøre en ekstra innsats for å se om det fortsatt finnes dokumenter som ikke er slettet, vil en uheldig eller lovstridig arkivpraksis ved Ruseløkka skole kunne fortsette i fremtiden.

Med vennlig hilsen,

Åpen skole

Kjære Ruseløkka skole,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Ruseløkka skole sin håndtering av min innsynshenvendelse «Ruseløkkas korrespondanse vedrørende riving og nybygg av skolen».

Jeg kan ikke se at klagene mine er oversendt Fylkesmannen slik dere plikter i henhold til offentleglova.

Ber om bekreftelse på at de enten er oversendt eller vil bli det snarest, og kopi av oversendelsen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ruselo...

Med vennlig hilsen,

Åpen skole