Stange kommune

Ei offentleg styresmakt

2 førespurnader
Valgprotokoll 2019, Stange kommune
Svar frå Stange kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
-----Opprinnelig melding----- Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #2156]> Sendt: 11. oktober 2019 17:36 Til: Ann-Helen Hoberg Lysgaard <[epos...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Førespurnad send til Stange kommune av Tarjei Leer-Salvesen den .
Svært forseinka.
Hei Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte. I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysnings...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?