Krav om at dere følger opp innsynssaker med Norad

Klima- og miljødepartementet hadde ikkje informasjonen du bad om.

Kjære Klima- og miljødepartementet,

Jeg har en rekke innsynssaker gående med Norad, som dere kan se her:

https://www.mimesbronn.no/user/bistandsi...

Norad svarer ikke i sakene i det hele tatt.

Jeg ber derfor dere som overordnet organ om aktivt å følge opp sakene med underordnet organ for å sikre korrekt og betimelig saksgang. Viser her til Sivilombudsmannens rapport i sak 2015/1576, om Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker, der det er det lagt til grunn at klageinstansen har det overordnede ansvaret for saksbehandlingen i klagesakene, herunder saksbehandlingstiden. Ansvaret omfatter blant annet en aktiv oppfølging av førsteinstansen i klagesakene.

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn

Postmottak KLD,

Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt i Klima- og miljødepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Klima- og miljødepartementet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Bistandsinnsyn [mailto:[Innsyns-e-postadresse #491]]
Sendt: 20. oktober 2017 18.53
Til: Postmottak KLD <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Krav om at dere følger opp innsynssaker med Norad

Kjære Klima- og miljødepartementet,

Jeg har en rekke innsynssaker gående med Norad, som dere kan se her:

https://www.mimesbronn.no/user/bistandsi...

Norad svarer ikke i sakene i det hele tatt.

Jeg ber derfor dere som overordnet organ om aktivt å følge opp sakene med underordnet organ for å sikre korrekt og betimelig saksgang. Viser her til Sivilombudsmannens rapport i sak 2015/1576, om Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker, der det er det lagt til grunn at klageinstansen har det overordnede ansvaret for saksbehandlingen i klagesakene, herunder saksbehandlingstiden. Ansvaret omfatter blant annet en aktiv oppfølging av førsteinstansen i klagesakene.

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #491]

Er [Klima- og miljødepartementet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Klima- og miljødepartementet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Torvik Marita,

1 Attachment

Se vedlagte saksdokumenter.

Denne eposten er sendt på vegne av Klima- og miljødepartementet. Vennligst
ikke svar direkte til avsender. Dersom du har behov for å svare på denne
eposten eller har andre henvendelser til departementet, kan du sende en
epost til [Klima- og miljødepartementet henvendelses-e-postadresse].