Vis og søk i førespurnader

  

532 krav om innsyn funnet

Strømmestiftelsen - korrupsjon
Oppfølging send til Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad av Herman Langvik den .
Delevis vellukka
Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynskrav. Jeg skriver for angåend...
Alle som tjener over en million i Fedje kommune
Oppfølging send til Fedje kommune av Monica Stensrud den .
Delevis vellukka
Kjære Øyvind Tolleshaug, Alle kan ikke få beste karakter, Øyvind. Særlig ikke når det er såpass åpenbart at dere driver seleksjon av dokumenter og...
Korrupsjon i Kristelig Folkeparti
Oppfølging send til Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad av Herman Langvik den .
Delevis vellukka
Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynskrav. Jeg skriver angående Di...
Varslingssaker hos Norad
Oppfølging send til Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad av Bistandsinnsyn den .
Vellukka.
Kjære NORAD-Post-Innsyn, Tusen takk. Er saken ferdigbehandlet eller kommer det dokumenter på en tredje varslingssak? Med vennlig hilsen, Bistan...
Ansatte i HPE sin tilgang til sensitive pasientdata
Oppfølging send til Sykehuspartner av Geir Eliassen den .
Vellukka.
Kjære SP PB Post, Takk. Er det da noe som er unntatt eller mangler? Med vennlig hilsen, Geir Eliassen
Kjære NORAD-Post-Innsyn, Tusen takk. Med vennlig hilsen, Geir Eliassen
Konflikt i NRK, de ansatte streiker
Klage sendt til NRK - Norsk rikskringkasting AS av Marte Nilsen den .
Delevis vellukka
Kjære NRK - Norsk rikskringkasting AS, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på NRK - N...
Kjære Kirkeng, Anne Laila, Tusen takk. Det er tilstrekkelig å vise til § 26 siste ledd for å unnta personnummer, en behøver ikke vise til annen lov...
Palantir
Oppfølging send til Toll- og avgiftsdirektoratet av Monica Stensrud den .
Delevis vellukka
Kjære Robson-Trønnes, Jennifer, Hva mener du egentlig? Dette innsynskravet er sendt med nettjenesten mimesbronn.no og alle svar og dokumenter blir pu...
Hei, viser til motatt innsynsbegjæring datert 09.05.18, midlertidig svar fra kommunen 12.05.18, samt klager motatt 19.05.18 og 24.05.18. Vedlagt er...
Kjære NORAD-Post-Innsyn, Forøvrig så vil jeg bemerke at mine innsynskrav har kostet forvaltningen langt mindre enn deres tilskudd til korrupte diktat...
Kjære Thoresen, Marianne, Har dere sendt over dokumentene usladdet til Finansdepartementet? Dere skal gjøre det i forbindelse med klagesaker etter of...
Takk for din e-post til Arbeidstilsynet Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse. Vi vil svare deg så raskt som mulig...
PODs forberedelser til innføringen av GDPR
Klage sendt til Politidirektoratet av Monica Stensrud den .
Delevis vellukka
Kjære Politidirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Politidirektoratet s...
JDs tilsyn med stønad
Oppfølging send til Justis- og beredskapsdepartementet av rusinnsyn den .
Vellukka.
Kjære Aleksander Åsheim, Tusen takk, og takk for tipset. Ser frem til å få svar. Wara har åpenbart en god holdning til offentlighet. Med vennlig...
Norsk Helsenetts forberedelser til innføringen av GDPR
Svar frå Norsk Helsenett til Monica Stensrud den .
Ventar på kategorisering.
Til Monica Stensrud Dokumentet 18/01035-9 Klage over vedtak om innsyn i dokumenter - Monica Stensrud for saken Innsynsbegjæring - Norsk Helsenetts fo...
Årsløna til ordføraren er kr 877250. Dette kjem frå eit kommunestyrevedtak. Ordføraren har ikkje arbeidskontrakt/arbeidsavtale. Han er ikkje tilsett i...
Ernst Horgens arbeidskontrakt i Fedje kommune
Oppfølging send til Fedje kommune av Herman Langvik den .
Delevis vellukka
Kjære Øyvind Tolleshaug, Med all respekt: jeg ser at du er konstituert som ny rådmann etter Vamråks avgang. Er du sikker på at du da allikevel er hab...
Rådmann Ingebjørg Vamråk i Fedje kommune sin avgang
Klage sendt til Fedje kommune av Marte Nilsen den .
Delevis vellukka
Kjære Øyvind Tolleshaug, Det ene dokumentet heter «møteavtale offentlig utgave». Hva er det som ikke er offentlig? Dere plikter å gi et delvis avsl...
Kjære Fedje kommune, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Fedje kommune sin håndter...
Politidirektørens journalføringsvaner
Oppfølging send til Politidirektoratet av rusinnsyn den .
Delevis vellukka
Kjære Postmottak POD, Takk. Hvordan kan dette ha seg? Er det slik at politidirektørens korrespondanse er unntatt offentlig innsyn? Med vennlig hil...
Jan Erik Bresils journalføringsvaner
Oppfølging send til Oslo politidistrikt av rusinnsyn den .
Delevis vellukka
Kjære Berit Brudvi, Så han sender ingen dokumenter til journalføring - eller han befatter seg ikke med saksdokumenter? Er det mulig å få innsyn til h...
Kjære Sørensen Tore, Tusen takk. Med vennlig hilsen, Rusinnsyn
HSØs etterlevelse av personvernforordningen
Klage sendt til Helse Sør-Aust RHF, Hamar av Monica Stensrud den .
Delevis vellukka
Kjære Helse Sør-Øst RHF, Hamar, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Helse Sør-Øst...
Kjære Innsyn, Takk. Har dere noen mening om hva som er årsaken til differansen? Med vennlig hilsen, Monica Stensrud