Motorvognregisteret - Bisnode sin innsynshendelse

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Statens vegvesen

I følge Bisnode så ha de kopi av Motorvognregisteret (MVR). Jeg ønsker innsyn i Statens vegvesen sin behandling av Bisnode sin henvendelse om innsyn i MVR.

Jeg er usikker på tidspunkt, men trolig rundt tidspunktet dere sluttet med varsel om EU-kontroll.

Send gjerne først en oversikt over alle Bisnode-relaterte dokumenter i sak og arkiv.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Firmapost, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt saksbehandler.
E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller se våre nettsider [1]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[2][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Takk for at du kontakta oss. E-posten vert send til ein saksbehandlar.
E-postmottaket vårt er bemanna kvardagar frå klokka 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller sjå våre nettsider [3]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[4][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Thank you for your inquiry.
Your e-mail will be forwarded to an executive officer.

Our e-mail reception is open Monday to Friday between 8 a.m. and 3.30 p.m.
For traffic conditions, call 175 or see our website [5]www.vegvesen.no

Norwegian Public Roads Administration
[6][epostadresse]
Telephone: 22073000. International calls: + 47 22073000 (8 a.m. – 3.30
p.m.)

References

Visible links
1. http://www.vegvesen.no/
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.vegvesen.no/
4. mailto:[epostadresse]
5. http://www.vegvesen.no/
6. mailto:[epostadresse]

Kjære Statens vegvesen - Vegdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Statens vegvesen - Vegdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Motorvognregisteret - Bisnode sin innsynshendelse».

Kravet ble sendt 5. november. Vi har ennå ikke mottatt svar.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. I henhold til praksis og forarbeider betyr dette krav om behandling samme dag og senest innen 1-3 virkedager.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/motorv...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Firmapost, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt saksbehandler.
E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller se våre nettsider [1]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[2][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Takk for at du kontakta oss. E-posten vert send til ein saksbehandlar.
E-postmottaket vårt er bemanna kvardagar frå klokka 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller sjå våre nettsider [3]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[4][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Thank you for your inquiry.
Your e-mail will be forwarded to an executive officer.

Our e-mail reception is open Monday to Friday between 8 a.m. and 3.30 p.m.
For traffic conditions, call 175 or see our website [5]www.vegvesen.no

Norwegian Public Roads Administration
[6][epostadresse]
Telephone: 22073000. International calls: + 47 22073000 (8 a.m. – 3.30
p.m.)

References

Visible links
1. http://www.vegvesen.no/
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.vegvesen.no/
4. mailto:[epostadresse]
5. http://www.vegvesen.no/
6. mailto:[epostadresse]

Saarnak Jaan-André, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Hei,

 

Viser til din henvendelse av 5. november 2018 vedrørende innsyn i
dokumenter knyttet til Bisnode.

 

I våre systemer er det mange dokumenter knyttet til Bisnode. Det vil være
svært tidskrevende å gå gjennom alle disse for eventuell utlevering. Vi
ønsker i den forbindelse å klargjøre om det du egentlig er ute etter er
innsyn i uttrekket til Bisnode pr i dag. Det kan enkelt utleveres.

 

Vennligst merk videre korrespondanse med saksnummer 18/242493 og send til
[1][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Med hilsen
Jaan-André Saarnak

Kontor: Kontor for kjøretøygodkjenning og registrering
Postadresse: Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 6706
Etterstad, 0609 OSLO
Besøksadresse: Brynsengfaret 6A, OSLO
Telefon: +47 22073374  Mobil: +47 93295549  e-post/Skype: [2][epostadresse]
[3]www.vegvesen.no  e-post: [4][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.vegvesen.no/
4. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Kjære Saarnak Jaan-André,

Send gjerne en dokumentoversikt for alle som gjelder Bisnode.

Jeg er ute etter dokumenter hvor Bisnode søker uttrekk fra Motorvognregisteret (innsyn i MVR). Dette blir trolig gjort etter Offentleglova på regelmessige intervaller.

Merk: Jeg er ikke ute etter selve uttrekkene eller dataene fra Motorvognregisteret i denne henvendelsen.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Saarnak Jaan-André, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Hei,

 

Vi viser til henvendelser av 5. og 10. november 2018 vedrørende ønske om
innsyn i saksnummer 15/215137 (Bisnode AS).

