Ber dere følge opp innsynssak med Skatteetaten

Svaret for denne førespurnaden er svært forseinka. I følgje lova burde Finansdepartementet, under kvart og eit omstende ha svara innan dette tidspunktet (detaljar). Du kan klaga ved å be om ein intern gjennomgang.

Kjære Finansdepartementet,

Jeg har bedt Skatteetaten om innsyn i en sak som er viktig for det norske demokratiet; innkjøp av udemokratisk programvare for å ovevåke borgerne, som jeg vet at de er iferd med å kjøpe inn og ta i bruk.

Etaten later som de ikke vet noe overfor meg, samtidig som de gir journalister i ulike medier innsyn.

De nekter å oversende klagen etter paragraf 32 til dere.

Jeg ber dere anmode dem om å få oversendt klagen:

https://www.mimesbronn.no/request/linkur...

Viser her til Sivilombudsmannens rapport i sak 2015/1576, om Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker, der det er det lagt til grunn at klageinstansen har det overordnede ansvaret for saksbehandlingen i klagesakene, herunder saksbehandlingstiden. Ansvaret omfatter blant annet en aktiv oppfølging av førsteinstansen i klagesaken.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Brunvoll, Helge, Finansdepartementet

1 Attachment

Viser til din henvendelse av 15. juni 2018 om innsyn i dokumenter hos
Skatteetaten.

 

Ifølge Skattedirektoratet har direktoratet per 27. juni 2018 ikke gitt
avslag på innsynsbegjæringer, men bedt deg om å konkretisere hvilken sak
eller dokumenter du ønsker innsyn i, jf. Offl. § 28, 2. ledd, første
punktum. Ifølge Skattedirektoratet foreligger det altså ikke noe avslag
som kan gi grunnlag for klage.

 

Vi ber om at ev. henvendelser om den aktuelle innsynsbegjæringen rettes
til Skattedirektoratet.

 

Med vennlig hilsen

 

Helge Brunvoll

fagsjef

 

Finansdepartementet

Etatsstyringsenheten

 

Telefon 22 24 42 18
Mobil 98071400

[epostadresse]

 

[1]www.regjeringen.no/fin

 

[2]cid:image001.png@01D10748.7D697CC0

 

 

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

References

Visible links
1. http://www.regjeringen.no/fin

Kjære Brunvoll, Helge,

De har klart å finne frem dokumener til meg nå, så her har dere hatt litt ufullstendige opplysninger.

Dere tar litt feil her. Dette er faktisk en viktig sak, som det viser seg ikke var helt korrekt journalført, som de har klart å begynne å gi innsyn i først etter å ha hørt litt rundt.

Det som derimot bør bekymre dere er at en så viktig etat ikke har rutinene i orden i forhold til journalføring og innsyn i så viktige saker.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen