Informasjon om kodekurs på AKS for 4. trinn

Ventar på klagehandsaming hos Oslo kommune, utdanningsetaten.

Kjære Oslo kommune, utdanningsetaten,

Jeg viser til det fireukers kodekurs som arrangeres for 4. trinn som et samarbeid mellom Aktivitetsskolen og Kodegenet AS.

Stemmer det at for å delta på disse kursene må foreldre samtykke til at personopplysninger om 4.-klassingen (slik jeg forstår gjelder det brukernavn, fødselsdato, kjønn, land samt når og fra hvilken IP-adresse/sted tjenesten benyttes) overføres til utlandet, nærmere bestemt de som eier scratch.mit.edu i USA? Har en vurdert alternativer for kodekurs der en ikke må sende informasjon til utlandet? Det finnes en Scratch-klient som kjører lokalt på egen datamaskin tilgjengelig fra https://scratch.mit.edu/download/ , og som ikke krever at personopplysninger sendes til utlandet.

Kan dere sende meg en kopi av tilbudsarket som sendes ut til foreldrene (visstnok med tittelen "Tilbud om kodekurs for elever på 4. trinn") og databehandleravtalen som Utdanningsetaten inngått for å kunne overføre personopplysninger på denne måten?

Det er veldig fint om dere også kan sende meg en journalutskrift av aktuelle oppføringer i postjournalen relatert til disse kursene.

Det er uklart hvilke skoler som gir dette tilbudet, men jeg finner det i hvert fall omtalt på https://munkerud.osloskolen.no/nyhetsark... og https://loren.osloskolen.no/aktivitetssk... . Jeg mistenker det gjelder samtlige skoler i Oslo.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

postmottak@ude.oslo.kommune.no, Oslo kommune, utdanningsetaten

Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rett avdeling for saksbehandling. Saksbehandlingstiden kan
variere fra sak til sak, men du vil få svar så snart saksbehandlingen er ferdig.
Hvis henvendelsen ikke krever saksbehandling vil den bli besvart på e-post i
løpet av kort tid.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser
inneholdende sensitive personopplysninger på e-post. I slike tilfeller
oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse.

Utdanningsetaten
Postboks 6127, Etterstad
0602 Oslo

Tlf: 23 46 71 23 (Utdanningsadministrasjonens sentralarkiv)

vis sitert seksjon

P. Reinholdtsen la igjen ein bemerkning ()

I følge Utdanningsetatens retningslinjer for bruk av skytjenester, tilgjengelig fra https://www.mimesbronn.no/request/konsek... , så skal databehandleravtaler kun inngås av UDE sentralt.

Postmottak Utdanningsadm, Oslo kommune, utdanningsetaten

3 Attachments

Hei
Det stemmer at dette kodekurset tilbys til alle elever på 4. trinn på alle offentlige skoler i Oslo kommune dette skoleåret. Dette er et frivillig kurs som elevene får tilbud om å delta i. Kurset gjennomføres i elevenes fritid. Det omfattes derfor ikke av plikten til opplæring som er definert i Opplæringsloven. Dette er årsaken til at foresatte må gi samtykke til å opprette konto hos Scratch i forbindelse med påmelding til kurset, noe som ikke er praksis for verktøy som benyttes i den obligatoriske undervisningen. Vi har bidratt til at betingelsene i samtykket skal være opplyst både ved å forklare betingelsene i et enkelt språk og i tillegg henvise til Scratch sin formelle personvernpolicy.

