Innsynshendvendelse parkeringsordning Foten

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Fredrikstad kommune ved Hr. Samuelsen

Jeg leser i herværende avis at parkeringsplassen ved Foten er en kommunal parkeringsplass hvor inntekter har gått til stupetårn.Dette må jo være en glimrende måte å få penger direkte til badestedet på og dette var en positiv nyhet Hr. Samuelsen.

Jeg ønske å få oversendt den økonomiske oversikten og relevante dokumenter for hvordan man ordner seg for denne parkeringsplassen fra 2004 frem til nuværende.

(Minner om ubesvart hendvendelse fra tidligere om en oversikt for hele kommunen, men denne hendvendelsen gjelder bare Foten)

Vh,

Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Fredrikstad kommune

Hei.
Det er ikke Parkering og transport som driver parkeringsplassen på Foten,
ei heller automaten.
Jeg gjør noen undersøkelsen, så kommer jeg tilbake med mere informasjon.

Frode Samuelsen

Fredrikstad kommune

Etter som jeg har brakt på det rene var det opprinnelig en politisk
beslutning om at parkeringsinntekter fra Foten parkeringsplass skulle
tilfalle Parkavdelingen i Teknisk drift som blant annet forvalter Foten
friområde. Parkering og transport har ikke vært involvert i forvaltningen
av parkeringsplassen eller automaten i den tiden jeg har hatt
driftsansvaret i virksomheten.

Frode Samuelsen

Kjære Fredrikstad kommune,

Takk for Deres utmerkede svar på henvendelsene mine Hr. Samuelsen.
Er det sørget for at denne hendvendelsen er oversendt riktig etat i kommunen?

Vh,

Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Fredrikstad kommune

Saken er oversendt Park avdelingen.

Frode Samuelsen

Tangvald Hanna, Fredrikstad kommune

3 Attachments

Hei!

Inntektene fra parkeringsplassen varierer veldig fra år til år avhengig av
været, i fjor var været dårlig og inntektene desto lavere. Vedlagt ligger
saksfremlegget fra 2004. Parkeringsautomaten som ble satt opp i 2004 ble
vandalisert flere ganger, og denne ble derfor fjernet og man gikk over til
manuell innkreving. Inntektene deles likt mellom avtaleparten
(avholdsforeningen Juvente inntil i år) og kommunen, og midlene brukes
tilbake til anlegget; eksempler er rehabilitering av dekket på brygga,
nytt lekeplassutstyr, grill og benker. I år er det inngått avtale med
Follotrykk AS om innkreving av parkeringsavgift.  Årets
parkeringsinntekter legges inn i budsjettmidlene til oppføring av nytt
driftsbygg.

 

Håper dette var svar på det du lurte på.

mvh

 

Hanna Tangvald

Virksomhetsleder Park

Teknisk Drift – Etat for kommunalteknikk

Fredrikstad kommune

[1]http://frekit/PublishingImages/Profil/Pr...

Tlf.: 69 36 14 11/ 970 67 811

[2][epostadresse]

[3]www.fredrikstad.kommune.no

Besøksadresse: Tomteveien 30, 1618 Fredrikstad

Fakturaadresse: PB 1405, 1602 Fredrikstad

 

 

 

 

 

Fra: Farbrot Birgitte
Sendt: torsdag 2. juni 2016 14:51
Til: Tangvald Hanna <[epostadresse]>
Kopi: Garfelt Hilde <[epostadresse]>; Fjeldstad Anne Sofie
<[epostadresse]>; Johannessen Åse Furuli
<[epostadresse]>; Samuelsen Frode
<[epostadresse]>
Emne: VS: Innsynsbegjæring

 

Hei,

 

Det vil kreve en del arbeid å finne ut dette 12 år tilbake i tid grunnet
endringer i både føringer, ansvarsnumre og objekter.

