Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Tor med hammeren

Kjære Snillfjord kommune,

Ber om innsyn i all dialog per epost, møtenotater, skype og smser som ordfører har hatt med selskapet Trønderenergi i 2019.

Med vennlig hilsen,

Tor med hammeren

Sunniva Berg, Snillfjord kommune

5 Attachments

Hei,

Vedlagt følger all dialog via e-post mellom ordfører og Trønderenergi.

Møtenotater, SMS’er og Skype er ikke arkivverdig, og er dermed ikke
oversendt.

 

 

[1]logo.pngMed hilsen

 

Linn Kristin Indergård

Post/arkiv i Snillfjord kommune

Tlf: 72 45 55 55

E-post: [2][Snillfjord kommune henvendelses-e-postadresse]

 

Vi gjør oppmerksom på at journalpliktig e-post registreres i vårt saks-/
arkivsystem, og vil bli synlig på kommunens postliste.

 

References

Visible links
1. http://snillfjord.custompublish.com/
2. mailto:[Snillfjord kommune henvendelses-e-postadresse]