Vi har vurdert å bruke den lokale versjonen av Scratch. Basert på en helhetsvurdering av personvernet, der også de praktiske utfordringer i forhold til organiseringen inngår i vurderingen, har vi likevel landet på at den nettbaserte versjonen av Scratch gir elevene det beste personvernet. Det å skulle håndtere lokal mellomlagring av egne Scratch-filer på delte klienter, som blant annet omfatter å flytte disse mellom egen privat OneDrive-mappe og lokalt lager på delte klienter før/etter hvert av de 4 kursdagene og huske å slette filene på lokal klient, mener vi er en stor logistikk-utfordring for elever på 4. trinn. På dette alderstrinnet er opplæringen i hovedsak basert på arbeid i nettapplikasjoner der for eksempel Office-dokumenter opprettes direkte i elevens egen OneDrive-mappe. Vi kan derfor ikke forvente at alle elever på dette alderstrinnet har tilstrekkelig kompetanse til å håndtere den logistikken en lokal løsning vil kreve på en tilfredsstillende måte. Basert på denne helhetsvurderingen har vi derfor konkludert med at den lokale varianten gir større sannsynlighet for at elevenes private Scratch-filer kommer på avveie enn den nettbaserte løsningen. Vi har derfor valgt å ikke markedsføre det lokale alternativet som en generell mulighet, men vi vil selvfølgelig tilby denne varianten til de elevene der eleven eller foreldrene ønsker å delta i kurset på lokal infrastruktur.

Vedlagt finner du invitasjonen som blir sendt ut til alle foresatte med barn på 4. trinn i Osloskolen. Utdanningsetaten har ingen databehandleravtale med Massachusetts Institute of Technology som eier/forvalter Scratch.

Vedlagt finner du journalutskrift av aktuelle oppføringer i postjournalen.

Med vennlig hilsen

Utdanningsetaten | Oslo kommune
Besøksadresse: Strømsveien 102, 0663 OSLO
Postadresse: Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO
Telefon: 23 05 10 13 (postmottak/arkiv) / 02180 (sentralbord)
[Oslo kommune, utdanningsetaten henvendelses-e-postadresse]
www.ude.oslo.kommune.no
Tenk på miljøet. Skriv ikke ut denne e-posten hvis du ikke må.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #441]]
Sendt: 20. september 2017 14:25
Til: Postmottak Utdanningsadm <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Informasjon om kodekurs på AKS for 4. trinn

Kjære Oslo kommune, utdanningsetaten,

Jeg viser til det fireukers kodekurs som arrangeres for 4. trinn som et samarbeid mellom Aktivitetsskolen og Kodegenet AS.

Stemmer det at for å delta på disse kursene må foreldre samtykke til at personopplysninger om 4.-klassingen (slik jeg forstår gjelder det brukernavn, fødselsdato, kjønn, land samt når og fra hvilken IP-adresse/sted tjenesten benyttes) overføres til utlandet, nærmere bestemt de som eier scratch.mit.edu i USA? Har en vurdert alternativer for kodekurs der en ikke må sende informasjon til utlandet? Det finnes en Scratch-klient som kjører lokalt på egen datamaskin tilgjengelig fra https://scratch.mit.edu/download/ , og som ikke krever at personopplysninger sendes til utlandet.

Kan dere sende meg en kopi av tilbudsarket som sendes ut til foreldrene (visstnok med tittelen "Tilbud om kodekurs for elever på 4. trinn") og databehandleravtalen som Utdanningsetaten inngått for å kunne overføre personopplysninger på denne måten?

Det er veldig fint om dere også kan sende meg en journalutskrift av aktuelle oppføringer i postjournalen relatert til disse kursene.

Det er uklart hvilke skoler som gir dette tilbudet, men jeg finner det i hvert fall omtalt på https://munkerud.osloskolen.no/nyhetsark... og https://loren.osloskolen.no/aktivitetssk... . Jeg mistenker det gjelder samtlige skoler i Oslo.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #441]

Er [Oslo kommune, utdanningsetaten henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Oslo kommune, utdanningsetaten? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Postmottak Utdanningsadm,

Viser til svar datert 2017-09-22. Tusen takk for raskt svar. Det henvises i svaret til en helhetsvurdering av personvernet. Kan dere sende meg en kopi av denne vurderingen?

