Dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

Ber om innsyn i alle dokumenter i sak 2017/2913.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/2913-2 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Innhenting av informasjon - Innsynssak

Deres bestilling av innsyn i dokument 2 i sak 17/2913 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/2913-7 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Sak om klage på innsyn om flyambulanseanskaffelsen

Deres bestilling av innsyn i dokument 7 i sak 17/2913 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/2913-8 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Spørsmål om innsyn

Deres bestilling av innsyn i dokument 8 i sak 17/2913 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

6 Attachments

Sak: 17/2913-1 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Oversender klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 17/2913 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

4 Attachments

Sak: 17/2913-10 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Svar på klage - innsynssak

Deres bestilling av innsyn i dokument 10 i sak 17/2913 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

8 Attachments

Sak: 17/2913-3 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Innhenting av informasjon - Innsynssak

Deres bestilling av innsyn i dokument 3 i sak 17/2913 avslås delvis med begrunnelse i offentleglova --.

Innsyn gitt: SV Innhenting av informajson - innsynssak - 1

Innsyn gitt: Innhenting av informasjon - innsynssak Brev HOD 6.7.2017

Innsyn gitt: Vedlegg 1

Innsyn gitt: Vedlegg 2

Innsyn gitt: Vedlegg 3

Innsyn gitt: Vedlegg 4

Innsyn gitt: Vedlegg 5

Innsyn avslått: Vedlegg 6 Logg
Med hjemmel i: § 14 1. ledd

Innsyn gitt: SV Innhenting av informajson - innsynssak - 1 (1164934)

Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på bestillingen av innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker jfr. forvaltningsloven § 29.

Klagen sendes postmottak Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/2913-4 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Innhenting av informasjon - Innsynssak

Deres bestilling av innsyn i dokument 4 i sak 17/2913 avslås delvis med begrunnelse i offentleglova --.

Innsyn gitt: SV Innhenting av informajson - innsynssak - 2

Innsyn avslått: Vedlegg 7 Sak 76(1)
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 8 Sak 76(2)
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 9 Service Level Agreement FKS
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 10 Sak 98
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 11 Sak 99
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 12 Sak 101(1)
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 13 Sak 101(2)
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 14 Sak 106
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på bestillingen av innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker jfr. forvaltningsloven § 29.

Klagen sendes postmottak Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

4 Attachments

Sak: 17/2913-5 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Innhenting av informasjon - Innsynssak

Deres bestilling av innsyn i dokument 5 i sak 17/2913 avslås delvis med begrunnelse i offentleglova --.

Innsyn gitt: SV Innhenting av informajson - innsynssak - 3

Innsyn gitt: Vedlegg 15 Sak 113(1)

Innsyn gitt: Vedlegg 16 Sak 113(2)

Innsyn gitt: Vedlegg 17 Sak 113(3)

Innsyn avslått: Vedlegg 18 Sak 115(1)
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 19 Sak 115(2)
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 20 Sak 115(3)
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 21 Sak 115(4)
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på bestillingen av innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker jfr. forvaltningsloven § 29.

Klagen sendes postmottak Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 17/2913-6 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Innhenting av informasjon - Innsynssak

Deres bestilling av innsyn i dokument 6 i sak 17/2913 avslås delvis med begrunnelse i offentleglova --.

Innsyn gitt: SV Innhenting av informajson - innsynssak - 4

Innsyn avslått: Vedlegg 22 Sak 116
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 23 Sak 117
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 24 Sak 119(1)
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 25 Sak 119(2)
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 26 Sak 121(1)
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn gitt: Vedlegg 26 Sak 121(2)

Innsyn avslått: Vedlegg 27 Sak 127
Med hjemmel i: § 14 1. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 28 Sak 128
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på bestillingen av innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker jfr. forvaltningsloven § 29.

Klagen sendes postmottak Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/2913-9 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Tilbakemelding på brev

Deres bestilling av innsyn i dokument 9 i sak 17/2913 avslås delvis med begrunnelse i offentleglova § 15 2. ledd.

Innsyn avslått: SV Vil du se over brev
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 6 Logg
Med hjemmel i: § 14 1. ledd

Innsyn gitt: Offentlig versjon 17-2913

Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på bestillingen av innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker jfr. forvaltningsloven § 29.

Klagen sendes postmottak Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

11 Attachments

Sak: 17/2913-11 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Innsynsbegjæring fra VG - ankesak til HOD - Oversendelse av klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester

Deres bestilling av innsyn i dokument 11 i sak 17/2913 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet