Utanriksdepartementet

Ei offentleg styresmakt

39 førespurnader
Til Monica Stensrud   Viser til din e-post av 18. mai 2018 og beklager sent svar.   Du ber her om følgende:   -          En oversikt over h...
Det vises til din innsynsbegjæring 18. februar 2018 i «[a]lle kalenderoppføringer i Ine Eriksen Søreide sin kalender hittil i 2018, inkludert Outlook...
Vi viser til din e-post 5. april 2018 der du ber om en journal/saksomslag som viser kalenderoppføringene du har bedt om innsyn i. Offentleglova § 10...
Det vises til epost av 5. november med klage på håndtering av spørsmålet om innsyn i ikke-offentlige kalenderoppføringer for utenriksministeren.  ...
  ArkivReferanse:#60b38b7157b94a23ad38102d14c1daf02015013578#ACOS.WEBSAK# From: Winther, Alex Vodicka Sent: 18. november 2015 11:55 To: [Innsyns-e-p...
Brev om Internet Governance og påvirkning på nasjonal sikkerhet
Førespurnad til Utanriksdepartementet, gjort av P. Reinholdtsen. Annotert av RFC2045 den .
Avslegen
Rettleiar til offentleglova (s. 37): "Så lenge eit dokument ikkje er å rekne som eit privat dokument, vil dokument som er hos eit forvaltningsorgan i u...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?