Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Bent Johansen, Nesseby kommune - Unjárgga gielda

1 Attachment

  • Attachment

    Reglement for politiske og partssammensatte utvalg delegasjonsreglement og godgj relse til folkevalgte.pdf

    93K Download View as HTML

 

9900: Reglement for politiske og partssammensatte utvalg,
delegasjonsreglement og godgjørelse til folkevalgte.pdf