 

Alle kan søke innsyn i saksdokumenter, journaler og lignende registre med
hjemmel i offentleglova § 9 dersom det ikke hindres av lov eller
forskrift.

 

Ønskede dokumenter utleveres iht offentleglova § 9.

 

Denne saken inneholder 167 dokumenter, hvorav 108 ligger i et eldre
saksbehandlingssystem og 59 i dagens system. Dokumentene vil derfor bli
utsendt i flere omganger (trolig 22 forsendelser).  

 

Vennligst merk eventuell videre korrespondanse med saksnummer 18/242493 og
send til [1][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Med hilsen
Jaan-André Saarnak

Kontor: Kontor for kjøretøygodkjenning og registrering
Postadresse: Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 6706
Etterstad, 0609 OSLO
Besøksadresse: Brynsengfaret 6A, OSLO
Telefon: +47 22073374  Mobil: +47 93295549  e-post/Skype: [2][epostadresse]
[3]www.vegvesen.no  e-post: [4][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

 

References

Visible links
1. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.vegvesen.no/
4. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Statens vegvesen - Vegdirektoratet

1 Attachment

Til Hallvard Nygård
Vedlagt oversendes dokument 18/242493-4 Svar på innsyn i sak 2011036404 -
dok. 1 til 5 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i
utsendelsen.
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i vårt [2]kontaktskjema.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Hallvard Nygård
Vedlagt sender vi dokument 18/242493-4 Svar på innsyn i sak 2011036404 -
dok. 1 til 5 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i
utsendinga.
Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til
[3][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i [4]kontaktskjemaet vårt.
Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Hallvard Nygård
Enclosed you will find the document 18/242493-4 Svar på innsyn i sak
2011036404 - dok. 1 til 5 from the Norwegian Public Roads Administration.
If you have queries regarding this case, please contact
[5][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse].
This is an automatically generated email – please do not reply.

References

Visible links
1. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
3. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
5. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Statens vegvesen - Vegdirektoratet

1 Attachment

Til Hallvard Nygård
Vedlagt oversendes dokument 18/242493-5 Svar på innsyn i sak 2011036404 -
dok. 6 til 10 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i
utsendelsen.
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i vårt [2]kontaktskjema.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Hallvard Nygård
Vedlagt sender vi dokument 18/242493-5 Svar på innsyn i sak 2011036404 -
dok. 6 til 10 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i
utsendinga.
Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til
[3][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i [4]kontaktskjemaet vårt.
Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Hallvard Nygård
Enclosed you will find the document 18/242493-5 Svar på innsyn i sak
2011036404 - dok. 6 til 10 from the Norwegian Public Roads Administration.
If you have queries regarding this case, please contact
[5][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse].
This is an automatically generated email – please do not reply.

References

Visible links
1. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
3. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
5. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Statens vegvesen - Vegdirektoratet

1 Attachment

 • Attachment

  18 242493 6Svar p innsyn i sak 2011036404 dok.11 til 20 med vedlegg.pdf

  6.6M Download View as HTML

Til Hallvard Nygård
Vedlagt oversendes dokument 18/242493-6 Svar på innsyn i sak 2011036404 -
dok. 11 til 20 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i
utsendelsen.
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i vårt [2]kontaktskjema.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Hallvard Nygård
Vedlagt sender vi dokument 18/242493-6 Svar på innsyn i sak 2011036404 -
dok. 11 til 20 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i
utsendinga.
Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til
[3][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i [4]kontaktskjemaet vårt.
Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Hallvard Nygård
Enclosed you will find the document 18/242493-6 Svar på innsyn i sak
2011036404 - dok. 11 til 20 from the Norwegian Public Roads
Administration.
If you have queries regarding this case, please contact
[5][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse].
This is an automatically generated email – please do not reply.

References

Visible links
1. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
3. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
5. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Statens vegvesen - Vegdirektoratet

1 Attachment

 • Attachment

  18 242493 7Svar p innsyn i sak 2011036404 dok.21 til 30 med vedlegg.pdf

  9.1M Download View as HTML

Til Hallvard Nygård
Vedlagt oversendes dokument 18/242493-7 Svar på innsyn i sak 2011036404 -
dok. 21 til 30 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i
utsendelsen.
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i vårt [2]kontaktskjema.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Hallvard Nygård
Vedlagt sender vi dokument 18/242493-7 Svar på innsyn i sak 2011036404 -
dok. 21 til 30 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i
utsendinga.
Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til
[3][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i [4]kontaktskjemaet vårt.
Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Hallvard Nygård
Enclosed you will find the document 18/242493-7 Svar på innsyn i sak
2011036404 - dok. 21 til 30 from the Norwegian Public Roads
Administration.
If you have queries regarding this case, please contact
[5][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse].
This is an automatically generated email – please do not reply.