De siste to årene har tilbakebetalingen fra Juvente vært:

 

2014: 162.350 kr

2015: 52.680 kr

 

Mvh

Birgitte

 

Fra: Tangvald Hanna
Sendt: torsdag 2. juni 2016 10:49
Til: Farbrot Birgitte <[4][epostadresse]>
Kopi: Fjeldstad Anne Sofie <[5][epostadresse]>; Johannessen
Åse Furuli <[6][epostadresse]>; Samuelsen Frode
<[7][epostadresse]>
Emne: Fwd: Innsynsbegjæring

 

Jeg kan svare på denne når jg er tilbake, men trenger hjelp til å få ut
tallene fra tilbakebetalingen fra Juvente. Kan du ta ut en oversikt for
meg, Birgitte? Åse har oversikten over hvor innbetalingene er ført. 

Hilsen Hanna 

Videresendt melding:

Fra: Samuelsen Frode <[8][epostadresse]>
Dato: 2. juni 2016 kl. 10.22.27 CEST
Til: Tangvald Hanna <[9][epostadresse]>
Emne: Innsynsbegjæring

Hei Hanna

Kan du svare på denne?

 

Mvh

Frode

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.fredrikstad.kommune.no/
4. mailto:[epostadresse]
5. mailto:[epostadresse]
6. mailto:[epostadresse]
7. mailto:[epostadresse]
8. mailto:[epostadresse]
9. mailto:[epostadresse]

Kjære Fru Tangvald !
Takk for din behjelplighet og service.
Er det Slik å forstå at firmaet Juvente har hatt en avtale
i 12 år som de har tjent over 1 mill kroner på. Det går ikke helt
frem av det Fru Farbrod har skrevet. Hva har kommunen tjent?
Har det nye firmaet en tilsvarende avtale? Follotrykk.Kunne De være så vennlig å sende meg begge disse avtalene Fru
Tangvald? Det er just en slik relevant informasjon. Jeg har
etterpurt i min tidligere hendvendelse.

Vh
Arne Larsen

Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Kjære Fredrikstad kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Fredrikstad kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsynshendvendelse parkeringsordning Foten».

KLAGE OVER SEN SAKSBEHANDLING

Jeg viser til vår klage på avslag om dokumentinnsyn. Vi ba om innsyn i dokumentet 9.mai. Klagen ble fremmet 24. juni og oversendt til Fredrikstad kommune 28.juni.

Da det nå er gått to uker uten noen form for tilbakemelding, etterlyser jeg svar i saken.

Etter Offentleglova skal klager avgjøres «uten ugrunna opphald», jf. offentleglova § 32 (3). Sivilombudsmannen har i en uttalese avgitt i 2008 (2008/1718) uttalt at 2-3 uker ligger over det som er akseptabel saksbehandlingstid.

Vi viser forøvrig til 10.3 fra Justisdepartementets rettleiar til Offentleglova, s.177:

«Det følgjer av § 32 tredje ledd fyrste punktum at ei klage skal førebuast og avgjerast utan ugrunna opphald. Ordlyden er tilpassa formuleringa i forvaltningslova § 11 a fyrste ledd for å få fram at òg saksførebuinga skal skje raskt, og kravet er elles det same som etter § 29 gjeld for handsaming av innsynskrav i fyrsteinstansen, jf. punkt 9.3 ovanfor. Klagesaksførebuinga vil, i tråd med forvaltningslova § 33, til dels finne stad i fyrsteinstansen, som skal leggje saka til rette for klageinstansen.»

Det framgår videre av punkt 9.3 i rettleiaren, at «uten ugrunna opphold» betyr så snart som det er praktisk mulig, helst samme dag og senest innen to til tre virkedager, se s. 164.

