Vis og søk i førespurnader

  

248 krav om innsyn funnet

Øvelse Hovedstad 2017
Svar frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap til Anonym den .
Delevis vellukka
    Hei.   Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).   Med hilsen Arkivet -----------------------...
Utenriksministerens arbeidsavtale og kalender
Svar frå Utanriksdepartementet til Geir Eliassen den .
Delevis vellukka
Vi viser til tidligere kommunikasjon i saken, senest din e-post 4. september 2017, der du blant annet ber om en utvidet begrunnelse. Vi kjenner til at...
    Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Enhet for arkiv  ...
Kjære Postmottak, Hello KD. Med vennlig hilsen, Olivia Paulsen
Hei, viser til din henvendelse av 28.8.2017, der du ber om innsyn i komplett brukermanual for Vera og datamodell for Vera. Det gis innsyn, dokumente...
Sak: 16/2419-6 Misbruk av grafiske elementer fra designløsningen Blanke Ark Dokument: Svar påstått misbruk av evalgsløsningen Vi viser til Deres begjæ...
Ministrenes lønn og personalmapper
Svar frå Statsministerens kontor til Geir Eliassen den .
Delevis vellukka
  Vi viser til krav om innsyn 22.8.2017. Vedlagt følger innholdet i personalmapper for statsrådene Dale, Hauglie, Helgesen, Helleland, Jensen, Sann...
Innsyn i sak 2017/77
Svar frå Statens sivilrettsforvaltning til Navn Navnesen den .
Vellukka.
  Innsynskrav - sak 17/77: Innsynskrav - sak 17 77.PDF Samlet dokumenter: Samlet dokumenter.PDF Anonym Deres dato 28.08.2017 Deres referanse Vår...
Dokumenter med dokumenttype «A» hos POD
Svar frå Politidirektoratet til Geir Eliassen den .
Delevis vellukka
Vi viser til innsynskravet ditt i dokument nr. 89 i sak 200404010. Dette dokumentet er flyttet til dokument 200902791-1, og det gis innsyn i dette do...
Hei, Valgdirektoratet viser til tidligere besvarelse, og anser innsynsbegjæringen som gjelder feilrate for å være ferdig behandlet. Du er selvsagt ve...
Det vises til ønske om ytterligere begrunnelse for avslag i innsynsbegjæringer i dokumentene i saksnummer 16/2571, 16/2521 og 10/464 som omhandler av...
Se vedlagte saksdokumenter. Denne eposten er sendt på vegne av Klima- og miljødepartementet. Vennligst ikke svar direkte til avsender. Dersom du har...
Vi viser til ditt svar av 22082017, hvor du opplyser at du ikke har mottatt svar på innsynskrav om personalmappe tidligere. Denne e-posten ble sendt...
Vi viser til din henvendelse vedrørende innsyn i statsråd Dales kalender hittil i 2017. Vedlagt følger en fil med oversikt over landbruks- og matminist...
Varslingssaken i Bergen
Svar frå Politidirektoratet til rusinnsyn den .
Vellukka.
Oversender Justis- og beredskapsdepartementets avgjørelse. Dokumentene det er innvilget innsyn i er vedlagt.     Med hilsen   Postmottak P...
Sak: 15/1126-2 Spørsmål om utstedelse av bankkort til fosterbarn Dokument: Fosterbarn og bankkort Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring o...
Lønnsoversikt
Svar frå NRK - Norsk rikskringkasting AS til Kaja Johansen den .
Vellukka.
Hei.   Viser til ovennevnte innsynsbegjæring. Innsyn er innvilget.   Vedlagt ligger oversikt over medarbeidere i NRK med en bruttolønn over kr....
Saken fikk litt pressedekning på nettavisen digi.no, se https://www.digi.no/artikler/eos-utvalget-sendte-persondata-til-google-tar-selvkritikk-og-fjern...
Sak: 14/7060-8 Merverdiprogrammet Dokument: Sluttrapport KS2 Merverdiprogrammet Prosjekt 1 Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsy...
Viser til anmodning om dokumentliste i varslingsak. Se vedlegg Meroffentlighet er vurdert. Avgjørelsen kan påklages til Hordaland politidistrikt inn...
Chromebook i skolen
Svar frå Trondheim kommune til Nicolai Langfeldt den .
Vellukka.
Vår referanse: Saksnr: 17/19712-3 Løpenr: 188481/17 Saksbehandler: SiwFjørtoft Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Fa...
Kjære Bjørseth, Annette, Tusen takk :-) Med vennlig hilsen, Geir Eliassen
Hei, Så fint! De andre dokumentene ble sendt på e-post til deg 12. juni 2017, men vedlegger de samme dokumentene også her. Sammen med den offentlige v...
Hei Vedlagt er etterspurt journalutskrift og pdf-versjoner av de to dokumentene. Vennlig hilsen May Britt Stamsø Seniorrådgiver Senter for IKT i...
Endring av samtykkepraksis for overføring av personopplysninger i Feide
Svar frå Üninett til P. Reinholdtsen den .
Ventar på kategorisering.
Kjære Petter, Ikke veldig overraskende at du ville trekke fram "Referansekatalogen" i de...