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Postmottak@ude.oslo.kommune.no, Oslo kommune, utdanningsetaten

Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rett avdeling for saksbehandling. Saksbehandlingstiden kan
variere fra sak til sak, men du vil få svar så snart saksbehandlingen er ferdig.
Hvis henvendelsen ikke krever saksbehandling vil den bli besvart på e-post i
løpet av kort tid.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser
inneholdende sensitive personopplysninger på e-post. I slike tilfeller
oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse.

Utdanningsetaten
Postboks 6127, Etterstad
0602 Oslo

Tlf: 23 46 71 23 (Utdanningsadministrasjonens sentralarkiv)

vis sitert seksjon

Postmottak Utdanningsadm, Oslo kommune, utdanningsetaten

Hei
Vi viser til din henvendelse av 25. september 2017 angående helhetsvurdering. Det er mulig at dette var uklart formulert, men den helhetsvurderingen vi viser til er den som er beskrevet i vårt svar.

Med vennlig hilsen

Utdanningsetaten | Oslo kommune
Besøksadresse: Strømsveien 102, 0663 OSLO
Postadresse: Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO
Telefon: 23 05 10 13 (postmottak/arkiv) / 02180 (sentralbord)
[Oslo kommune, utdanningsetaten henvendelses-e-postadresse]
www.ude.oslo.kommune.no
Tenk på miljøet. Skriv ikke ut denne e-posten hvis du ikke må.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #441]]
Sendt: 25. september 2017 09:58
Til: Postmottak Utdanningsadm <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Informasjon om kodekurs på AKS for 4. trinn

Kjære Postmottak Utdanningsadm,

Viser til svar datert 2017-09-22. Tusen takk for raskt svar. Det henvises i svaret til en helhetsvurdering av personvernet. Kan dere sende meg en kopi av denne vurderingen?

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

vis sitert seksjon

Kjære Utdanningsetaten i Oslo kommune,

Tusen takk for svar.

Hvis jeg har forstått dette riktig, så kan elever melde seg på kodekurs i AKS-tiden ved å benytte et nettskjema tilgjengelig etter at eleven logger seg inn på Skoleplatform Oslo.  Når dette er gjort vil Osloskolen opprette en bruker på https://scratch.mit.edu/ ved å sende inn personinformasjon om eleven.  Jeg legger merke til at all bruk av scratch.mit.edu i tillegg til å rapporteres til MIT, rapporteres til Google ved hjelp av statistikktjenesten Google Analytics, som blant annet samler inn elevens Internett-adresse og når tjenesten er brukt.  Google Analytics brukes av svært mange nettsteder, slik at dette gjør at elevers bruk av scratch.mit.edu kan kobles til bruk av andre nett-tjenester for bibliotek, sykehus, krisesenter, aviser, politi, og så videre.  Bruken av scratch.mit.edu i stedet for en lokal applikasjon tvinger foreldre som ønsker å verne sine barns privatsfære til å akseptere at barnets personopplysninger deles med fremmede i utlandet for å å la barnet delta på kodekurs i regi av AKS.

Så vidt jeg kan se, er skolen behandlingansvarlig, ref. definisjonen av dette begrepet i personopplysningslovens § 2: «behandlingsansvarlig: den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes».

I dette tilfelle har Osloskolen kommet ut med et tilbud om kodekurs og har bestemt at kurset skal gjennomføres ved bruk av løsningen installert hos MIT i USA. Osloskolen sørger for at det opprettes en brukerkonto for eleven på scratch.mit.edu og formodentlig også legger inn de oppgitte personopplysninger i løsningen. På sidene til scratch.mit.edu står det at brukeren ved opprettelse av brukerkonto aksepterer de vilkår som fremgår av https://scratch.mit.edu/terms_of_use, at disse vilkårene kan endres uten varsel og vilkårene krever at brukerne går med på å automatisk akseptere nye vilkår når brukerne fortsetter å bruke nettjenesten. Dette innebærer at Osloskolen aksepterte vilkårene og på en måte opptrer som en garantist for at alle brukerne opptrer i samsvar med vilkårene til MIT.

Samtykke fra foreldre har ikke noe å gjøre med rollen til Osloskolen - samtykke er i dette tilfelle et behandlingsgrunnlag for at Osloskolen kan behandle personopplysninger for å gjennomføre kurset. Osloskolens rolle som behandlingsansvarlig blir ikke påvirket av at foreldrene har gitt samtykke.

Jeg mener derfor at Osloskolen her er behandlingansvarlig så lenge kurset pågår.

Osloskolen vil dermed ha brutt personopplysningsloven ved å utlevere personopplysninger til en tredjepart uten gyldig databehandleravtale. Dessuten er opplysningene overført til USA uten at det er dokumentert at det foreligger et gyldig overføringsgrunnlag. Vurderingen av personvernet oppfyller heller ikke lovens krav. Vurderingen må være dokumentert i Osloskolens internkontrollsystem i form av at dokument, som på forespørsel skal kunne gis til Datatilsynet og Personvernnemnda. Jeg ønsker innsyn i dokumentasjonen i kommunens internkontrollsystem, som belyser de nevnte vurderingene.

Kan dere fortelle meg hvilket saksnummer denne henvendelsen har fått i den offentlige postjournalen til UDE?

Jeg har utfordringer med å lese formatene til MS Word, så de ter veldig fint om dere kan sende dokumenter som ren tekst eller PDF. Det ville være mer i tråd med Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning[1] hvilket kan være en fordel. Universitetet i Oslo har en oppskrift om hvordan en lagrer PDF fra MS Word[2], hvis det trengs.

[1] <URL: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift...
[2] <URL: https://www.uio.no/tjenester/it/maskin/f... >

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Postmottak@ude.oslo.kommune.no, Oslo kommune, utdanningsetaten

Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rett avdeling for saksbehandling. Saksbehandlingstiden kan
variere fra sak til sak, men du vil få svar så snart saksbehandlingen er ferdig.
Hvis henvendelsen ikke krever saksbehandling vil den bli besvart på e-post i
løpet av kort tid.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser
inneholdende sensitive personopplysninger på e-post. I slike tilfeller
oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse.

Utdanningsetaten
Postboks 6127, Etterstad
0602 Oslo

Tlf: 23 46 71 23 (Utdanningsadministrasjonens sentralarkiv)

vis sitert seksjon

Postmottak Utdanningsadm, Oslo kommune, utdanningsetaten

1 Attachment

Innsyn etter Offentleglova - Informasjon om kodekurs på AKS for 4. trinn -
foreløpig svar.

 

Utdanningsetaten viser til korrespondanse vedr kodekurs for 4. trinn.
Beklager at dette svaret kommer noe sent, grunnet avvikling av ferie.

 

Denne saken har saksnummer 17/02753.

 

Når det gjelder din forespørsel om innsyn i kommunens
internkontrollsystem, trenger vi noe mer tid til dette. Du vil høre fra
oss innen to uker.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

[1]http://iz-web01/signatur/osloskolen.png

Utdanningsetaten | Oslo kommune

Besøksadresse: Strømsveien 102, 0663 OSLO
Postadresse: Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO

Telefon: 23 05 10 13 (postmottak/arkiv) / 02180 (sentralbord)

[2][Oslo kommune, utdanningsetaten henvendelses-e-postadresse]

[3]www.ude.oslo.kommune.no

Tenk på miljøet. Skriv ikke ut denne e-posten hvis du ikke må.

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: P. Reinholdtsen [[4]mailto:[Innsyns-e-postadresse #441]]

Sendt: 27. september 2017 22:55

Til: Postmottak Utdanningsadm <[5][epostadresse]>

Emne: Re: SV: SV: innsyn etter Offentleglova - Informasjon om kodekurs på
AKS for 4. trinn

 

Kjære Utdanningsetaten i Oslo kommune,

 

Tusen takk for svar.

