Trondheim kommune

Ei offentleg styresmakt

6 førespurnader
Vår referanse: Saksnr: 19/25751-5 Løpenr: 156979/19 Saksbehandler: Gunnar Klippenvåg Sørum Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med vennlig...
Vår referanse: Saksnr: 19/22514-2 Løpenr: 126591/19 Saksbehandler: Vegard Søberg Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen...
Lederlønninger i Trondheim kommune
Svar frå Trondheim kommune til Herman Langvik den .
Ventar avklaring
Vår referanse: Saksnr: 18/21937-5 Løpenr: 151645/18 Saksbehandler: Sigrid Fritzvold Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen...
Postjournal kommuneadvokaten
Svar frå Trondheim kommune til Andrine Paulsen den .
Vellukka.
Vår referanse: Saksnr: 18/29483-2 Løpenr: 174178/18 Saksbehandler: Vilde Christoffersen Walsø Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med venn...
Olivia Paulsen På [1]mimesbronn.no så jeg denne henvendelsen, som av en eller annen grunn ikke har kommet fram til meg: "Kjære Trondheim kommune,...
Chromebook i skolen
Svar frå Trondheim kommune til Nicolai Langfeldt den .
Vellukka.
Vår referanse: Saksnr: 17/19712-3 Løpenr: 188481/17 Saksbehandler: SiwFjørtoft Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Fa...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?