Offentlig søkerliste ønskes

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Akershus fylkeskommune,

Jeg ønsker innsyn i offentlig søkerliste for stilling utlyst av Akershus fylkeskommune utlyst stilling nr.: 2251170704.

Med vennlig hilsen,
Iver Alvor

Kjære Akershus fylkeskommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Akershus fylkeskommune sin håndtering av min innsynshenvendelse i offentlig søkerliste til utlyststilling Ref.nr.: 2251170704.

Jeg opplever å bli ignorert - i strid med Offentlighetsloven. Dette er ikke akseptabelt, og jeg forventer nå et svar/utlevering av dokumentene og at dette videresendes klageinstans snarest.

Med vennlig hilsen,
Ørvar Sigfusson

Kjære Akershus fylkeskommune,

Jeg merker meg at det ikke kommer svar på min forespørsel til Mimes brønn som jeg har ønsket meg.

Min ønske står ved lag at dere sender informasjonen som jeg ba om til Mimes brønn og kun til Mimes brønn.

Med vennlig hilsen,
Ørvar Sigfusson

Ørvar Sigfusson la igjen ein bemerkning ()

Akershus fylkeskommune ville ikke sende offentlig søkerliste til Mimes brønn og brukte seg av min personlige E-post adresse.
Jeg har sendt klage om det til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og vi vil ha informasjon om fremgang i saken senere.