 

Hvis jeg har forstått dette riktig, så kan elever melde seg på kodekurs i
AKS-tiden ved å benytte et nettskjema tilgjengelig etter at eleven logger
seg inn på Skoleplatform Oslo.  Når dette er gjort vil Osloskolen opprette
en bruker på [6]https://scratch.mit.edu/ ved å sende inn personinformasjon
om eleven.  Jeg legger merke til at all bruk av scratch.mit.edu i tillegg
til å rapporteres til MIT, rapporteres til Google ved hjelp av
statistikktjenesten Google Analytics, som blant annet samler inn elevens
Internett-adresse og når tjenesten er brukt.  Google Analytics brukes av
svært mange nettsteder, slik at dette gjør at elevers bruk av
scratch.mit.edu kan kobles til bruk av andre nett-tjenester for bibliotek,
sykehus, krisesenter, aviser, politi, og så videre.  Bruken av
scratch.mit.edu i stedet for en lokal applikasjon tvinger foreldre som
ønsker å verne sine barns privatsfære til å akseptere at barnets
personopplysninger deles med fremmede i utlandet for å å la barnet delta
på kodekurs i regi av AKS.

 

Så vidt jeg kan se, er skolen behandlingansvarlig, ref. definisjonen av
dette begrepet i personopplysningslovens § 2: «behandlingsansvarlig: den
som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke
hjelpemidler som skal brukes».

 

I dette tilfelle har Osloskolen kommet ut med et tilbud om kodekurs og har
bestemt at kurset skal gjennomføres ved bruk av løsningen installert hos
MIT i USA. Osloskolen sørger for at det opprettes en brukerkonto for
eleven på scratch.mit.edu og formodentlig også legger inn de oppgitte
personopplysninger i løsningen. På sidene til scratch.mit.edu står det at
brukeren ved opprettelse av brukerkonto aksepterer de vilkår som fremgår
av [7]https://scratch.mit.edu/terms_of_use, at disse vilkårene kan endres
uten varsel og vilkårene krever at brukerne går med på å automatisk
akseptere nye vilkår når brukerne fortsetter å bruke nettjenesten. Dette
innebærer at Osloskolen aksepterte vilkårene og på en måte opptrer som en
garantist for at alle brukerne opptrer i samsvar med vilkårene til MIT.

 

Samtykke fra foreldre har ikke noe å gjøre med rollen til Osloskolen -
samtykke er i dette tilfelle et behandlingsgrunnlag for at Osloskolen kan
behandle personopplysninger for å gjennomføre kurset. Osloskolens rolle
som behandlingsansvarlig blir ikke påvirket av at foreldrene har gitt
samtykke.

 

Jeg mener derfor at Osloskolen her er behandlingansvarlig så lenge kurset
pågår.

 

Osloskolen vil dermed ha brutt personopplysningsloven ved å utlevere
personopplysninger til en tredjepart uten gyldig databehandleravtale.
Dessuten er opplysningene overført til USA uten at det er dokumentert at
det foreligger et gyldig overføringsgrunnlag. Vurderingen av personvernet
oppfyller heller ikke lovens krav. Vurderingen må være dokumentert i
Osloskolens internkontrollsystem i form av at dokument, som på forespørsel
skal kunne gis til Datatilsynet og Personvernnemnda. Jeg ønsker innsyn i
dokumentasjonen i kommunens internkontrollsystem, som belyser de nevnte
vurderingene.

 

Kan dere fortelle meg hvilket saksnummer denne henvendelsen har fått i den
offentlige postjournalen til UDE?

 

Jeg har utfordringer med å lese formatene til MS Word, så de ter veldig
fint om dere kan sende dokumenter som ren tekst eller PDF. Det ville være
mer i tråd med Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning[1]
hvilket kan være en fordel. Universitetet i Oslo har en oppskrift om
hvordan en lagrer PDF fra MS Word[2], hvis det trengs.

