Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Innsynsrett, ver venleg og logg inn og gje alle melding.

Klage på manglende behandling av innsynskrav hos Porsanger kommune

Vi ventar på at Innsynsrett skal lesa ein av dei siste svara og oppdatera statusen.

Kjære Fylkesmannen i Finnmark,

Vi skriver for å klage på manglende behandling av innsynskrav hos Porsanger kommune.

Innsynshenvendelsen ble opprinnelig sendt den 19. februar 2017 og registrert på sak 2017/344. Mangel på svar ble klaget til kommunen den 25. februar 2017.

Etter 13 dager har vi ennå ikke mottat svar på innsynsbegjæringen. Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

En kopi av korrespondansen ligger offentlig tilgjengelig på https://www.mimesbronn.no/request/kommun....

Med vennlig hilsen,

Innsynsrett

FMFI, Arkiv, Fylkesmannen i Finnmark

Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din e-post.
Vennligst ikke svar på denne meldingen.

 

Henvendelser som forutsetter saksbehandling blir registrert i vårt
sak/arkivsystem og behandlet etter Forvaltningslovens § 11 a.

 

Øvrige henvendelser blir videresendt til aktuelle fagavdelinger.

 

Med vennlig hilsen

Postmottaket

Fylkesmannen i Finnmark

e-post: [epostadresse]

 

Pedersen, Heidi, Fylkesmannen i Finnmark

2 Attachments

Vedlagt følger brev fra Fylkesmannen i Finnmark.

 

Med vennlig hilsen

 

Heidi Pedersen

rådgiver, juridisk seksjon

Justis- og samfunnsavdelingen

Fylkesmannen i Finnmark

 

Telefon: 78 95 05 48

[1]www.fylkesmannen.no/finnmark

 

P Tenk miljø - trenger du å skrive ut denne e-posten?

 

 

References

Visible links
1. http://www.fylkesmannen.no/finnmark

Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Innsynsrett, ver venleg og logg inn og gje alle melding.