Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi

Svaret for denne førespurnaden er svært forseinka. I følgje lova burde Selbu kommune, under kvart og eit omstende ha svara innan dette tidspunktet (detaljar). Du kan klaga ved å be om ein intern gjennomgang.

Tor med hammeren

Kjære Selbu kommune,

Ber om innsyn i all dialog per epost, møtenotater, skype og smser som ordfører har hatt med selskapet Trønderenergi i 2019.

Med vennlig hilsen,

Tor med hammeren