References

Visible links
1. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
3. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
5. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Statens vegvesen - Vegdirektoratet

1 Attachment

 • Attachment

  18 242493 9Svar p innsyn i sak 2011036404 dok.41 til 45 med vedlegg.pdf

  5.5M Download View as HTML

Til Hallvard Nygård
Vedlagt oversendes dokument 18/242493-9 Svar på innsyn i sak 2011036404 -
dok. 41 til 45 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i
utsendelsen.
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i vårt [2]kontaktskjema.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Hallvard Nygård
Vedlagt sender vi dokument 18/242493-9 Svar på innsyn i sak 2011036404 -
dok. 41 til 45 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i
utsendinga.
Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til
[3][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i [4]kontaktskjemaet vårt.
Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Hallvard Nygård
Enclosed you will find the document 18/242493-9 Svar på innsyn i sak
2011036404 - dok. 41 til 45 from the Norwegian Public Roads
Administration.
If you have queries regarding this case, please contact
[5][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse].
This is an automatically generated email – please do not reply.

References

Visible links
1. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
3. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
5. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Statens vegvesen - Vegdirektoratet

1 Attachment

 • Attachment

  18 242493 8Svar p innsyn i sak 2011036404 dok.31 til 40 med vedlegg.pdf

  8.2M Download View as HTML

Til Hallvard Nygård
Vedlagt oversendes dokument 18/242493-8 Svar på innsyn i sak 2011036404 -
dok. 31 til 40 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i
utsendelsen.
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i vårt [2]kontaktskjema.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Hallvard Nygård
Vedlagt sender vi dokument 18/242493-8 Svar på innsyn i sak 2011036404 -
dok. 31 til 40 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i
utsendinga.
Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til
[3][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i [4]kontaktskjemaet vårt.
Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Hallvard Nygård
Enclosed you will find the document 18/242493-8 Svar på innsyn i sak
2011036404 - dok. 31 til 40 from the Norwegian Public Roads
Administration.
If you have queries regarding this case, please contact
[5][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse].
This is an automatically generated email – please do not reply.

References

Visible links
1. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
3. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
5. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Statens vegvesen - Vegdirektoratet

1 Attachment

 • Attachment

  18 242493 10Svar p innsyn i sak 2011036404 dok.46 til 50 med vedlegg.pdf

  4.3M Download View as HTML

Til Hallvard Nygård
Vedlagt oversendes dokument 18/242493-10 Svar på innsyn i sak 2011036404 -
dok. 46 til 50 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i
utsendelsen.
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i vårt [2]kontaktskjema.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Hallvard Nygård
Vedlagt sender vi dokument 18/242493-10 Svar på innsyn i sak 2011036404 -
dok. 46 til 50 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i
utsendinga.
Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til
[3][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i [4]kontaktskjemaet vårt.
Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Hallvard Nygård
Enclosed you will find the document 18/242493-10 Svar på innsyn i sak
2011036404 - dok. 46 til 50 from the Norwegian Public Roads
Administration.
If you have queries regarding this case, please contact
[5][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse].
This is an automatically generated email – please do not reply.

References

Visible links
1. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
3. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
5. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Statens vegvesen - Vegdirektoratet

1 Attachment

 • Attachment

  18 242493 11Svar p innsyn i sak 2011036404 dok.51 til 55 med vedlegg.pdf

  4.2M Download View as HTML

Til Hallvard Nygård
Vedlagt oversendes dokument 18/242493-11 Svar på innsyn i sak 2011036404 -
dok. 51 til 55 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i
utsendelsen.
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i vårt [2]kontaktskjema.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Hallvard Nygård
Vedlagt sender vi dokument 18/242493-11 Svar på innsyn i sak 2011036404 -
dok. 51 til 55 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i
utsendinga.
Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til
[3][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i [4]kontaktskjemaet vårt.
Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Hallvard Nygård
Enclosed you will find the document 18/242493-11 Svar på innsyn i sak
2011036404 - dok. 51 til 55 from the Norwegian Public Roads
Administration.
If you have queries regarding this case, please contact
[5][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse].
This is an automatically generated email – please do not reply.

