Lønnsnivå i Utdanningsetaten

Svaret for denne førespurnaden er svært forseinka. I følgje lova burde Oslo kommune, utdanningsetaten, under kvart og eit omstende ha svara innan dette tidspunktet (detaljar). Du kan klaga ved å be om ein intern gjennomgang.

Kjære Oslo kommune, utdanningsetaten,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stillingsbeskrivelse til alle i etaten som tjener over 700 tusen sortert fra høyeste lønn og nedover. Dersom ingen tjener over 700 tusen ber jeg i stedet om en lønnsoversikt som viser bruttolønnen til alle i lederstillinger.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har etaten ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

postmottak@ude.oslo.kommune.no, Oslo kommune, utdanningsetaten

Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rett avdeling for saksbehandling. Saksbehandlingstiden kan
variere fra sak til sak, men du vil få svar så snart saksbehandlingen er ferdig.
Hvis henvendelsen ikke krever saksbehandling vil den bli besvart på e-post i
løpet av kort tid.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser
inneholdende sensitive personopplysninger på e-post. I slike tilfeller
oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse.

Utdanningsetaten
Postboks 6127, Etterstad
0602 Oslo

Tlf: 23 46 71 23 (Utdanningsadministrasjonens sentralarkiv)

vis sitert seksjon

Petter Flaten Eilertsen, Oslo kommune, utdanningsetaten

1 Attachment

Vi viser til din innsynsbegjæring av 16. juni 2018.

 

Vi vil i løpet av mandagen sende deg navn, lønn og stillingsbeskrivelse
til alle i Utdanningsetaten som tjener over kr 700 000. Vi har dessverre
ikke mulighet til å gi deg oversikten før til uken da vedkommende som kan
sammenstille dette ikke er tilbake før til mandag.

 

Med vennlig hilsen

[1]http://iz-web01/signatur/osloskolen.png

Utdanningsetaten | Oslo kommune

Besøksadresse: Grensesvingen 6, 0663 OSLO
Postadresse: Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO

Telefon: 23 05 10 13 (postmottak/arkiv) / 21 80 21 80 (sentralbord)

[2][Oslo kommune, utdanningsetaten henvendelses-e-postadresse]

[3]www.ude.oslo.kommune.no

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Herman Langvik [[4]mailto:[Innsyns-e-postadresse #1019]]
Sendt: 16. juni 2018 11:40
Til: Postmottak Utdanningsadm <[5][epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivå i Utdanningsetaten

Kjære Oslo kommune, utdanningsetaten,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje
innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i
databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stillingsbeskrivelse til alle i etaten som tjener over
700 tusen sortert fra høyeste lønn og nedover. Dersom ingen tjener over
700 tusen ber jeg i stedet om en lønnsoversikt som viser bruttolønnen
til alle i lederstillinger.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i
første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn
i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av
opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan
sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova. Siden
navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har etaten
ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar
et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl.
§ 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle
innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi
presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir
fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter
femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre
ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[6][Innsyns-e-postadresse #1019]

Er  [7][Oslo kommune, utdanningsetaten henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om
innsyn etter Offentleglova til Oslo kommune, utdanningsetaten? I så
fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
[8]https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
[9]https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[Oslo kommune, utdanningsetaten henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.ude.oslo.kommune.no/
4. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1019]
5. mailto:[epostadresse]
6. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1019]
7. mailto:[Oslo kommune, utdanningsetaten henvendelses-e-postadresse]
8. https://www.mimesbronn.no/change_request...
9. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Petter Flaten Eilertsen, Oslo kommune, utdanningsetaten

3 Attachments

Vi viser til din innsynsbegjæring av 16. juni 2018, samt vårt foreløpige
svar av 21.06.2018. Vedlagt er den informasjonen du ønsker innsyn i.
Regnearket inneholder navn, stillingskode og lønnstrinn for de ansatte i
Utdanningsetaten som tjener mer enn kr 700 000 per år. Lønnstabellen
inneholder hvilken lønn som tilhører det enkelte lønnstrinn.

 

 

Med vennlig hilsen

Petter Flaten Eilertsen

Fagkonsulent, IKT Seksjon for dokumenthåndtering

[1]http://iz-web01/signatur/osloskolen.png

Utdanningsetaten | Oslo kommune

Besøksadresse: Grensesvingen 6, 0663 OSLO
Postadresse: Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO

Telefon: 960 91 893 (direkte) / 23 05 10 13 (seksjon) / 21 80 21 80
(sentralbord)

[2][epostadresse]

[3]https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utd...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utd...

Kjære Petter Flaten Eilertsen,

Takk for at dere er åpne om dette slik dere kan og bør.

Åpenhet om lønn er et viktig demokratisk prinsipp i Norge.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Kjære Oslo kommune, Utdanningsetaten,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode og vedkommende sin nåværende årslønn som sammenligningsgrunnlag.

– Årslønn og navn på de tre siste topplederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

postmottak@ude.oslo.kommune.no, Oslo kommune, utdanningsetaten

Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rett avdeling for saksbehandling. Saksbehandlingstiden kan
variere fra sak til sak, men du vil få svar så snart saksbehandlingen er ferdig.
Hvis henvendelsen ikke krever saksbehandling vil den bli besvart på e-post i
løpet av kort tid.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser
inneholdende sensitive personopplysninger på e-post. I slike tilfeller
oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse.

