Politidirektoratet

Ei offentleg styresmakt

33 førespurnader
Palantir hos POD
Svar frå Politidirektoratet til Olivia Paulsen den .
Delevis vellukka
Vedlagt det siste dokumentet, som nevnt i epost nedenfor.   Med vennlig hilsen Kari-Grethe Stave politiinspektør Politidirektoratet Internasjo...
Lønnsnivå i Politidirektoratet
Svar frå Politidirektoratet til Herman Langvik den .
Delevis vellukka
Hei,   Viser til din innsynsbegjæring og svaret følger her:   ·         Odd Reidar Humlegård. Startlønn 1.103.000,- nåværende lønn 1.695.240,-...
Det vises til vedlagte dokument.   Brevet sendes kun elektronisk.     Mvh Postmottak Politidirektoratet [Politidirektoratet henvendelse...
  Viser til innsynsbegjæring 201802994 og oversender som anmodet dokumenter tilknyttet DSOP prosjektet som politiet deltar i. Beklager sen respons...
Dokumenter med dokumenttype «A» hos POD
Svar frå Politidirektoratet til Geir Eliassen den .
Ventar på kategorisering.
Hei,   Politidirektoratet har gjort en fornyet vurdering av innsynskravet. Det gis delvis innsyn i dokumentet. Vedlagt følger sladdet versjon av s...
Overvåkingsprogrammet Hansken hos Politidirektoratet
Svar frå Politidirektoratet til Mona Olsen den .
Delevis vellukka
Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument, mottatt 20180818. Kravet er innvilget og dokumentet eller dokumentene er vedlagt dette skrivet. En...
Politidirektørens journalføringsvaner
Svar frå Politidirektoratet til rusinnsyn den .
Delevis vellukka
Hei.   Videreformidler svar fra saksbehandler:   "Svaret er null. Dokumenter knyttet til den enkelte sak håndteres av den som står som saksbeh...
  Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 26 i sak 201002057, mottatt 20180508 07:15:00. Kravet er innvilget og dokumentet eller dokument...
  Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 76 i sak 201602368, mottatt 20171227 10:39:00. Kravet er innvilget og dokumentet eller dokument...
POD sitt samarbeide med Norsk Narkotikapolitiforening
Oppfølging send til Politidirektoratet av rusinnsyn den .
Vellukka.
Kjære Postmottak POD, Takk for svar. Med vennlig hilsen, Rusinnsyn
  Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 1 i sak 201703889, mottatt 20180102 12:06:00. Kravet er innvilget og dokumentet eller dokumente...
Varslingssaken i Bergen
Svar frå Politidirektoratet til rusinnsyn den .
Vellukka.
Oversender Justis- og beredskapsdepartementets avgjørelse. Dokumentene det er innvilget innsyn i er vedlagt.     Med hilsen   Postmottak P...
Hei, Så fint! De andre dokumentene ble sendt på e-post til deg 12. juni 2017, men vedlegger de samme dokumentene også her. Sammen med den offentlige v...
Politiet har lov til å være for legalisering
Svar frå Politidirektoratet til rusinnsyn den .
Vellukka.
  Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 2 i sak 201600366, mottatt 20170206 16:25:00. Kravet er innvilget og dokumentet eller dokumente...
Hei,   Vi viser til din begjæring om innsyn i alle dokumenter i sak 201501842 med sakstittel "Klage over avslag på innsyn i offentlig journal for...
Viser til krav om innsyn i restanser fordelt per politidistrikt.   Innsyn er innvilget. Oversikten, JUS091, ligger vedlagt og gjelder tom septembe...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?