Politidirektoratet

Ei offentleg styresmakt

33 førespurnader
Hei.   Klagen din er herved oversendt til Justisdepartementet for vurdering.   Mvh Postmottak Politidirektoratet [Politidirektoratet henv...
Hei,   Se vedlagte saksdokument.     Med hilsen Postmottak Politidirektoratet Ørvar Sigfusson Deres referanse: NATIONAL POLICE DIRECTO...
PODs saksbehandling av innsyn i personalmapper
Svar frå Politidirektoratet til Herman Langvik den .
Svært forseinka.
Ved søk på "personalmappe" finner vi 9 saker som er registrert som klagesaker fra underliggende organ hvorav to er registrert som avgjorte. Med hils...
Ber dere følge opp innsynssak med Politiets utlendingsenhet
Førespurnad send til Politidirektoratet av Herman Langvik den .
Svært forseinka.
Kjære Politidirektoratet, Ber dere følge opp denne innsynssaken med Politiets utlendingsenhet: https://www.mimesbronn.no/request/politiets_utlendin...
Kritikkverdige forhold i Øyvind Buraas sin personalmappe
Klage sendt til Politidirektoratet av rusinnsyn den .
Ventar på handsaming av klage.
Kjære Politidirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Politidirektoratet s...
PODs forberedelser til innføringen av GDPR
Klage sendt til Politidirektoratet av Monica Stensrud den .
Ventar på handsaming av klage.
Kjære Politidirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Politidirektoratet s...
Digital Samhandling Offentlig og Privat (prosjektet DSOP)
Førespurnad send til Politidirektoratet av Sylvia den .
Svært forseinka.
Kjære Politidirektoratet, Innsynsbegjæring gjelder et prosjekt "Digital Samhandling Offentlig - Privat" i Finans Norge der politiet deltar. Jeg ber...
Uenighet om innsyn i personalmapper
Klage sendt til Politidirektoratet av Herman Langvik den .
Ventar på handsaming av klage.
Kjære Politidirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Politidirektoratet s...
Politiets rutiner for såkalt forebyggende hjemmebesøk
Førespurnad send til Politidirektoratet av Olivia Paulsen den .
Svært forseinka.
Kjære Politidirektoratet, I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i: – Politiets rutiner for såkalt forebyggende hjemmebesøk hos borgere....
Innsats mot konkurskriminalitet
Svar frå Politidirektoratet til B. Waldron den .
Ventar på kategorisering.
    Fra: Astrid Birgitte Borge Sendt: 19. oktober 2016 22:08 Til: '[epostadresse]' Emne: Klage på avslag over begjæring om innsyn i Politidirekt...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?