Detaljer for førespurnad “Oslo universitetssykehus HF sitt pågående arbeide med oppdatering av faktaark med misvisende og unyansert skremselspropaganda om rusmidler

Hendingshistorikk

Denne tabellen viser dei tekniske detaljane til interne hendingar som skjedde med denne førespurnaden på Mimes brønn. Dette kan brukast til å generera informasjon om der raskt ulike etatar svarar på førespurnader, mengd førespurnader som krev papirpostsvar og mykje meir.

Åtvaring! For å bruka desse dataa ordentleg, vil du trenga god kunnskap om brukaråtferd på Mimes brønn. Korleis, kvifor, og av kven førespurnader er kategorisert er ikkje berre enkelt, og det vil vera brukarfeil og uklarheter. Du vil òg ha behov for å forstå offentlighetslovgivningen og måten styresmaktene brukar han. Og du må vera ein dugeleg statistiker. Kontakt oss gjerne med spurnad.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6650 sent 2018-01-08 18:02:11 +0100 waiting_response 2018-01-08 18:02:12 +0100 waiting_response outgoing
10746 followup_sent 2018-06-29 05:35:48 +0200 internal_review 2018-06-29 05:35:48 +0200 internal_review outgoing
13415 response 2018-08-06 13:06:47 +0200 2019-06-11 18:07:43 +0200 rejected incoming
16135 status_update 2019-06-11 18:07:43 +0200 rejected 2019-06-11 18:07:43 +0200 rejected

Her tyder skildra når ein brukar klargjer kor i prosessen saka er kome, og kva som seinst førde fram til det. Berekna viser til tilhøve utledet av Mimes brønn, som ikkje kom frå skildringa til brukaren. Sjå søketips for skildring av dette.

Du kan få tak i denne sida på maskinlesbart format som del av hoved-JSON-sidan for førespurnaden. Sjå API-dokumentasjonen.