Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Tor med hammeren

Kjære Orkdal kommune,

Ber om innsyn i all dialog per epost, møtenotater, skype og smser som ordfører har hatt med selskapet Trønderenergi i 2019.

Med vennlig hilsen,

Tor med hammeren

Orkdal kommune

1 Attachment

Hei Tor med hammeren,
Dokumentet 19/01914-2 Svar på forespørsel om innsyn etter Offentleglova -
Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi for sak Forespørsel
om innsyn 29.07.19 er blitt sendt fra Orkdal kommune. Se vedlegget for
innholdet i forsendelsen.
Dette er en systemgenereret e-postmelding som ikke kan besvares.