Henvendelse fra Fredrikstad kommune til Fredrikstad blad om artikkel som ble tatt av nettet

Innsynsførespurnaden vart avvist av Fredrikstad kommune.

Kjære Fredrikstad kommune,

Det skal ha gått en melding fra Fredrikstad kommune til Fredrikstad blad i dag om en artikkel om ulovlige innkjøp. Artikkelen ble deretter tatt av nettet

Dette skriver NRK-Østfold 26 August
09:55 Kommunen brøt loven Fredrikstad kommune brøt reglene for innkjøp i flere år fram til 2014, skriver Fredriksstad Blad. I rapporten etter varslersaken står det at arkitekttjenester for mer enn 3,5 millioner kroner ble kjøpt inn ulovlig uten anbud.
Linken kommer til en slettet side i Fredrikstad Blad.

Jeg ber Dem være så vennlig å sende over meldingen fra Fredrikstad kommune til jornalist el. redaktør. Da dette er er offentlig dokument.

VH,

Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Fredrikstad kommune har mottatt henvendelsen din. Den vil bli journalført
og sendt videre til saksbehandler som vil svare deg så snart som mulig.

Post som blir journalført blir etter tre dager tilgjengelig på
[1]postlisten til Fredrikstad kommune.

Hvis henvendelsen din inneholder opplysninger som er unntatt offentlighet
vil ikke disse opplysningene være synlige i den offentlige postlisten.

Vi oppfordrer deg til ikke å sende sensitive personopplysninger på e-post.
Send disse i ordinær post til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602
Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen

Fredrikstad byarkiv
Fredrikstad kommune
Telefon: +47 69 30 60 00
[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

 

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/organ...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]