Midler utbetalt fra Norad til Central African Forest Initiative (CAFI)

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Hvor mye midler som til sammen er utbetalt Central African Forest Initiative (CAFI) for deres arbeide i Kongo.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

Norad bekrefter at din innsynsbegjæring er mottatt. For tiden mottar vi svært mange innsynsbegjæringer og vi kan derfor ikke garantere at ditt krav blir behandlet innen fem arbeidsdager. At det tar mer enn fem dager, betyr ikke nødvendigvis at det skal tolkes som avslag. Du vil få svar så snart innsynsbegjæringen er ferdigbehandlet.

Mvh
Norad / Post-innsyn

vis sitert seksjon

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

Midler utbetalt til CAFI-programmer i DRK er på 59.691.421 USD. Tallet kan
også finnes via FN-kontoret som forvalter fondet i DRK. Oversikt finnes
her: [1]http://mptf.undp.org/factsheet/fund/3CD00   

 

Mer informasjon om CAFI finnes på [2]www.cafi.org

 

 

Med vennlig hilsen

Norad-Post-Innsyn

 

 

 

vis sitert seksjon

Kjære NORAD-Post-Innsyn,

Takk for svar. Håper dere nyter det fine været (når dere ikke behandler innsynskrav).

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære NORAD-Post-Innsyn,

Forøvrig så vil jeg bemerke at mine innsynskrav har kostet forvaltningen langt mindre enn deres tilskudd til korrupte diktatorer i Kongo, som vi bare kan drømme om hva bruker pengene på av grusomme og uetiske ting. Dere kunne godt spandere på dere å være litt mer transparente.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen