Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Tor med hammeren

Kjære Trondheim kommune,

Ber om innsyn i all dialog per epost, møtenotater, skype og smser som ordfører og varaordfører har hatt med selskapet Trønderenergi i 2019.

Med vennlig hilsen,

Tor med hammeren

Tk Postmottak, Trondheim kommune

Henvendelsen videresendes for behandling.

 

Vennlig hilsen

Trondheim kommune

 

The inquiry is being forwarded for further handling.

 

With kind regards

Trondheim Municipality 

Kjære Trondheim kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Trondheim kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi».

Innsynsforespørselen har ikke blitt besvart etter gjeldende tidsfrister i offentleglova.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Tor med hammeren

Tk Postmottak, Trondheim kommune

Henvendelsen videresendes for behandling.

 

Vennlig hilsen

Trondheim kommune

 

The inquiry is being forwarded for further handling.

 

With kind regards

Trondheim Municipality 

Trondheim kommune

4 Attachments

Vår referanse:
Saksnr: 19/25751-5
Løpenr: 156979/19
Saksbehandler: Gunnar Klippenvåg Sørum
Deres ref.:

Oversender vedlagte dokument.

Med vennlig hilsen

v/Gunnar Klippenvåg Sørum