Lønnsnivået ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i ledende stillinger hos dere sortert fra høyeste årslønn og nedover.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har dere ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

Din henvendelse er mottatt og vil bli videreformidlet til rett avdeling
eller saksbehandler. Hvis du ikke har oppgitt fullt navn eller adresse, må
du sende den inn på nytt, slik at henvendelsen kan bli korrekt registrert.

 

Tenk personvern! E-post som sendes over Internett kan bli lest av
uvedkommende. Send derfor ikke sensitive opplysninger via e-post. I slike
tilfeller oppfordrer vi deg til å bruke skjemaet «Sikker melding til
Fylkesmannen» som ligger på [1]embetets nettside.

 

 

Med hilsen

 

Fylkesmannen

i Oslo og Akershus

—————————————————————————————————————————

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO

Telefon: 22 00 35 00

Postmottak: [2][Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]

Internett: [3]www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

 

[4]Beskrivelse: cid:image001.jpg@01CFD978.AF925720

 

 

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Aker...
2. mailto:[Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

Flaa, Ingjerd, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Hei

 

Vedlagt følger en oversikt over lederlønningene hos Fylkesmannen i Oslo og
Akershus

 

Navn Beløp Stilling
Haugland Valgerd Svarstad 1 228 800,00 Fylkesmann
Bjerkmo Rannveig 1 182 000,00 Ass fylkesmann
Odden Jan Petter 1 134 400,00 Fylkeslege
Skomsvold Tor Håkon 871 300,00 Avdelingsdirektør
Parr Grethe Vibeke Hovde 871 300,00 Avdelingsdirektør
Ingvaldsen Morten 871 300,00 Avdelingsdirektør
Rygg Bente 871 300,00 Avdelingsdirektør
Vikla Anne-Marie 857 700,00 Avdelingsdirektør
Sande Eldbjørg 857 700,00 Avdelingsdirektør
Skirbekk Gaute 852 100,00 Seksjonssjef
Haakens Kirsti 852 100,00 Ass. fylkeslege/seksjonssjef
Olsen Petra Turet 845 500,00 Ass. fylkeslege/seksjonssjef
Meldal Odd Ivar 754 900,00 Fung. avdelingsdirektør
Traheim Georg 743 100,00 Underdirektør
Løfsgaard Trond 702 500,00 Underdirektør
Narud Tove 659 500,00 Seksjonssjef
Skogen Kari 659 500,00 Seksjonssjef
Lien Ellen 659 500,00 Seksjonssjef
Staf Sten Kenneth 659 500,00 Seksjonssjef
Finstad Grete Nanna 659 500,00 Seksjonssjef
Nyhus Hege Skaanes 648 100,00 Fung. underdirektør
Børte Inger 646 700,00 Fung. underdirektør
Gabrielsen Svein 631 700,00 Fung. seksjonssjef
Berntsen Nina Elisabeth 576 100,00 1113 Prosjektleder

 

 

 

Vennlig hilsen

Ingjerd Flaa

seniorrådgiver, administrasjonsavdelingen

 

Fylkesmannen

i Oslo og Akershus

—————————————————————————————————————————

Tordenskioldsgate 12

Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO

Direkte +47 22 00 35 47

[epostadresse]

www.fmoa.no

 

 

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Geir Eliassen [[1]mailto:[Innsyns-e-postadresse #1091]]

Sendt: fredag 22. juni 2018 07.55

Til: Postmottak Oslo og Akershus <[2][Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået ved Fylkesmannen i Oslo og
Akershus

 

Kjære Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

 

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn
i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane
til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

 

– Navn, lønn og stilling til alle i ledende stillinger hos dere sortert
fra høyeste årslønn og nedover.

 

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i
første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i
opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av
opplysningane i eit anna dokument.»

 

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan
sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn
og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har dere ingen
hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav,
og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for
unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

 

Med vennlig hilsen,

 

Geir Eliassen

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[3][Innsyns-e-postadresse #1091]

 

Er  [4][Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om
innsyn etter Offentleglova til Fylkesmannen i Oslo og Akershus? I så fall,
vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[5]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[6]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1091]
2. mailto:[Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1091]
4. mailto:[Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]
5. https://www.mimesbronn.no/change_request...
6. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære Flaa, Ingjerd,

Tusen takk.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

Din henvendelse er mottatt og vil bli videreformidlet til rett avdeling
eller saksbehandler. Hvis du ikke har oppgitt fullt navn eller adresse, må
du sende den inn på nytt, slik at henvendelsen kan bli korrekt registrert.

 

Tenk personvern! E-post som sendes over Internett kan bli lest av
uvedkommende. Send derfor ikke sensitive opplysninger via e-post. I slike
tilfeller oppfordrer vi deg til å bruke skjemaet «Sikker melding til
Fylkesmannen» som ligger på [1]embetets nettside.

 

 

Med hilsen

 

Fylkesmannen

i Oslo og Akershus

—————————————————————————————————————————

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO

Telefon: 22 00 35 00

Postmottak: [2][Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]

Internett: [3]www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

 

[4]Beskrivelse: cid:image001.jpg@01CFD978.AF925720

 

 

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Aker...
2. mailto:[Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus