Vis og søk i førespurnader (page 8)

  

1294 krav om innsyn funnet

Hei. Vedlagt følger kommunens reglement for folkevalgte, samt en saksprotokoll fra kommunestyret den 24.05.2018, som viser vedtatte endringer i reglem...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Hurum kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Vedlagt oversendes Hurum kommunes reglement for folkevalgte organer. Med hilsen Hurum kommune Tora Sandnes -----Opprinnelig melding----- Fra: Marian...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Bykle kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Hei, Her er gjeldande reglement og retningsliner for folkevalde i Bykle kommune. Med vennleg helsing Postmottak Bykle kommune Rådhuset Sarvsvege...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Meland kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Sjå vedlegg   Meland kommune Fædrelandsvennen v/Tarjei Leer-Salvesen Referanser: Dykkar: Vår: 19/65 - 19/14414 Saksbehandlar: Randi Helene Hillan...
Emne: SV: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte Vedlagt følger reglement for Politiske organer - Tvedestrand kommune. Med v...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Luster kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
-----Opprinnelig melding----- Fra: Skartun Jarle Sendt: tirsdag 25. juni 2019 14:03 Til: Post Luster kommune <[epostadresse]> Emne: SV: innsyn etter O...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Lebesby kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
VÅR REFERANSE: Saksnr: 16/515-105 Løpenr: 5024/19 Saksbehandler: Sonja Paulsen Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Sonja P...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Søgne kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Hei, Viser til din innsynsforespørsel datert 24.06.2019 vedr reglement for folkevalgte. Reglementene er publisert på vår hjemmeside, [1]https://www...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Klepp kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
VÅR REFERANSE: Saksnr: 16/286-105 Løpenr: 21003/19 Saksbehandlar: Kåre Strand Oversender vedlagte dokument. Med vennleg helsing Kåre Strand SENTR...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Rødøy kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
    Fra: Postmottak Sendt: tirsdag 25. juni 2019 13.44 Til: Tarjei Leer-Salvesen Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folke...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Rendalen kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/1148-2 Løpenr: 6593/19 Saksbehandler: Eva P. Lillemo Deres ref.: Oversendelse av vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Eva...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Alvdal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/806-2 Løpenr: 5645/19 Saksbehandler: Erland Horten Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Erland Hor...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Bergen kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Viser til epost vedrørende innsyn i reglement for folkevalgte.   Bergen kommune sine reglementer er publisert på kommunen sin nettside. - For pol...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Ål kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Vedlagt følger gjeldende regelsamling for Ål kommune.   mvh Mari Lene Tunskaug Postmottak Ål kommune   Tlf. 32085000 e-post: [1][eposta...
Vår referanse: Saksnr: 19/22514-2 Løpenr: 126591/19 Saksbehandler: Vegard Søberg Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Grimstad kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Hei, Viser til nedenstående og vedlegger en lenke til Grimstad kommunes hjemmeside, hvor kommunens reglement for folkevalgte er publisert; [1]http...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Karlsøy kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Vår ref 2019/3148 Vennlig hilsen Katherine Bless Karlsen | Fagleder arkiv e-post: [epostadresse] Karlsøy kommune Et levende øyrike Stab Tarjei L...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Inderøy kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Hei. Viser til din forespørsel. Sender deg lenke til en side der ulike reglement for folkevalgte er lagt ut, samt lenke til kommunens delegeringsregl...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Sula kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Hei   Vi syner til førespurnad om innsyn i reglement for folkevalde. Våre reglement som omfattar dei folkevalde finn du her:   [1]https://www.sula....
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Sørfold kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Vår ref 2018/400 Vennlig hilsen Lillian Martinussen | Stabsleder for personal- og organisasjonsavdelingen e-post: [epostadresse] Sørfold kommune P...
Hei, vedlagt gjeldende reglement. Skal oppdateres etter ny kommunelov. Med vennlig hilsen Majken Røsnes Skjelbred Leder politisk sekretariat Polit...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Røst kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Viser til mail. Se vedlegg. Med vennlig hilsen/Best regards Røst kommune. Tor Arne Andreassen Ordfører Telefon 760 50505 Mobil +47 901 66236 E-post:...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Kragerø kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Vedlagt følger reglement for folkevalgte organer i Kragerø kommune. -----Opprinnelig melding----- Fra: Tarjei Leer-Salvesen <[Innsyns-e-postadresse #...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Modalen kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Se vedlegg   MODALEN KOMMUNE Rådmannen Tarjei Leer-Salvesen Referanser: Dykkar: Vår: 18/204 - 19/1517 Saksbehandlar: Ove Sæbø [epostadresse] Dat...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Evenes kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
[1]https://www.evenes.kommune.no/selvbetjening/dokumentarkiv/vedtekter-og-reglement/363-folkevalgtes-arbeidsvilkar-reglement/file.html     [2]htt...