Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi

Svaret for denne førespurnaden er svært forseinka. I følgje lova burde Rennebu kommune, under kvart og eit omstende ha svara innan dette tidspunktet (detaljar). Du kan klaga ved å be om ein intern gjennomgang.

Tor med hammeren

Kjære Rennebu kommune,

Ber om innsyn i all dialog per epost, møtenotater, skype og smser som ordfører har hatt med selskapet Trønderenergi i 2019.

Med vennlig hilsen,

Tor med hammeren

Kjære Rennebu kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Rennebu kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi».

Innsynsforespørselen har ikke blitt besvart etter gjeldende tidsfrister i offentleglova.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Tor med hammeren

Per Øivind Sundell, Rennebu kommune

Da vi ikke kan se å ha registrert noen slik innsynsbegjæring anmoder vi om nærmere redegjørelse for hvilken konkret dialog med Trønderenergi det anmodes om innsyn i. Opplysning om dette kan sendes undertegnede som så vil søke å bistå dem videre.

Med vennlig hilsen

Per Øivind Sundell
Rådmann
Rennebu kommune
Mobil: 48 59 59 70
Tlf: 724 28 111
www.rennebu.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tor med hammeren <[Innsyns-e-postadresse #2083]>
Sendt: tirsdag 20. august 2019 14:45
Til: Rennebu kommune - postmottak <[Rennebu kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi

Kjære Rennebu kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Rennebu kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi».

Innsynsforespørselen har ikke blitt besvart etter gjeldende tidsfrister i offentleglova.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:4...

Med vennlig hilsen,

Tor med hammeren

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #2083]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:4...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------