Vis og søk i førespurnader (page 6)

  

1409 krav om innsyn funnet

Hei,   Det vises til e-post av 28. juli der det bes om innsyn i all dialog ordfører har hatt med TrønderEnergi i 2019.   All korrespondanse so...
Vedlagt følger Hitra kommunes kommunikasjon med Trønderenergi, registrert i vårt sakssystem, som ordfører har vært i befatning med.   I tillegg fø...
Hei! Vedlagt følger kopi av all e-post dialog mellom ordfører og Trønderenergi. Har ingen skype-samtaler eller sms.   [1]Osen kommune John E H...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Jevnaker kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Tarjei Leer Salvesen Viser til henvendelse av 24.06.2019 – der det bes om innsyn i reglement for folkevalgte. Kan ikke se at henvendelsen er besvart...
Hei, Vedlagt følger all dialog via e-post mellom ordfører og Trønderenergi. Møtenotater, SMS’er og Skype er ikke arkivverdig, og er dermed ikke ov...
Hei   Ettersender e-post fra ordfører Aune i forbindelse med forespørsel om innsyn   Vennlig hilsen Malvik kommune   Stig Ingstad Førs...
Hei Tor med hammeren, Dokumentet 19/01914-2 Svar på forespørsel om innsyn etter Offentleglova - Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi...
  Rapportering miljøovervåkning Evenes 2018-2019: Rapportering miljøovervåkning Evenes 2018-2019.PDF image001: image001.PDF Rapport miljøovervåkni...
Med vennlig hilsen Meldal kommune   Vi gjør oppmerksom på at journalpliktig epost registreres i vårt sakssystem og dermed synlig på postlista til Melda...
Hei. Sender som avtalt fjerde og siste del av filene du har søkt innsyn i. Sentralbord Norwegian Agency for Exchange Cooperation (formerly known...
Hei Oversender dialog med Trønderenergi i 2019. Med hilsen Agdenes kommune v/ Fellestjenesten Tlf: 72 49 22 00 E-post: [Agdenes kommune henven...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Solund kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Hei Eg sender våre reglement for kommunestyre og formannskap. Venleg helsing Konsulent/Arkivleiar --------------------------------------------...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Øksnes kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
  -------------------------------------------------------------------------- Denne eposten kan inneholde konfidensiell informasjon som kun er tilte...
Att. Tarjei Leer Salvesen. Det vises til e-post av 24.06.19 og vedlagt oversendes; 1. Reglement for godtgjørelse til folkevalgte (18/401) 2. Regleme...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Skiptvet kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Mvh Skiptvet kommune Evy Ruud eng 41420226
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Naustdal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
  Hei   Viser til epost av 24.06.19 med forespørsel om reglement for folkevalde og sender vedlagde gjeldande reglement.   Beklager seint sv...
  9900: Reglement for politiske og partssammensatte utvalg, delegasjonsreglement og godgjørelse til folkevalgte.pdf Unjárgga gielda/ Nesseby kommun...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Mandal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Takk for spørsmål - og beklager at svaret kommer noe seint. Alle gjeldende reglementer finnes på kommunens nettsider - her er lenke: [1]https://www.m...
Viser til krav om innsyn. Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har funnet ytterligere én sak som er relevante for dette kravet, vedlagt 1999/4780....
Hei Se vedlagte dokumenter - 2018/996-1, datert 2018-11-22 for innsyn. Vedlegger også dokument 18/966-9 som oppsummerer høringsinnspillene .  ...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Tolga kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/628-2 Løpenr: 4814/19 Saksbehandler: Birgit Svendsen Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Birgi...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Nærøy kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Vedlagt ligger Folkevalgtes arbeidsvilkår 2015-2019 - vedtatt 17.12.15 – for Nærøy kommune.       [1]cid:image001.jpg@01CC46C7.BE58D230Nærøy Ve...
    Hei Denne epost er et svar på bestilling av innsyn begjært 11.07.2019   Med vennlig hilsen   Jade Jensen Førstekonsulent Mattilsy...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Sortland kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Alle reglement for politikere og politisk virksomhet ligger på vår hjemmeside. Legger ved link til aktuell side:   [1]https://www.sortland.kommune...
Hei   Beklager litt sent svar på denne henvendelsen.   Vedlagt er reglementene for politikere i Aurskog-Høland kommune. Disse er også tilgjeng...