I forbindelse med revisjon av den gamle offentlighetsloven (1970-loven) i 1982 vurderte man å fastsette en frist på 10 dager for avgjørelse av saker om dokumentinnsyn, jf. Ot. prp. Nr. 4 (1981-1982) s. 42. Sivilombudsmannen har senere uttalt at denne fristen (altså 10 dager) kan være en veiledende norm for hva som normalt bør anses som en maksfrist, se for eksempel Dokument nr. 4:1 (1997-98) s. 11. Samme sted er det uttalt at de fleste innsynskrav bør kunne avgjøres samme dag som kravet mottas, eller i hvert fall i løpet av 1-3 virkedager. En saksbehandlingstid på 8 dager eller mer kan etter ombudsmannens syn bare anses som akseptabelt i helt ekstraordinære tilfeller.

I Stortingsmelding 32 (1997-98) understrekes det at en virksomhet som er underlagt offentleglova, må sørge for rutiner som gjør at kravet til rask saksbehandling, overholdes:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.” (§ 9 tilsvarer her §29 og §32 i den nye lova, min anm.).

I sak 2008/1718 uttaler Sivilombudsmannen blant annet:

«Jeg har i tidligere saker (se bl.a. Somb-2007-2) uttalt at hensynet til innsynsreglenes effektivitet og formålet bak offentlighetsprinsippet, tilsier hurtighet på alle trinn ved behandlingen av innsynssakene. Dette innebærer både at klageorganet har en plikt til så raskt som mulig å sette i gang behandlingen av saken (min utheving) ved å kontrollere at saken er tilstrekkelig opplyst for klagebehandlingen, og om nødvendig be førsteinstansen om en redegjørelse. (…)

På samme måten som at ressursproblemer som skyldes variasjoner i antall ansatte ikke uten videre er tilstrekkelig til at behandlingstiden av innsynssakene kan forlenges utover lovens utgangspunkt, kan heller ikke ressursproblemer som skyldes økt saksantall generelt gi grunnlag for å godta lenger behandlingstid enn lovens krav. Selv om jeg har forståelse for at en plutselig økning i saksmengden kan skape problemer med hensyn til overholdelse av kravet til saksbehandlingstid i en periode, har forvaltningsorganet plikt til å sørge for at lovens krav oppfylles, uavhengig av årsaken til ressursproblemene i organet (min utheving). Som nevnt er det først og fremst egenskaper ved innsynssaken eller de dokumenter det kreves innsyn i, som kan begrunne en behandlingstid utover lovens utgangspunkt. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Jeg kan derfor ikke slutte meg til fylkesmannens syn om at klagesakene avgjøres «uten ugrunnet opphold», fordi det ut fra ressurssituasjonen ikke er mulig å behandle dem raskere. En normal saksbehandlingstid på mellom to og tre uker etter mottakelse kan vanskelig aksepteres, også når det tas høyde for en eventuell tilbakesending av saken til førsteinstansen for klagebehandling. «

Det følger av ovenstående at alle som er underlagt offentleglova har plikt til å behandle klager over avslag fortløpende, og at ressurssituasjonen i organet ikke er et legitimt hensyn for å utsette behandlingen.

Som det også framgår av ovenstående har både klageorganet og førsteinstans ansvar for at klagebehandlingen settes i gang så raskt som mulig, og normalt innen 1-3 virkedager. For klager må disse behandles før det har gått to uker.

På denne bakgrunn ber jeg om at min klage avgjøres snarest og i tråd med kravene i offentleglova. Dersom klagen ikke blir behandlet snarest, vil jeg vurdere å ta saken videre til Sivilombudsmannen.

Med hilsen

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Kjære Fredrikstad kommune,

Jeg minner om at jeg dessverre fremdeles ikke har fått
Oversendt avtalene kommunen har hatt med juvente og nå har med det nye firmaet.

vennlig hilsen,

Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

postmottak@fredrikstad.kommune.no, Fredrikstad kommune

2 Attachments

Vedlagt følger kopi av avtale som etterspurt.

Mvh Inger Hilmersen
Fredrikstad kommune