Melding om avvik - POSTNORD AS, sak (2018/2784)

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Datatilsynet

Søker innsyn i:
- Sak 2018/2784, Melding om avvik - POSTNORD AS

Henvendelsen er laget ved hjelp av Avviksportalen / Norske-postlister.no.

Kjære Datatilsynet,

Er denne også glemt ut?
Har gått 1 uke nå.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postkasse, Datatilsynet

1 Attachment

Hei,
Da det er bedt om innsyn etter offentlighetsloven, er navnet på tipser og tredjepersoner i dokument 2 og 4 unntatt offentlighet jf offl § 24, annet ledd, 1.
Disse to dokumentene blir utlevert i sladdet versjon.

Avslag på krav om innsyn kan påklages til det forvaltningsorgan som er nærmest overordnet, jf. offl § 32, og for Datatilsynet er dette Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Klagen sendes Datatilsynet innen 3 uker.

Vennlig hilsen

Arkivet
Datatilsynet
………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: (+47) 22 39 69 00
Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo

www.datatilsynet.no
www.personvernbloggen.no
www.twitter.com/datatilsynet
Jeg vil abonnere på Datatilsynets nyhetsbrev Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1487]>
Sendt: tirsdag 8. januar 2019 00.45
Til: Postkasse <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Melding om avvik - POSTNORD AS, sak (2018/2784)

Kjære Datatilsynet

Søker innsyn i:
- Sak 2018/2784, Melding om avvik - POSTNORD AS

Henvendelsen er laget ved hjelp av Avviksportalen / Norske-postlister.no.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1487]

Er [Datatilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Datatilsynet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------