Vis og søk i førespurnader

  

293 krav om innsyn funnet

Operativsystem for maskiner for manuell telling
Oppfølging send til Valgdirektoratet av Olivia Paulsen den .
Delevis vellukka
Kjære Valgdirektoratet, Takk for oppklaring. Med vennlig hilsen, Olivia Paulsen
Ledelsen i HSØ sin korrespondanse
Oppfølging send til Helse Sør-Aust RHF, Hamar av Geir Eliassen den .
Delevis vellukka
Kjære HSORHF PB Postmottak, Takk for grundig svar og utlevering av flere dokumenter. Med ønske om en god helg/uke. Med vennlig hilsen, Geir El...
Kjære Toril Anita Espe, Tusen takk. Ønsker deg en god helg. Med vennlig hilsen, Geir Eliassen
Hi there, In case you missed it, Merete Hansen ([epostadresse]) shared "Innsynsbegjæring Ruseløkka skole" with you on Dropbox. [1]View on Dropbox...
UNODC/Norge - Samarbeidsavtale for 2017
Svar frå Utanriksdepartementet til Bistandsinnsyn den .
Vellukka.
Vedlagt dokumenter som det er bedt om innsyn i. Jeg beklager at svar kommer sent.   Mvh,   Mats Benestad First Secretary Permanent Mission...
Ledelsen i SSB sin korrepsondanse om omstillingsprosessen
Oppfølging send til Statistisk sentralbyrå - SSB av Geir Eliassen den .
Delevis vellukka
Kjære Hunstad, Siv, Ordlyden i den andre innsynsbegjæringen var noe forskjellig. Videre minner jeg om at det er adgang til å påklage også når organet...
Kjære Vårbo Kai Yung, Takk! Ser ut til å virke nå :-) Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Innsynskrav – Fylkesmannens vurdering – avslag på innsyn i flere dokumenter, innsyn i to dokumenter, delvis innsyn i ett dokument     Vi viser t...
Kjære IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Tusen takk. Med vennlig hilsen, Geir Eliassen
Riving av Ruseløkka skole
Svar frå Oslo kommune, plan- og bygningsetaten til Geir Eliassen den .
Vellukka.
Vedlagt følger brev fra Plan- og bygningsetaten. Brevet skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Med vennlig...
Hei Vi viser til henvendelsen nedenfor SSB legger til grunn FNs prinsipper for offisiell statistikk slik de framstår i vedlagte link http://www.ssb....
Innsyn gis. -----Opprinnelig melding----- Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #517]] Sendt: søndag 5. november 2017 11:42 Til: Postmotta...
Ansettelsen av Thomas Bagley i Norsk Helsenett
Svar frå Norsk Helsenett til Geir Eliassen den .
Delevis vellukka
Norsk Helsenett har mottatt din epost datert 5. november 2017, vedrørende et tidligere innsynskrav du mener ikke er behandlet. Eposten er besvart og...
Kunnskapsdepartementet har mottatt din henvendelse. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så raskt som mulig. Kunnskapsdepartementet har teke mot m...
Mina Gerhardsens arbeidskontrakt
Oppfølging send til Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad av rusinnsyn den .
Delevis vellukka
Kjære NORAD-Post-Innsyn, Anførslene i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova viser ikke til generelle retningslinjer ved ansettelser, men d...
Data lagt inn i https://github.com/HNygard/banenor-punktlighet Visning av utregningene finnes her: https://hnygard.github.io/banenor-punktlighet/
Bymiljøetaten bekrefter å ha mottatt e-posten din. Din henvendelse vil bli videresendt aktuell saksbehandler for behandling.   Med vennlig hilsen...
Utenriksministerens arbeidsavtale og kalender
Svar frå Utanriksdepartementet til Geir Eliassen den .
Delevis vellukka
    DEL 4   Vennlig hilsen Statsministerens kontor, postmottak   ____________________________________________________   -----Opprinne...
Bergen kommunes kommunikasjon med valgstyre og valgdirektorat
Oppfølging send til Bergen kommune av Olivia Paulsen den .
Delevis vellukka
Kjære Solberg, Elin, Tusen takk. Med vennlig hilsen, Olivia Paulsen
Colombia og fredsprosessen hos UD
Svar frå Utanriksdepartementet til Bistandsinnsyn den .
Delevis vellukka
Away. Back in the office 6 November.
Golden Colombias klagesak hos UD
Svar frå Utanriksdepartementet til Bistandsinnsyn den .
Delevis vellukka
  Vennligst se vedlagt dokument.   Mvh,   Katharina Kraak Juridisk fagdirektør/Senior legal adviser Utenriksdepartementet - Norwegian Min...
Golden Colombia og UD
Svar frå Utanriksdepartementet til Bistandsinnsyn den .
Delevis vellukka
  Vennligst se vedlagt dokument.   Mvh,   Katharina Kraak Juridisk fagdirektør/Senior legal adviser Utenriksdepartementet - Norwegian Min...
Klage fra FORUT til UD
Svar frå Utanriksdepartementet til Bistandsinnsyn den .
Delevis vellukka
  Vennligst se vedlagt dokument.   Med vennlig hilsen,   Katharina Kraak Juridisk fagdirektør/Senior legal adviser Utenriksdepartementet...
Sender på nytt:   Svar på innsynshenvendelse av 12.10.2017   Vi viser til din henvendelse av 12.10.2017 der du ber om innsyn i dette dokumente...
Sakstittel: KVADRATUREN ZOO NILSSEN - Inspeksjon Saksnr: 2017/178209 Svar på innsynshenvendelse av 18.10.2017 Vi viser til din henvendelse av 18.1...