Vis og søk i førespurnader

  

525 krav om innsyn funnet

Melding om avvik - AKLINIKKEN MAJORSTUEN AS, sak 2017/1773
Førespurnad send til Datatilsynet av Elzbieta Johansen den .
Ventar på svar.
Kjære Datatilsynet Søker innsyn i: - Sak 2017/1773, Melding om avvik - AKLINIKKEN MAJORSTUEN AS Henvendelsen er laget ved hjelp av Avviksportalen...
Kjære Datatilsynet Søker innsyn i: - Sak 2017/1758, CompuGroup Medical Norway AS - Utlevering av pasientjournaler fra A Klinikken AS Henvendelsen...
Videresendingsregler for epost
Svar frå Rogaland fylkeskommune til Hallvard Nygård den .
Ventar på handsaming av klage.
Rogaland fylkeskommune har mottatt e-posten din. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Rogaland fylkeskommune har motteke e...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Dønna kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Hei! Jeg har ikke funnet ett eget reglement for folkevalgte. Kun reglement for det enkelte politiske organ (kommunestyrets osv.). Jeg oppfatter deg ik...
Kjære Hafslund Nett AS, I følge pressemelding fra Wirepas[1] bruker Aidon-målerne som Hafslund Nett har tatt i bruk, Wide Area Mesh fra Wirepas. Hvi...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Sør-Aurdal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Se vedlagte dokument.   Vennlig hilsen Sør-Aurdal kommune   ArkivReferanse:#a66f668043484f6ab0bda3054d2ba9392019000025#ACOS.WEBSAK# Sør-Aurd...
Norske filmverk før 1940 som ikke er tapt?
Førespurnad send til Nasjonalbiblioteket av P. Reinholdtsen den .
Ventar på svar.
Kjære Nasjonalbiblioteket, Har dere oversikt over hvilke norske filmverk fra før 1940 som ikke er gått tapt? F.eks. anses slik jeg forstår det den f...
Innsyn i lønn
Klage sendt til Sørlandet Sykehus HF av Per Morten den .
Ventar på handsaming av klage.
Kjære Sørlandet Sykehus HF, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Sørlandet Sykehus...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Tromsø kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Hei!   Jeg må bare beklage at vi ikke svarer på dette før nå.   Når det gjelder reglement for folkevalgte har vi ikke et samlet, men flere. De...
Konsekvenser Ramsar-områdene ved Evenes lufthavn
Svar frå Forsvarsbygg til Reomontoralius den .
Ventar på kategorisering.
+------------------------------------------------------------------------+ | Forsvarsdepartementet | | Vår ref:      2019/1357 - 2 | | Dato:        ...
  Fylkesmannen oversender henvendelse til kommunen for videre oppfølging - Oslo kommune - innsyn i antall lærere på TiP ved Kuben vgs Vår dato: Vå...
Databaseskjema for sak- og arkivsystem
Svar frå Sveio kommune til Hallvard Nygård den .
Ventar på kategorisering.
Vår ref 2019/14118 Vennlig hilsen Silje Sævik Bøe | seniorrådgjevar e-post: [epostadresse] Vår dato: Vår ref: 13.08.2019 2019/14118 Deres dato...
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard har mottatt eposten din. Vi vil behandle henvendelsen så snart som mulig.   D...
Databaseskjema for sak- og arkivsystem
Oppfølging send til Voss kommune av Hallvard Nygård den .
Ventar på handsaming av klage.
Kjære Postmottak Voss kommune, Det er uke 33. Når kan jeg forvente svar denne uka? Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videre...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Sirdal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
-----Opprinnelig melding----- Fra: Inge Hedenstad Stangeland <[epostadresse]> Sendt: fredag 9. august 2019 09:49 Til: Sentralarkivet <[Sirdal kommune...
Hei, Vi har dessverre ikke mottatt noe tidligere. Men hvis du kan skrive spesifikt hva du vil ha innsynsbegjæring i kan vi hjelpe deg. Mvh Christoffe...
Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi
Svar frå Bjugn kommune til Tor med hammeren den .
Svært forseinka.
Vi bekrefter å ha mottatt deres henvendelse via e-postadressen [Bjugn kommune henvendelses-e-postadresse] Henvendelsen blir videreformidlet til rett...
Søknader til innovasjonsfondet
Svar frå Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Ventar på kategorisering.
Vår ref 2019/5028 Vennlig hilsen Torild Marie Nilsen | innovasjonskoordinator e-post: [epostadresse] Mimesbronn Arne Larsen Deres referanse Vår...
Databaseskjema for sak- og arkivsystem
Svar frå Bømlo kommune til Hallvard Nygård den .
Ventar på handsaming av klage.
Hei!   Dette er ei automatisk stadfesting på mottatt e-post til Bømlo kommune.   Din e-post vil bli vidaresendt til rett mottakar eller til ark...
Bistandsprosjekter i Fredrikstad kommune
Svar frå Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Ventar på kategorisering.
Vår ref 2019/12796 Vennlig hilsen Liv Kristin Kubberød | HR-sjef e-post: [epostadresse] Arne Larsen Deres referanse Vår referanse 2019/12796-2-1...
  Rapportering miljøovervåkning Evenes 2018-2019: Rapportering miljøovervåkning Evenes 2018-2019.PDF image001: image001.PDF Rapport miljøovervåkni...
Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi
Førespurnad send til Ørland kommune av Tor med hammeren den .
Svært forseinka.
Kjære Ørland kommune, Ber om innsyn i all dialog per epost, møtenotater, skype og smser som ordfører har hatt med selskapet Trønderenergi i 2019. M...
God dag! Fredrikstad kommune har mottatt henvendelsen din. Den vil bli journalført og sendt videre til saksbehandler som vil svare deg så snart som...
Henvendelsen videresendes for behandling.   Vennlig hilsen Trondheim kommune   The inquiry is being forwarded for further handling.   Wit...