Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Ole-Christian Walter Rutherford, ver venleg og logg inn og gje alle melding.

13.02.2018 - Isesjø Grunneierforening - Vannmiljøtiltak i Isesjø - KOPI - Isesjø Grunneierforening - Søknad vannmiljøtiltak Isesjø

Vi ventar på at Ole-Christian Walter Rutherford skal lesa ein av dei siste svara og oppdatera statusen.

Ole-Christian Walter Rutherford

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2018/40391-001, datert 13.02.2018 - KOPI - Isesjø Grunneierforening - Søknad vannmiljøtiltak Isesjø

Dokumentet hører til saksnr 2018/40391 - Isesjø Grunneierforening - Vannmiljøtiltak i Isesjø.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Helen Aasheim Andresen, Mattilsynet

2 Attachments

Vi viser til din henvendelse av 15.03.2019 der du ber om innsyn i vedlagte dokument.
Det gis delvis avslag i dokumentet, se vedlagte vedtaksbrev.

Med vennlig hilsen

Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Hei!

Videresender innsynshenvendelser for behandling.
Innsynshenvendelser er ført på sak nr. 2019/53445 – Innsynshenvendelser mars 2019 – Samlesak.
Besvarelsen journalføres i henhold til instruksen Offentlig journal og innsynshenvendelser.

Med vennlig hilsen
Postmottak Mattilsynet

Telefon sentralbord: 22 40 00 00
E-post: [Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
Felles postadresse: Mattilsynet felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal

www.mattilsynet.no
www.matportalen.no

SAKSBEHANLDER: TRBUK
ENHET: M21133

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ole-Christian Walter Rutherford <[Innsyns-e-postadresse #1559]>
Sendt: fredag 15. mars 2019 10:41
Til: Postmottak <[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - 13.02.2018 - Isesjø Grunneierforening - Vannmiljøtiltak i Isesjø - KOPI - Isesjø Grunneierforening - Søknad vannmiljøtiltak Isesjø

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2018/40391-001, datert 13.02.2018 - KOPI - Isesjø Grunneierforening - Søknad vannmiljøtiltak Isesjø

Dokumentet hører til saksnr 2018/40391 - Isesjø Grunneierforening - Vannmiljøtiltak i Isesjø.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1559]

Er [Mattilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Mattilsynet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Ole-Christian Walter Rutherford, ver venleg og logg inn og gje alle melding.