References

Visible links
1. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
3. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
5. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Statens vegvesen - Vegdirektoratet

1 Attachment

 • Attachment

  18 242493 12Svar p innsyn i sak 2011036404 dok.56 til 61 med vedlegg.pdf

  5.1M Download View as HTML

Til Hallvard Nygård
Vedlagt oversendes dokument 18/242493-12 Svar på innsyn i sak 2011036404 -
dok. 56 til 61 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i
utsendelsen.
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i vårt [2]kontaktskjema.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Hallvard Nygård
Vedlagt sender vi dokument 18/242493-12 Svar på innsyn i sak 2011036404 -
dok. 56 til 61 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i
utsendinga.
Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til
[3][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i [4]kontaktskjemaet vårt.
Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Hallvard Nygård
Enclosed you will find the document 18/242493-12 Svar på innsyn i sak
2011036404 - dok. 56 til 61 from the Norwegian Public Roads
Administration.
If you have queries regarding this case, please contact
[5][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse].
This is an automatically generated email – please do not reply.

References

Visible links
1. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
3. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
5. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Statens vegvesen - Vegdirektoratet

1 Attachment

 • Attachment

  18 242493 13Svar p innsyn i sak 2011036404 dok.62 til 65 med vedlegg.pdf

  11.9M Download View as HTML

Til Hallvard Nygård
Vedlagt oversendes dokument 18/242493-13 Svar på innsyn i sak 2011036404 -
dok. 62 til 65 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i
utsendelsen.
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i vårt [2]kontaktskjema.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Hallvard Nygård
Vedlagt sender vi dokument 18/242493-13 Svar på innsyn i sak 2011036404 -
dok. 62 til 65 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i
utsendinga.
Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til
[3][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i [4]kontaktskjemaet vårt.
Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Hallvard Nygård
Enclosed you will find the document 18/242493-13 Svar på innsyn i sak
2011036404 - dok. 62 til 65 from the Norwegian Public Roads
Administration.
If you have queries regarding this case, please contact
[5][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse].
This is an automatically generated email – please do not reply.

References

Visible links
1. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
3. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
5. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Statens vegvesen - Vegdirektoratet

1 Attachment

 • Attachment

  18 242493 15Svar p innsyn i sak 2011036404 dok.76 til 80 med vedlegg.pdf

  3.6M Download View as HTML

Til Hallvard Nygård
Vedlagt oversendes dokument 18/242493-15 Svar på innsyn i sak 2011036404 -
dok. 76 til 80 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i
utsendelsen.
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i vårt [2]kontaktskjema.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Hallvard Nygård
Vedlagt sender vi dokument 18/242493-15 Svar på innsyn i sak 2011036404 -
dok. 76 til 80 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i
utsendinga.
Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til
[3][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i [4]kontaktskjemaet vårt.
Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Hallvard Nygård
Enclosed you will find the document 18/242493-15 Svar på innsyn i sak
2011036404 - dok. 76 til 80 from the Norwegian Public Roads
Administration.
If you have queries regarding this case, please contact
[5][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse].
This is an automatically generated email – please do not reply.

References

Visible links
1. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
3. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
5. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Statens vegvesen - Vegdirektoratet

1 Attachment

 • Attachment

  18 242493 16Svar p innsyn i sak 2011036404 dok.81 til 85 med vedlegg.pdf

  14.6M Download View as HTML

Til Hallvard Nygård
Vedlagt oversendes dokument 18/242493-16 Svar på innsyn i sak 2011036404 -
dok. 81 til 85 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i
utsendelsen.
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i vårt [2]kontaktskjema.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Hallvard Nygård
Vedlagt sender vi dokument 18/242493-16 Svar på innsyn i sak 2011036404 -
dok. 81 til 85 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i
utsendinga.
Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til
[3][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i [4]kontaktskjemaet vårt.
Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Hallvard Nygård
Enclosed you will find the document 18/242493-16 Svar på innsyn i sak
2011036404 - dok. 81 til 85 from the Norwegian Public Roads
Administration.
If you have queries regarding this case, please contact
[5][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse].
This is an automatically generated email – please do not reply.

