Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Tor med hammeren

Kjære Skaun kommune,

Ber om innsyn i all dialog per epost, møtenotater, skype og smser som ordfører har hatt med selskapet Trønderenergi i 2019.

Med vennlig hilsen,

Tor med hammeren

Postmottak, Skaun kommune

1 Attachment

Din henvendelse er mottatt og vil bli journalført/videresendt saksbehandler for videre oppfølging.

Med hilsen
Postmottak

[Skaun-logo+visjon-liggende-100px]<http://www.skaun.kommune.no/>
Servicekontoret
Postboks 74, 7358 Børsa
Tlf.: 72 86 72 00 (sentralbord)
Fax: 72 86 72 01
E-post: [Skaun kommune henvendelses-e-postadresse]<mailto:[Skaun kommune henvendelses-e-postadresse]>

Vi gjør oppmerksom på at journalpliktig e-post registreres i vårt sakssystem.

Kjære Skaun kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Skaun kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi».

Innsynsforespørselen har ikke blitt besvart etter gjeldende tidsfrister i offentleglova.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Tor med hammeren

Postmottak, Skaun kommune

1 Attachment

Din henvendelse er mottatt og vil bli journalført/videresendt saksbehandler for videre oppfølging.

Med hilsen
Postmottak

[Skaun-logo+visjon-liggende-100px]<http://www.skaun.kommune.no/>
Servicekontoret
Postboks 74, 7358 Børsa
Tlf.: 72 86 72 00 (sentralbord)
Fax: 72 86 72 01
E-post: [Skaun kommune henvendelses-e-postadresse]<mailto:[Skaun kommune henvendelses-e-postadresse]>

Vi gjør oppmerksom på at journalpliktig e-post registreres i vårt sakssystem.

Journalføring, Skaun kommune

8 Attachments

Hei.

Vedlagt følger e-poster hvor Trondheim energiverk har hatt med Ordfører Jon P Husby i Skaun Kommune
Med hilsen

Hallgeir Melland
arkivansvarlig

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tor med hammeren [mailto:[Innsyns-e-postadresse #2089]]
Sendt: 20. august 2019 14:49
Til: Postmottak <[Skaun kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi

Kjære Skaun kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Skaun kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi».

Innsynsforespørselen har ikke blitt besvart etter gjeldende tidsfrister i offentleglova.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Tor med hammeren

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #2089]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------