Universitetet i Oslo

Ei offentleg styresmakt

8 førespurnader
Vedlagt svar frå Sivilbombodsmannen den 11. september 2018
Lederlønninger ved Universitetet i Oslo
Svar frå Universitetet i Oslo til Mona Olsen den .
Vellukka.
Hei igjen. Det ene vedlegget kom ikke med i den forrige oversendelsen. Jeg prøver igjen. Fint om du kan bekrefte at du har mottatt to vedlegg. Mvh Si...
Klinikkdriften ved Psykologisk institutt ved UiO
Svar frå Universitetet i Oslo til Geir Eliassen den .
Delevis vellukka
Denne meldingen er automatisk generert som svar på din henvendelse om "Klage over innsyn etter Offentleglova - Klinikkdriften ved Psykologisk institutt...
Hei, Viser til innsynsbegjæring av 10.10.2017 og overnevnte dokument utleveres, se vedlegg. Vennlig hilsen Arkiv LOS v/ Henrik Borge, UiO
Karakter på masteroppgave
Svar frå Universitetet i Oslo til Haavard Ostermann den .
Avslegen
Viser til innsynsbegjæring av 20.04.2017 og vurderingen til Avdeling for fagstøtte er: Det vises til innsynsbegjæring fremmet av Haavard Ostermann 20...
Vi oppfatter det slik at denne henvendelsen fra deg kan avsluttes nå, og vi har lukket saken. Vennligst ikke svar på denne meldingen, med mindre du ha...
Norske domenenavn
Førespurnad til Universitetet i Oslo, gjort av Anders Einar Hilden. Annotert av P. Reinholdtsen den .
Vellukka.
Filen alle.zip inneholder 19862 unike DNS-domener med endingen ".no". I følge Norid 2015-12-17 er det totalt 680117 norske domener. Listen inneholder...
Hei, her følger eposten som kom til en av våre ansatte, se under Med vennlig hilsen [epostadresse] Fra: <[epostadresse]> Dato: 13. oktober 201...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?