References

Visible links
1. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
3. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
5. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Statens vegvesen - Vegdirektoratet

1 Attachment

 • Attachment

  18 242493 17Svar p innsyn i sak 2011036404 dok.86 til 95 med vedlegg.pdf

  6.9M Download View as HTML

Til Hallvard Nygård
Vedlagt oversendes dokument 18/242493-17 Svar på innsyn i sak 2011036404 -
dok. 86 til 95 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i
utsendelsen.
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i vårt [2]kontaktskjema.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Hallvard Nygård
Vedlagt sender vi dokument 18/242493-17 Svar på innsyn i sak 2011036404 -
dok. 86 til 95 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i
utsendinga.
Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til
[3][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i [4]kontaktskjemaet vårt.
Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Hallvard Nygård
Enclosed you will find the document 18/242493-17 Svar på innsyn i sak
2011036404 - dok. 86 til 95 from the Norwegian Public Roads
Administration.
If you have queries regarding this case, please contact
[5][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse].
This is an automatically generated email – please do not reply.

References

Visible links
1. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
3. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
5. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Statens vegvesen - Vegdirektoratet

1 Attachment

 • Attachment

  18 242493 18Svar p innsyn i sak 2011036404 dok.96 til 108 med vedlegg.pdf

  8.1M Download View as HTML

Til Hallvard Nygård
Vedlagt oversendes dokument 18/242493-18 Svar på innsyn i sak 2011036404 -
dok. 96 til 108 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i
utsendelsen.
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i vårt [2]kontaktskjema.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Hallvard Nygård
Vedlagt sender vi dokument 18/242493-18 Svar på innsyn i sak 2011036404 -
dok. 96 til 108 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i
utsendinga.
Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til
[3][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i [4]kontaktskjemaet vårt.
Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Hallvard Nygård
Enclosed you will find the document 18/242493-18 Svar på innsyn i sak
2011036404 - dok. 96 til 108 from the Norwegian Public Roads
Administration.
If you have queries regarding this case, please contact
[5][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse].
This is an automatically generated email – please do not reply.

References

Visible links
1. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
3. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
5. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Statens vegvesen - Vegdirektoratet

1 Attachment

Til Hallvard Nygård
Vedlagt oversendes dokument 18/242493-19 Svar på innsyn i sak 15/215137
dok. 1 til 10 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i
utsendelsen.
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i vårt [2]kontaktskjema.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Hallvard Nygård
Vedlagt sender vi dokument 18/242493-19 Svar på innsyn i sak 15/215137
dok. 1 til 10 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i
utsendinga.
Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til
[3][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i [4]kontaktskjemaet vårt.
Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Hallvard Nygård
Enclosed you will find the document 18/242493-19 Svar på innsyn i sak
15/215137 dok. 1 til 10 from the Norwegian Public Roads Administration.
If you have queries regarding this case, please contact
[5][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse].
This is an automatically generated email – please do not reply.

References

Visible links
1. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
3. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
5. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Statens vegvesen - Vegdirektoratet

1 Attachment

Til Hallvard Nygård
Vedlagt oversendes dokument 18/242493-20 Svar på innsyn i sak 15/215137
dok. 11 til 20 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i
utsendelsen.
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i vårt [2]kontaktskjema.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Hallvard Nygård
Vedlagt sender vi dokument 18/242493-20 Svar på innsyn i sak 15/215137
dok. 11 til 20 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i
utsendinga.
Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til
[3][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i [4]kontaktskjemaet vårt.
Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Hallvard Nygård
Enclosed you will find the document 18/242493-20 Svar på innsyn i sak
15/215137 dok. 11 til 20 from the Norwegian Public Roads Administration.
If you have queries regarding this case, please contact
[5][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse].
This is an automatically generated email – please do not reply.

References

Visible links
1. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
3. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
5. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Statens vegvesen - Vegdirektoratet

1 Attachment

Til Hallvard Nygård
Vedlagt oversendes dokument 18/242493-21 Svar på innsyn i sak 15/215137
dok. 21 til 30 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i
utsendelsen.
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i vårt [2]kontaktskjema.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Hallvard Nygård
Vedlagt sender vi dokument 18/242493-21 Svar på innsyn i sak 15/215137
dok. 21 til 30 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i
utsendinga.
Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til
[3][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i [4]kontaktskjemaet vårt.
Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Hallvard Nygård
Enclosed you will find the document 18/242493-21 Svar på innsyn i sak
15/215137 dok. 21 til 30 from the Norwegian Public Roads Administration.
If you have queries regarding this case, please contact
[5][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse].
This is an automatically generated email – please do not reply.

