Klima- og miljøminister Ola Elvesuen sin kalender hittil i 2018

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Klima- og miljødepartementet,

I medhold av offentlighetsloven og med henvisning til Sivilombudsmannens ferske avgjørelse i sak 2017/3029 ber jeg om innsyn i:

– Alle kalenderoppføringer i Ola Elvesuen sin kalender hittil i 2018, inkludert Outlook-kalender, kalender på smarttelefon og andre steder elektroniske og ikke-elektroniske kalenderoppføringer lagres.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte, for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak KLD,

Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt i Klima- og miljødepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Klima- og miljødepartementet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #708]]
Sendt: 17. februar 2018 22.46
Til: Postmottak KLD <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Klima- og miljøminister Ola Elvesuen sin kalender hittil i 2018

Kjære Klima- og miljødepartementet,

I medhold av offentlighetsloven og med henvisning til Sivilombudsmannens ferske avgjørelse i sak 2017/3029 ber jeg om innsyn i:

– Alle kalenderoppføringer i Ola Elvesuen sin kalender hittil i 2018, inkludert Outlook-kalender, kalender på smarttelefon og andre steder elektroniske og ikke-elektroniske kalenderoppføringer lagres.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte, for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #708]

Er [Klima- og miljødepartementet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Klima- og miljødepartementet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Berget Stian,

1 Attachment

 • Attachment

  Innsynskrav etter offentleglova Klima og milj ministerens kalender 2018 1.pdf

  303K Download View as HTML

Se vedlagte saksdokumenter.

Denne e-posten er sendt på vegne av Klima- og miljødepartementet.

Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk [Klima- og miljødepartementet henvendelses-e-postadresse]

dersom du har behov for å svare på denne e-posten, eller har andre

henvendelser til departementet.

 

Kjære Berget Stian,

Takk for svar. Minner om at innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og at den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Dere har altså ikke lov til å snakke med andre forvaltningsorgan i den hensikt å samkjøre dette. Selv om offentleglova ikke angir konkrete frister, finnes det rettspraksis som tilsier at dere ikke bare kan legge slike krav i en skuff.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Berget Stian,

1 Attachment

 • Attachment

  Innsynskrav etter offentleglova Klima og milj ministerens kalender 2018 1.pdf

  428K Download View as HTML

Se vedlagte saksdokumenter.

Denne e-posten er sendt på vegne av Klima- og miljødepartementet.

Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk [Klima- og miljødepartementet henvendelses-e-postadresse]

dersom du har behov for å svare på denne e-posten, eller har andre

henvendelser til departementet.

 

Kjære Berget Stian,

Hva er status i innsynssaken?

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Berget Stian,

1 Attachment

 • Attachment

  Innsynskrav etter offentleglova Klima og milj ministerens kalender 2018 1.pdf

  290K Download View as HTML

Se vedlagte saksdokumenter.

Denne e-posten er sendt på vegne av Klima- og miljødepartementet.

Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk [Klima- og miljødepartementet henvendelses-e-postadresse]

dersom du har behov for å svare på denne e-posten, eller har andre

henvendelser til departementet.

 

Prum Norry Long,

2 Attachments

Se vedlagte saksdokumenter. Denne e-posten er sendt på vegne av Klima- og
miljødepartementet. Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk
[Klima- og miljødepartementet henvendelses-e-postadresse] dersom du har behov for å svare på denne e-posten
eller hvis du har andre henvendelser til departementet.

 

Kjære Prum Norry Long,

Tusen takk til Ola Elvestuen. Venstre er det beste partiet på offentlighet.

Merkelig at ingen av de andre departementene kunne gjøre dette, selv etter Sivilombudsmannen sa at det er adgang til innsyn. Kan ikke skjønne at det skulle være så vanskelig eller problematisk.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen