Volda kommune

Ei offentleg styresmakt

1 førespurnad
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Volda kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Hei! Sjå vedlegg. Volda kommune har ikkje tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikarar og administrasjonen. Mvh Sunniva...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?