Samferdselsdepartementet

Ei offentleg styresmakt

12 førespurnader
Se vedlagte saksdokument:   Med hilsen Samferdselsdepartementet   Monica Stensrud Deres ref Vår ref Dato 15/989-69 24. mai 2018 Klageins...
Ber departementet følge opp innsynssak med Sporveien
Svar frå Samferdselsdepartementet til Marte Nilsen den .
Har ikkje informasjonen.
Samferdselsdepartementet har mottatt e-posten din i sitt e-postmottak. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Samferdselsdep...
Hei og takk for din henvendelse, der du ber om innsyn i samferdselsministerens arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse og personalmappe, og informasjon...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?