Utdanningsetaten
Postboks 6127, Etterstad
0602 Oslo

Tlf: 23 46 71 23 (Utdanningsadministrasjonens sentralarkiv)

vis sitert seksjon

Postmottak Utdanningsadm, Oslo kommune, utdanningsetaten

Vi viser til din innsynsbegjæring av 8. juli. På grunn av ferieavvikling har vi dessverre ikke mulighet til å besvare den før i begynnelsen av august.

Med vennlig hilsen
Utdanningsetaten | Oslo kommune
Besøksadresse: Grensesvingen 6, 0663 OSLO
Postadresse: Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO
Telefon: 23 05 10 13 (postmottak/arkiv) / 21 80 21 80 (sentralbord)
[Oslo kommune, utdanningsetaten henvendelses-e-postadresse]
www.ude.oslo.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Herman Langvik [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1019]]
Sendt: 8. juli 2018 17:03
Til: Postmottak Utdanningsadm <[epostadresse]>
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivå i Utdanningsetaten

Kjære Oslo kommune, Utdanningsetaten,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode og vedkommende sin nåværende årslønn som sammenligningsgrunnlag.

– Årslønn og navn på de tre siste topplederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1019]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Oslo kommune, Utdanningsetaten,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, utdanningsetaten sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivå i Utdanningsetaten».

Ferieavvikling regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Jeg viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.»

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Dersom dere ikke snarest utleverer opplysningene, vil jeg vurdere å klage saken inn for Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

postmottak@ude.oslo.kommune.no, Oslo kommune, utdanningsetaten

Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rett avdeling for saksbehandling. Saksbehandlingstiden kan
variere fra sak til sak, men du vil få svar så snart saksbehandlingen er ferdig.
Hvis henvendelsen ikke krever saksbehandling vil den bli besvart på e-post i
løpet av kort tid.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser
inneholdende sensitive personopplysninger på e-post. I slike tilfeller
oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse.

Utdanningsetaten
Postboks 6127, Etterstad
0602 Oslo

Tlf: 23 46 71 23 (Utdanningsadministrasjonens sentralarkiv)

vis sitert seksjon

Postmottak Utdanningsadm, Oslo kommune, utdanningsetaten

Ditt krav om innsyn gjelder opplysninger som er elektronisk lagret og som derfor - om det kan gjøres med enkle fremgangsmåter - må sammenstilles i et nytt dokument, jf. offentleglova § 9.

Uttalelsen du referer til, som også er inntatt i Rettleier til offentleglova punkt 9.3, må etter vår mening knytte seg til innsynskrav om gjelder eksisterende dokument. Det kan ikke forventes at det offentlige til enhver tid skal ha personer på jobb som kan vurdere om det er mulig å sammenstille elektronisk lagrede opplysninger fra alle våre ulike databaser.

Med vennlig hilsen
Utdanningsetaten | Oslo kommune
Besøksadresse: Grensesvingen 6, 0663 OSLO
Postadresse: Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO
Telefon: 23 05 10 13 (postmottak/arkiv) / 21 80 21 80 (sentralbord)
[Oslo kommune, utdanningsetaten henvendelses-e-postadresse]
www.ude.oslo.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Herman Langvik [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1019]]
Sendt: 11. juli 2018 22:46
Til: Postmottak Utdanningsadm <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivå i Utdanningsetaten

Kjære Oslo kommune, Utdanningsetaten,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, utdanningsetaten sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivå i Utdanningsetaten».

Ferieavvikling regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Jeg viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.»

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Dersom dere ikke snarest utleverer opplysningene, vil jeg vurdere å klage saken inn for Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1019]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Oslo kommune, utdanningsetaten,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, utdanningsetaten sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivå i Utdanningsetaten».

Dere fikk flere innsynskrav om Apple i god tid før ferien.

Dere er bare trasige. Og udemokratiske.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

postmottak@ude.oslo.kommune.no, Oslo kommune, utdanningsetaten

Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rett avdeling for saksbehandling. Saksbehandlingstiden kan
variere fra sak til sak, men du vil få svar så snart saksbehandlingen er ferdig.
Hvis henvendelsen ikke krever saksbehandling vil den bli besvart på e-post i
løpet av kort tid.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser
inneholdende sensitive personopplysninger på e-post. I slike tilfeller
oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse.

Utdanningsetaten
Postboks 6127, Etterstad
0602 Oslo

Tlf: 23 46 71 23 (Utdanningsadministrasjonens sentralarkiv)

vis sitert seksjon

Postmottak Utdanningsadm, Oslo kommune, utdanningsetaten

Første henvendelsen i denne innsynsbegjæringen kom 8.7.18.
For øvrig vises det til svar avgitt i tidligere epost.

Med vennlig hilsen
Utdanningsetaten | Oslo kommune
Besøksadresse: Grensesvingen 6, 0663 OSLO
Postadresse: Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO
Telefon: 23 05 10 13 (postmottak/arkiv) / 21 80 21 80 (sentralbord)
[Oslo kommune, utdanningsetaten henvendelses-e-postadresse]
www.ude.oslo.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Herman Langvik [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1019]]
Sendt: 12. juli 2018 21:38
Til: Postmottak Utdanningsadm <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivå i Utdanningsetaten

Kjære Oslo kommune, utdanningsetaten,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, utdanningsetaten sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivå i Utdanningsetaten».

Dere fikk flere innsynskrav om Apple i god tid før ferien.

Dere er bare trasige. Og udemokratiske.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1019]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------