 

[1] <URL: [8]https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift...
[2] <URL:
[9]https://www.uio.no/tjenester/it/maskin/f... >

 

Med vennlig hilsen,

 

P. Reinholdtsen

 

vis sitert seksjon

Kjære Oslo kommune, utdanningsetaten,

Jeg vil gjerne minne om at jeg fortsatt venter på svar på mine henvendelser 2017-09-20 og 2017-09-27 som i følge dere er tildelt saksnummer 17/02753.

Har dere vurdert om håndteringen av personopplysninger omtalt i mine henvendelser er meldepliktige avvik etter personopplysningsloven?

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

postmottak@ude.oslo.kommune.no, Oslo kommune, utdanningsetaten

Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rett avdeling for saksbehandling. Saksbehandlingstiden kan
variere fra sak til sak, men du vil få svar så snart saksbehandlingen er ferdig.
Hvis henvendelsen ikke krever saksbehandling vil den bli besvart på e-post i
løpet av kort tid.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser
inneholdende sensitive personopplysninger på e-post. I slike tilfeller
oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse.

Utdanningsetaten
Postboks 6127, Etterstad
0602 Oslo

Tlf: 23 46 71 23 (Utdanningsadministrasjonens sentralarkiv)

vis sitert seksjon

KLAGE PÅ MANGLENDE DOKUMENTINNSYN

Gjelder sak: 17/02753

Kjære Oslo kommune, utdanningsetaten,

Etter 30 dager har jeg ennå ikke fått svar på min henvendelse 2017-09-27 som var oppfølging av min opprinnelig henvendelse 2017-09-20.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles «uten ugrunnet opphold», jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:

«Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.»

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:

«Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.»

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Jeg viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.»

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans.

På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

postmottak@ude.oslo.kommune.no, Oslo kommune, utdanningsetaten

Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rett avdeling for saksbehandling. Saksbehandlingstiden kan
variere fra sak til sak, men du vil få svar så snart saksbehandlingen er ferdig.
Hvis henvendelsen ikke krever saksbehandling vil den bli besvart på e-post i
løpet av kort tid.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser
inneholdende sensitive personopplysninger på e-post. I slike tilfeller
oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse.

Utdanningsetaten
Postboks 6127, Etterstad
0602 Oslo

Tlf: 23 46 71 23 (Utdanningsadministrasjonens sentralarkiv)

vis sitert seksjon

P. Reinholdtsen la igjen ein bemerkning ()

Jeg registrerer at skoler i Oslo fortsatt tilbyr kodekurs i tråd med opplegget beskrevet i denne henvendelsen. Jeg har desverre ikke hatt kapasitet til å følge opp denne saken, og tar svært gjerne imot hjelp med å følge opp innsynsklage mot klageinstans og brudd på personregisterloven mot Datatilsynet.

Kjære Oslo kommune, utdanningsetaten,

Jeg tillater meg å minne om min klage datert 2017-09-27 på manglende innsyn relatert til sak 17/02753. Jeg har ennå ikke mottatt noe svar på klagen. Er klagen sendt videre til overordnet etat?

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

postmottak@ude.oslo.kommune.no, Oslo kommune, utdanningsetaten

Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rett avdeling for saksbehandling. Saksbehandlingstiden kan
variere fra sak til sak, men du vil få svar så snart saksbehandlingen er ferdig.
Hvis henvendelsen ikke krever saksbehandling vil den bli besvart på e-post i
løpet av kort tid.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser
inneholdende sensitive personopplysninger på e-post. I slike tilfeller
oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse.

Utdanningsetaten
Postboks 6127, Etterstad
0602 Oslo

Tlf: 23 46 71 23 (Utdanningsadministrasjonens sentralarkiv)

vis sitert seksjon