Vindafjord kommune

Ei offentleg styresmakt

1 førespurnad
Hei Tarjei! Rett person til å svare deg på dette her ville nok vore leiar for politisk sekretariat. Han er på ferie nå, men eg prøvar så godt eg kan....

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?