Norad og Evalueringsavdelingen

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad,

- Alle gjeldende avtaler dere har med evalueringsavdelingen

- Alle styringsdokumenter avdelingen opererer etter og især de som viser at den er uavhengig

- Arbeidskontraktene til ledelsen i avdelingen

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

2 Attachments

Vi viser til krav om innsyn i

- Alle gjeldende avtaler dere har med evalueringsavdelingen

- Alle styringsdokumenter avdelingen opererer etter og især de som viser
at den er uavhengig

- Arbeidskontraktene til ledelsen i avdelingen

 

Vedlagt er instruks for evalueringsvirksomheten, som svarer til de to
første punktene. Vedlagt er også arbeidsavtalen for leder av
Evalueringsavdelingen i Norad. Fødselsnummer og kontonummer er sladdet, jf
forskrift til offentleglova § 7 bokstav d.

 

Vedtaket om avslag kan påklages. En eventuell klage må rettes til Norad
innen tre uker etter at du har mottatt denne e-posten. Dersom Norad etter
en fornyet vurdering kommer til at avslaget må opprettholdes, vil saken
bli sendt til Utenriksdepartementet/Klima- og miljødepartementet for
endelig avgjørelse.

 

 

 

Behandlet av Lene Tjøtta, seniorrådgiver
Godkjent av Helle Campbell, underdirektør
Avdeling:  Personal- og administrasjonsavdelingen
Dato:  14.11.2017

 

 

 

 

 

vis sitert seksjon

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

Supplement til forrige besvarelse:

 

-          Alle gjeldende avtaler dere har med Evalueringsavdelingen
Norad har ingen avtaler med Evalueringsavdelingen

 

-          Alle styringsdokumenter Evalueringsavdelingen opererer etter.
Alle dokumenter er offentlig tilgjengelig, blant annet på norad.no

o   [1]Instruks for evalueringsvirksomheten i norsk bistandsforvaltning

o   [2]Kunnskap for utvikling – Norads strategi mot 2020

o   [3]Tildelingsbrev nr. 2 2017 fra Utenriksdepartementet

o   [4]Tildelingsbrev nr. 1 2017 fra Klima- og miljødepartementet

o   [5]Instruks for virksomhets- og økonomistyringen i saker som gjelder
klima- og skogsatsingen i Norad

 

 

 

Behandlet av: Astrid Lillethun, Fagdirektør

Godkjent av: Liv Sigurdsson, avdelingsdirektør

Dato: 17. november 2017

Personal- og administrasjonsavdelingen

 

 

 

 

 

 

vis sitert seksjon