Innsyn i alle reiseregninger for 2014 og 2015 der kostnadene ifm overnatting har gått ut over statens reiseregulativ

Innsynsførespurnaden vart avvist av Landbruks- og matdepartementet.

Kjære Landbruks- og matdepartementet,

Jeg ber om innsyn i alle reiseregninger for 2014 og 2015 der kostnadene ifm overnatting har gått ut over statens reiseregulativ.

Forespørselen gjelder både reiser i utlandet og i Norge. For disse reiseregninger ber jeg også om begrunnelsen for at satsen er oversteget.

Med vennlig hilsen,

Lukas P. Johnson

Postmottak LMD, Landbruks- og matdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt av Landbruks- og matdepartementet.

Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

 

Dette er en automatisk generert e-post som stadfestar at din førespurnad
er motteke av Landbruks- og matdepartementet .

Førespurnaden vert handsama så snart som mogleg.

 

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta, Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta..

Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.

 

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request to Norwegian Ministry of Agriculture and Food.

The request will be responded as soon as possible.

Wiulsrød Torill Hammer, Landbruks- og matdepartementet

Hei

Du ber om innsyn i alle reiseregninger for 2014 og 2015 der kostnadene ifm overnatting har gått ut over statens reiseregulativ, i utlandet og i Norge, samt om begrunnelsen for at satsen er oversteget.

Reiseregninger inneholder som hovedregel ikke opplysninger underlagt taushetsplikt og det er normalt ikke problematisk å utlevere disse. Du har imidlertid ikke bedt om innsyn i konkrete reiseregninger men "alle reiseregninger for 2014 og 2015 der kostnadene ifm overnatting har gått ut over statens reiseregulativ".

Vi fører ikke noen egen oversikt over slike reiseregninger. Det vil si at selv om disse dokumentene eksisterer er de ikke identifiserbare på grunnlag av de kriterier du angir i innsynsbegjæringen. De vil derfor måtte trekkes ut og sammenstilles av samtlige våre reiseregninger for 2014 og 2015.

Etter offentlighetsloven må den som begjærer innsyn i et dokument i rimelig utstrekning identifisere dokumentet. I justisdepartementets veileder til loven er dette identifikasjonskravet omtalt slik i pkt. 9.1: "Dersom organet ikkje har teknologi til å finne fram i sakene automatisk, men må gjere dette manuelt, vil ein ikkje kunne krevje at eit innsynskrav som gjeld innsyn i saker av ein bestemt art blir teke under handsaming". Samme problemstilling er også omtalt i Ot. prp. nr. 102 (2004-2005) pkt. 12.4.1.

Offentlighetsloven oppstiller også en viss plikt for forvaltningen til å sammenstille opplysninger som finnes i databaser og gi innsyn i sammenstillingene. Vi har derfor vurdert om det er mulig å trekke ut de opplysningene du etterspør på en måte som er dekket av offentlighetsloven § 9.

Plikten til å sammenstille opplysninger etter § 9 avgrenses av at en slik sammenstilling kan gjøres med enkle fremgangsmåter.

Vi har sett på hva dette vil medføre av arbeid: det må først tas ut rapport på alle reiser i 2014 og 2015. Dette representerer stort omfang av reiseregninger. Disse må deretter grupperes inn etter land. Hotellutgifter i hver enkelt regning må deles på antall netter og kontrolleres mot sats for de enkelte reisemålene. Så må det kontrolleres at hotellet ikke er fra et annet land på reisen, dersom f.eks. reisen har flere reisemål. Dette vil ta uforholdsmessig mye ressurser.

Da det verken er mulig å identifisere dokumentene du ber om innsyn i eller sammenstille de opplysningene du ber om uten enn gjennom en uforholdsmessig stor manuell arbeidsinnsats, avslås begjæringen.

Mvh
Torill Hammer Wiulsrød
Rådgiver
Landbruks- og matdepartementet
Administrasjons- og økonomiavdelingen
Økonomi- og budsjettseksjonen
telefon 22 24 91 31
[epostadresse]
http://www.regjeringen.no/lmd

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Lukas P. Johnson [mailto:[Innsyns-e-postadresse #53]]
Sendt: 6. november 2015 16:01
Til: Postmottak LMD <[epostadresse]>
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i alle reiseregninger for 2014 og 2015 der kostnadene ifm overnatting har gått ut over statens reiseregulativ

Kjære Landbruks- og matdepartementet,

Jeg ber om innsyn i alle reiseregninger for 2014 og 2015 der kostnadene ifm overnatting har gått ut over statens reiseregulativ.

Forespørselen gjelder både reiser i utlandet og i Norge. For disse reiseregninger ber jeg også om begrunnelsen for at satsen er oversteget.

Med vennlig hilsen,

Lukas P. Johnson

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------