Brev fra Stiftelsestilsynet til Stiftelsen Retretten

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Lotteri- og stiftelsestilsynet,

Kan jeg få innsyn i saksnummer 2016/6263 dokumentnummer 11?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Issari Stafsnes, Lotteri- og stiftelsestilsynet

Viser til innsynskrav.

Link til dokument : http://lottstift.cloudapp.net/Journal/Se...

Vi opplyser om at utgående og interne offentlige dokument er tilgjengelig i PDF-format fra Lotteri- og stiftelsestilsynet sin postjournal. Du finn denne på hjemmesiden vår eller du kan gå direkte til http://lottstift.cloudapp.net/.

Med vennlig hilsen
Arkivtjenesten

Lotteri- og stiftelsestilsynet
Postboks 800, 6805 Førde
Mob: +47
Tlf: +47 57828000
Fax: +47 57828080
E-mail [Lotteri- og stiftelsestilsynet henvendelses-e-postadresse]
www.lottstift.no


Følg oss i sosiale medium:

Truverdige, hjelpsame og samhandlande .

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [mailto:[Innsyns-e-postadresse #259]]
Sendt: 25. desember 2016 20:35
Til: Postmottak
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Brev fra Stiftelsestilsynet til Stiftelsen Retretten

Kjære Lotteri- og stiftelsestilsynet,

Kan jeg få innsyn i saksnummer 2016/6263 dokumentnummer 11?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------