Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Tor med hammeren

Kjære Frøya kommune,

Ber om innsyn i all dialog per epost, møtenotater, skype og smser som ordfører har hatt med selskapet Trønderenergi i 2019.

Med vennlig hilsen,

Tor med hammeren

Postmottak, Frøya kommune

Frøya kommune har mottatt din henvendelse. Saken blir sendt til rette
saksbehandler. Vennlig hilsen Frøya kommune Offentlig Servicekontor

Beathe Sandvik Meland, Frøya kommune

2 Attachments

Hei

Viser til deres spørsmål om innsyn, som gjengitt i epost under.

Du vil få svar fra Frøya kommune, men vi trenger noen ekstra dager for å
svare ut dette skikkelig. (ila uke 32)

 

Mvh

 

[1]cid:image002.png@01D05009.6DE44AB0

 

Beathe Sandvik Meland

Konst. rådmann

 

Tlf: 72 46 32 00

[mobilnummer]

[2]www.froya.kommune.no

[3][epostadresse]

[4]cid:image002.png@01D163EE.3D09BE30

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Tor med hammeren <[5][Innsyns-e-postadresse #2071]>

Sendt: torsdag 25. juli 2019 17.36

Til: Postmottak <[6][Frøya kommune henvendelses-e-postadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsynsbegjæring i kommunens dialog med
Trønderenergi

 

Kjære Frøya kommune,

 

Ber om innsyn i all dialog per epost, møtenotater, skype og smser som
ordfører har hatt med selskapet Trønderenergi i 2019.

 

Med vennlig hilsen,

 

Tor med hammeren

 

 

 

References

Visible links
2. http://www.froya.kommune.no/
3. mailto:[epostadresse]
5. mailto:[Innsyns-e-postadresse #2071]
6. mailto:[Frøya kommune henvendelses-e-postadresse]

Frøya kommune

11 Attachments

VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/1878-3 Løpenr: 9381/19
Saksbehandler: Annie Sørdal
Deres ref.:

Oversender vedlagte dokumenter.

SVAR - KRAV OM INNSYN I KOMMUNENS DIALOG MED TRØNDERENERGI (19029632.pdf)
SIGNERT PROTOKOLL - GENERALFORSAMLING OG EIERMØTE I TRØNDERENERGI AS MANDAG 13. MAI 2019 (MELDINGSTEKST.pdf)
SIGNERT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I TRØNDERENERGI 13.05.2019_INKL DELTAKERLISTE.PDF (SIGNERT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I TRØNDERENERGI 13.05.2019_INKL DELTAKERLISTE.pdf)
GENERALFORSAMLING OG EIERMØTE I TRØNDERENERGI AS MANDAG 13. MAI 2019 (MELDINGSTEKST.pdf)
SIGNERT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I TRØNDERENERGI 13.05.2019_INKL DELTAKERLISTE.PDF (SIGNERT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I TRØNDERENERGI 13.05.2019_INKL DELTAKERLISTE.pdf)
GENERALFORSAMLING OG EIERMØTE I TRØNDERENERGI AS MANDAG 13. MAI 2019 (MELDINGSTEKST.pdf)
SAMLEFIL SAKSFRAMLEGG_GF I TRØNDERENERGI AS 13.05.2019.PDF (SAMLEFIL SAKSFRAMLEGG_GF I TRØNDERENERGI AS 13.05.2019.pdf)
1-19 VEDLEGG SIGNERT ÅRSRAPPORT_TE KONSERN 2018.PDF (1-19 VEDLEGG SIGNERT ÅRSRAPPORT_TE KONSERN 2018.pdf)
2-19 VEDLEGG 1 - VALGKOMITEENS INNSTILLING 2019.PDF (2-19 VEDLEGG 1 - VALGKOMITEENS INNSTILLING 2019.pdf)
3-19 VEDLEGG - VALGKOMITEENS INNSTILLING - GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER 2019-2020.PDF (3-19 VEDLEGG - VALGKOMITEENS INNSTILLING - GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER 2019-2020.pdf)
6-19 VEDLEGG AVTALE OM KONSERNORDNING NYE TE 2019.PDF (6-19 VEDLEGG AVTALE OM KONSERNORDNING NYE TE 2019.pdf)

Med vennlig hilsen
Saksbehandlers navn: Annie Sørdal
Saksbehandlers tittel: Servicevert
Organisasjonsenhet: Servicesenteret

Frøya kommune

3 Attachments

VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/1878-4 Løpenr: 9382/19
Saksbehandler: Annie Sørdal
Deres ref.:

Oversender vedlagte dokumenter.

SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 19/1429 (19029635.pdf)
UTBYTTE 2018 - TRØNDERENERGI AS (BREV UTBYTTE 2018 FRØYA.pdf)
MELDINGSTEKST (MELDINGSTEKST.pdf)

Med vennlig hilsen
Saksbehandlers navn: Annie Sørdal
Saksbehandlers tittel: Servicevert
Organisasjonsenhet: Servicesenteret

Frøya kommune

11 Attachments

VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/1878-3 Løpenr: 9381/19
Saksbehandler: Annie Sørdal
Deres ref.:

Oversender vedlagte dokumenter.

SVAR - KRAV OM INNSYN I KOMMUNENS DIALOG MED TRØNDERENERGI (19029632.pdf)
SIGNERT PROTOKOLL - GENERALFORSAMLING OG EIERMØTE I TRØNDERENERGI AS MANDAG 13. MAI 2019 (MELDINGSTEKST.pdf)
SIGNERT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I TRØNDERENERGI 13.05.2019_INKL DELTAKERLISTE.PDF (SIGNERT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I TRØNDERENERGI 13.05.2019_INKL DELTAKERLISTE.pdf)
GENERALFORSAMLING OG EIERMØTE I TRØNDERENERGI AS MANDAG 13. MAI 2019 (MELDINGSTEKST.pdf)
SIGNERT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I TRØNDERENERGI 13.05.2019_INKL DELTAKERLISTE.PDF (SIGNERT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I TRØNDERENERGI 13.05.2019_INKL DELTAKERLISTE.pdf)
GENERALFORSAMLING OG EIERMØTE I TRØNDERENERGI AS MANDAG 13. MAI 2019 (MELDINGSTEKST.pdf)
SAMLEFIL SAKSFRAMLEGG_GF I TRØNDERENERGI AS 13.05.2019.PDF (SAMLEFIL SAKSFRAMLEGG_GF I TRØNDERENERGI AS 13.05.2019.pdf)
1-19 VEDLEGG SIGNERT ÅRSRAPPORT_TE KONSERN 2018.PDF (1-19 VEDLEGG SIGNERT ÅRSRAPPORT_TE KONSERN 2018.pdf)
2-19 VEDLEGG 1 - VALGKOMITEENS INNSTILLING 2019.PDF (2-19 VEDLEGG 1 - VALGKOMITEENS INNSTILLING 2019.pdf)
3-19 VEDLEGG - VALGKOMITEENS INNSTILLING - GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER 2019-2020.PDF (3-19 VEDLEGG - VALGKOMITEENS INNSTILLING - GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER 2019-2020.pdf)
6-19 VEDLEGG AVTALE OM KONSERNORDNING NYE TE 2019.PDF (6-19 VEDLEGG AVTALE OM KONSERNORDNING NYE TE 2019.pdf)

Med vennlig hilsen
Saksbehandlers navn: Annie Sørdal
Saksbehandlers tittel: Servicevert
Organisasjonsenhet: Servicesenteret