Reiseregninger der statens satser for overnatting er oversteget

Innsynsførespurnaden vart avvist av Forsvarsdepartementet.

Kjære Forsvarsdepartementet,

Jeg ber om innsyn i alle reiseregninger for 2014 og 2015 der kostnadene ifm overnatting har gått ut over statens reiseregulativ. Forespørselen gjelder både reiser i utlandet og i Norge. For disse reiseregninger ber jeg også om begrunnelsen for at satsen er oversteget.

Med vennlig hilsen,

Lukas P. Johnson

Postmottak FD, Forsvarsdepartementet

Vi viser til din innsynsbegjæring i alle reiseregninger i Forsvarsdepartementet for årene 2014 og 2015 der kostnadene for overnatting har gått ut over gjeldende satser.

Etter offentleglova § 9 kan det kreves innsyn i en sammenstilling av opplysninger som er elektronisk lagret i databasene til organet (her: departementet), dersom sammenstillingen kan gjøres med enkle framgangsmåter.

Din innsynsforespørsel vil imidlertid måtte kreve en svært betydelig manuell arbeidsoperasjon av flere tusen reiseregninger. Siden en sammenstilling av de opplysningene du ber om vil kreve en uforholdsmessig stor manuell arbeidsinnsats, finner vi å måtte avslå innsynsbegjæringen. En klart avgrenset innsynsbegjæring av slike regninger vil derimot bli vurdert.

Med hilsen

FD Arkiv

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Lukas P. Johnson [mailto:[Innsyns-e-postadresse #49]]
Sendt: 4. november 2015 14:42
Til: Postmottak FD <[epostadresse]>
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Reiseregninger der statens satser for overnatting er oversteget

Kjære Forsvarsdepartementet,

Jeg ber om innsyn i alle reiseregninger for 2014 og 2015 der kostnadene ifm overnatting har gått ut over statens reiseregulativ. Forespørselen gjelder både reiser i utlandet og i Norge. For disse reiseregninger ber jeg også om begrunnelsen for at satsen er oversteget.

Med vennlig hilsen,

Lukas P. Johnson

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------