References

Visible links
1. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
3. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
5. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Statens vegvesen - Vegdirektoratet

1 Attachment

Til Hallvard Nygård
Vedlagt oversendes dokument 18/242493-22 Svar på innsyn i sak 15/215137
dok. 31 til 36 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i
utsendelsen.
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i vårt [2]kontaktskjema.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Hallvard Nygård
Vedlagt sender vi dokument 18/242493-22 Svar på innsyn i sak 15/215137
dok. 31 til 36 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i
utsendinga.
Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til
[3][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i [4]kontaktskjemaet vårt.
Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Hallvard Nygård
Enclosed you will find the document 18/242493-22 Svar på innsyn i sak
15/215137 dok. 31 til 36 from the Norwegian Public Roads Administration.
If you have queries regarding this case, please contact
[5][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse].
This is an automatically generated email – please do not reply.

References

Visible links
1. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
3. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
5. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Statens vegvesen - Vegdirektoratet

1 Attachment

Til Hallvard Nygård
Vedlagt oversendes dokument 18/242493-23 Svar på innsyn i sak 15/215137
dok. 37 til 45 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i
utsendelsen.
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i vårt [2]kontaktskjema.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Hallvard Nygård
Vedlagt sender vi dokument 18/242493-23 Svar på innsyn i sak 15/215137
dok. 37 til 45 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i
utsendinga.
Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til
[3][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i [4]kontaktskjemaet vårt.
Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Hallvard Nygård
Enclosed you will find the document 18/242493-23 Svar på innsyn i sak
15/215137 dok. 37 til 45 from the Norwegian Public Roads Administration.
If you have queries regarding this case, please contact
[5][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse].
This is an automatically generated email – please do not reply.

References

Visible links
1. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
3. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
5. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Statens vegvesen - Vegdirektoratet

1 Attachment

Til Hallvard Nygård
Vedlagt oversendes dokument 18/242493-24 Svar på innsyn i sak 15/215137
dok. 46 til 50 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i
utsendelsen.
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i vårt [2]kontaktskjema.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Hallvard Nygård
Vedlagt sender vi dokument 18/242493-24 Svar på innsyn i sak 15/215137
dok. 46 til 50 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i
utsendinga.
Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til
[3][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i [4]kontaktskjemaet vårt.
Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Hallvard Nygård
Enclosed you will find the document 18/242493-24 Svar på innsyn i sak
15/215137 dok. 46 til 50 from the Norwegian Public Roads Administration.
If you have queries regarding this case, please contact
[5][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse].
This is an automatically generated email – please do not reply.

References

Visible links
1. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
3. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
5. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Statens vegvesen - Vegdirektoratet

1 Attachment

Til Hallvard Nygård
Vedlagt oversendes dokument 18/242493-25 Svar på innsyn i sak 15/215137
dok. 51 til 59 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i
utsendelsen.
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i vårt [2]kontaktskjema.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Hallvard Nygård
Vedlagt sender vi dokument 18/242493-25 Svar på innsyn i sak 15/215137
dok. 51 til 59 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i
utsendinga.
Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til
[3][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i [4]kontaktskjemaet vårt.
Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Hallvard Nygård
Enclosed you will find the document 18/242493-25 Svar på innsyn i sak
15/215137 dok. 51 til 59 from the Norwegian Public Roads Administration.
If you have queries regarding this case, please contact
[5][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse].
This is an automatically generated email – please do not reply.

References

Visible links
1. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
3. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
5. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Statens vegvesen - Vegdirektoratet

1 Attachment

 • Attachment

  18 242493 14Svar p innsyn i sak 2011036404 dok.66 til 75 med vedlegg.pdf

  7.7M Download View as HTML

Til Hallvard Nygård
Vedlagt oversendes dokument 18/242493-14 Svar på innsyn i sak 2011036404 -
dok. 66 til 75 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i
utsendelsen.
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i vårt [2]kontaktskjema.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Hallvard Nygård
Vedlagt sender vi dokument 18/242493-14 Svar på innsyn i sak 2011036404 -
dok. 66 til 75 i sak Opplysninger fra det sentrale motorvognregisteret -
[Hallvard Nygård] frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i
utsendinga.
Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til
[3][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i [4]kontaktskjemaet vårt.
Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Hallvard Nygård
Enclosed you will find the document 18/242493-14 Svar på innsyn i sak
2011036404 - dok. 66 til 75 from the Norwegian Public Roads
Administration.
If you have queries regarding this case, please contact
[5][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse].
This is an automatically generated email – please do not reply.

References

Visible links
1. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
3. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
5. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]