Riksadvokaten

Ei offentleg styresmakt

2 førespurnader
Lønnsnivået ved Riksadvokaten
Svar frå Riksadvokaten til Olivia Paulsen den .
Vellukka.
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som foranlediger svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig....
Innledning Det vises til din henvendelse 29. juni d.å., som forstås som en purring/klage over manglende saksbehandling av din e-post den 29. desember...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?