Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Postmottak Åfjord kommune, Åfjord kommune

Vi bekrefter å ha mottatt henvendelsen din. Den blir formidlet til rette
vedkommende. Henvendelser som krever svar vil besvares så snart som mulig.

E-post fra og til Åfjord kommune er offentlig. Bevaringsverdig e-post
arkiveres og blir synlig på postlista.

We confirm the reception of your e-mail.

Your e-mail will be forwarded to the person in question and answered as
soon as possible. 

E-mail communication with Åfjord municipality is considered public
domain. 
E-mails deemed to be of public interest will be filed appropriately and
will therefore be visible on our communication lists.

Nebb Lisbet, Åfjord kommune

2 Attachments

Hei!

Vedlegger Åfjord kommunes gjeldende delegasjonsreglementet med vedlegg.

Ser det står noe om opplysningsutveksling her f.eks:
- I delegasjonsreglementet avsnitt 8 delegasjon til administrasjonen/rådmannen punkt 8.8
- i vedlegg til delegasjonsreglement under rådmannens hovedansvar og rutiner for tilbakerapportering om bruk av delegerte fullmakter

Håper dette var svaret på din henvendelse.

Vennlig hilsen
Lisbet Nebb
Personalsjef
Tlf. 72 53 23 14 / 951 97 276

E-post fra og til Åfjord kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på postlisten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tarjei Leer-Salvesen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1836]]
Sendt: mandag 24. juni 2019 14:51
Til: Postmottak Åfjord kommune <[Åfjord kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1836]

Er [Åfjord kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Åfjord kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------